مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 بخش 57

ترور حسنعلی منصور

ترور انقلابی بود یا انگلیسی؟

منصور، پس از اسدالله علم و تشکیل دو حزب حکومتی ایران نوین (منصور اولین دبیرکل این حزب بود) و مردم ایران با هدف تشکیل کابینه ای از تحصیلکردگان امریکا و اروپا بر سر کار آمده بود و سیاست های دولت او بیشتر متمایل به منافع امریکا بود تا انگلیس و به همین دلیل ترور او بدست موتلفه اسلامی را نمی توان بی ارتباط با این سیاست دانست. گرچه در جمهوری اسلامی و بویژه از سوی سران موتلفه اسلامی  این ترور را پاسخ به طرح منصور برای کاپیتولاسیون امریکائی ها درایران و آن را ادامه مخالفت آیت الله خمینی با کاپیتولاسیون تبلیغ می کنند. شبیه بهانه ای که برای ترور سپهبد رزم آراء فدائیان اسلام آوردند. عکس جنازه منصور در حرم شاه عبدالعظیم قبل از خاکسپاری با حضور شعبان جعفری و هویدا. بعد از انقلاب قبر رضا شاه و قبر منصور در شاه عبدالعظیم تخریب شد.

راه توده

شماره 680 پنجشنبه 18 بهمن 1397

هدایت الله حاتمی

عبدالحسین آگاهی


نگاهی کوتاه

به سخنرانی آقای امیدوار

سخنگوی چه

حزب و سیاستی

میخواهید باشید؟

--------------------

محمد قوچانی

 دست از سر

 مهندس بازرگان

بر نمی دارد!

--------------------

روحانی

بیش از این

چه میتوانست

انجام بدهد؟

--------------------

نگاهی تحلیلی به

 تاریخ 200 ساله ایران

سرانجام "نادرشاه"

نمونه ای  که بارها در ایران تکرار شد

"دکتر سروش سهرابی"

--------------------

4 دهه جدال حکومتی

خمینی زدائی

استراتژی

آقای خامنه ای!

--------------------

40 سال است ادامه دارد

جدال پر تلفات

اقتصادی، سیاسی

پشت سنگر فقه

در ج. اسلامی

--------------------

خروج آمریکا

 از قرارداد

موشکهای اتمی

تلویزیون 24 روسیه

ترجمه - آزاده اسفندیاری

 

سرمقاله 680

آیا انقلاب 57 ناگزیر بود

و شاه و سلطنت باید می رفتند؟

یکی از بحث‌هایی که سال‌هاست و همین روزها یک بار دیگر در پیوند با سالگرد انقلاب بهمن 57 مطرح است آن است که آیا انقلاب 57 ناگزیر بود؟ یا پیروزی آن بر رژیم سلطنت اجتناب ناپذیر بود؟ این بحث مهمی است و درواقع راجع به گذشته نیست بلکه درباره امروز است. در این زمینه حداقل دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که پیروزی انقلاب برآمده از اشتباه شاه یا انقلابیون بود. یعنی اگر شاه، زودتر دست به اصلاحات می زد، یا اگر برعکس بیرحمانه تر کشتار می کرد، رژیم او باقی می ماند. همانطور که اگر انقلابیون از سر مصالحه با شاه در می آمدند و بر سر سرنگونی پافشاری نمی کردند، یا زمانی که شاه صدای انقلاب مردم را شنید آنها هم صدای شاه را می شنیدند کار به انقلاب نمی کشید.

گروه دوم کسانی هستند که معقتدند که انقلاب روندی اجتناب ناپذیر بود و بنابراین رژیم شاه چه اصلاحات می کرد، چه نمی کرد، چه مصالحه می کرد و چه کشتار، رفتنی بود. براساس این دیدگاه گسترش جنبش مردم به سمت پیروزی نیز امری اجتناب ناپذیر بود و بنابراین نه شاه و نه رهبری آیت الله خمینی نقشی در روند پیروزی انقلاب نداشتند.

اینکه در یک شرایط معین جهانی و داخلی در دهه 50 خورشیدی، تحت تاثیر روند انقلاب‌ها در جهان و تحولات در داخل کشور، تغییر در ایران اجتناب ناپذیر شده بود تردید نیست. مسئله آن است که آیا این تغییر باید حتما و به نحوی "اجتناب ناپذیر" با سرنگونی شاه یا سقوط سلطنت توام می شد؟ پاسخ به این پرسش قطعا منفی است. لنین در زمان خود معتقد بود که برای طبقه حاکمه شرایطی که مطلقا از آن راه گریزی نداشته باشد وجود ندارد. بنابراین سقوط طبقه حاکمه به هیچوجه همواره اجتناب ناپذیر نیست. ولی این بدان معنا نیست که حکومت همیشه و در هر لحظه و در هر شرایطی می تواند جلوی سقوط خود را بگیرد. بلکه سقوط حکومت تحت تاثیر شرایط و تحولات بتدریج می تواند اجتناب ناپذیر شود و در آن شرایط می شود.

تجربه انقلاب 57 نشان می دهد که در روند تغییرات و تحولاتی که به این انقلاب 57 منجر شد سه پارامتر یا متغیر عمده دخالت می کرد که وزن و نقش آنها همراه با روند انقلاب و جنبش تغییر می کرد:

1- رژیم شاه، 2- اپوزیسیون و رهبری مقابل شاه، 3- جنبش مردم..... ادامه

-------------------------------------------------------------------

سه مقوله مستقل اسطوره- حماسه - تاریخ

"احسان طبری"

-------------------------------------------------------------------

مردم فرانسه "مکرون" را نمیخواهند

مکرون "مادورو" را در ونزوئلا!

اومانیته - ترجمه جعفرپویا

-------------------------------------------------------------------

امریکا به کمک

"گوایدو" میخواهد

ونزوئلا را تبدیل

به سوریه کند!

ولادیمیر پروخواتیلف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه از کیوان خسروی

چرا امریکا

و اروپا از انتخابات

مجلس در ونزوئلا

می گریزند؟

اومانیته - آذرنگ

-------------------------------------------------------------------

جمهوری لیتوانی

اینگونه چرخ درشکه ناتو شد!

فرهنگ استراتژیک - ترجمه - الناز گرجی

-------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است