مرور رویدادهای ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

پایه های استبداد شاه

پس از کودتا مستحکم شد!

سالهای 1337 تا 1357، 20 سال استبداد مطلق شاه بود. او که به زور کودتای نظامی بر ایران مسلط شده بود، برای حفظ موقعیت خود بزرگترین قراردادهای نظامی را با امریکا بست، ایران را گرفتار وام هائی کرد که از امریکا می گرفت، به پیمانی پیوست که امریکا علیه اتحاد شوروی در منطقه تشکیل داده بود.  قرار داد دو جانبه نظامی میان ایران و امریکا و اعلام لغو عهد نامه  1921 با اعتراض شدید اتحاد شوروی روبرو شد، زیرا این پیمان اقدامی نظامی برای محاصره اتحاد شوروی بود. رهبر وقت اتحاد شوروی "خروشچف" شدیدترین حملات را به شاه و این پیمان کرده و آشکارا گفت که هیچ قدرت خارجی نمی تواند حکومتی را نجات بدهد که مردم آن را نخواهند! این پیش بینی در سال 57 به وقوع پیوست.

راه توده

شماره 675 پنجشنبه 13 دیماه 1397

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


4 سال پیش

راه توده چه گفت

و در این مدت

چه گذشت؟

------------------------

برکناری رئیس سازمان

خصوصی سازی

آمار و نتایج

خصوصی سازی

 را به اطلاع

مردم برسانید

------------------------

دادگاهی

بنام انقلاب

علیه انقلاب!

------------------------

آشتی تاریخی

چین و ژاپن

آغاز شده!

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

--------------------

فصل تازه ای
که در برزیل

آغاز شد!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

فیلم را ببینید!

گردش به چین

سریع و غافلگیر

کننده پاکستان

"لئونید ساوین"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

--------------------

از بیم داعش

طالبان به نقطه امید

ایران تبدیل شده!

سایت تحلیلی "فرهنگ  استراتژیک"

ترجمه - الناز گرجی

-------------------------------

دستآورد ممکن

کردهای سوریه

درمذاکرات صلح

"فروزنده فرزاد"

-------------------------------

مارکسیسم و شرق - 9

تاریخ چهره واقعی

ترقی را

 نشان میدهد

-----------------------------

 

سرمقاله 675

سیلی بنیانکن، پشت دروازه های

حکومت درانتظار فرصت است

 

پیامدهای حادثه دلخراش سقوط پر تلفات اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد به شکل اعتراض‌های عمومی همچنان ادامه دارد. این برای نخستین بار نیست که در کشور ما چنین حوادثی روی می دهد. ولی تبدیل شدن این حادثه به تظاهرات و انزجار عمومی نشان از روحیه مردم و آن خشم و مواد آتشفشانی دارد که در عمق جامعه در جوشش است و منتظر فرصتی است تا از هر روزنه‌‌ای بیرون بزند.

شعله ور شدن آتش  نارضایتی عمیق عمومی از حادثه دانشگاه آزاد در درجه اول واکنشی بود در برابر بی اعتنایی رهبری به افکار عمومی در جریان انتصاب ریاست این دانشگاه. بیت رهبری به محض مرگ مشکوک‌ به قتل‌هاشمی رفسنجانی مانند گرگی که منتظر دریدن قربانی است، برخلاف اساسنامه دانشگاه، بدون کمترین حق قانونی، با دور زدن هیئت امنای دانشگاه آزاد، بدون هیچگونه مشورت با اساتید و هیئت‌های عملی دانشگاهی و نظرخواهی از دانشجویان، علی اکبر ولایتی را به ریاست دانشگاه منصوب کرد. واکنش دانشجویان و مردم به این حادثه در واقع واکنش به این انتصاب است.

البته این شیوه آقای خامنه‌‌ای جدید نیست بلکه شیوه‌‌ای سی ساله است و موجب تاریخی ترین دوگانگی و تضاد میان مردم و حکومت شده و کشور را به سمت ویرانی می برد. ایشان اصولا معتقد است که مردم نمی فهمند. دلیلش هم آنکه در انتخابات از هرکس آشکار و پنهان پشتیبانی کرده، مردم علیه او رای داده‌اند. بنابراین وظیفه او نیست که خود را با مردم تطبیق دهد. مردم باید با او تطبیق پیدا کنند که این هم خیالی خام است که شاه هم در سر داشت و عاقبتش را هم دید.

این نگاه به مردم و این شیوه رهبری را باید مقایسه کرد با شیوه آیت الله خمینی، رهبر اصلی انقلاب که آقای خامنه‌‌ای معلوم نیست بر چه اساسی عنوان وی را بر روی خود گذاشته و خود را "رهبر معظم انقلاب" می نامد. آقای خمینی در جریان کشته شدن آیت الله بهشتی رئیس وقت شورایعالی قضایی، با آنکه طبق قانون اساسی حق انتصاب رئیس جدید این شورا را داشت، قضات و اعضای دیوان کشور را خواست و ضمن پیشنهاد آیت الله موسوی اردبیلی، به آنها تاکید کرد که این فقط یک پیشنهاد است و هرکس دیگر را قضات انتخاب کنند، وی تایید و منصوب می کند. آیا این شیوه رهبری برای اداره کشور مناسب تر نبود و نیست؟.... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------

خودکامان

محکوم به تنهائی در پایان راه اند!

"احسان طبری"

طبری 5 ماه قبل از یورش به حزب توده ایران، سرانجام استبداد و ولایت فقیه را با اشاره به تاریخ فرانسه اینگونه نوشت:  چاپلوسان به لویی چهاردهم مستبد صفات «کبیر» و «شاه خورشید» داده بودند. چاکران، سروران نیرومند را می ستایند. چاکر به سرور نیازمند است. روزگار همیشه بر مراد ستمگران نیست و در بر پاشنه های دیگری نیز تواند چرخید و ظالم نیز ضربت تقدیر را نوش جان خواهد کرد. بگذار لویی چهاردهم به روی خود نیاورد، ولی ستم و خودخواهی ابلیسی، سرانجام او را از درون خرد کرد و لاشه پوکی از او را به زیر خاک فرستاد.

-----------------------------------------------------------------------------

خاطرات آیت الله زنجانی

بنیانگذار نهضت مقاومت ملی

پس از کودتای 28 مرداد

من و دکتر فاطمی در یک زندان بودیم

روز اعدام، فاطمی به تیمسار آزموده گفت:

ممن درهای سفارت انگلیس را بستم غافل از آن که تا دربار هست

انگلستان سفارت لازم ندارد».

------------------------------------------------------------------------------

توطئه جدید

انگلستان در دو

جمهوری مستقل

 در شرق اوکراین

راشا تودی - ترجمه آزاده اسفندیاری

باز خوانی

لغو "برجام"

در کاخ سفید

ماهنامه چپگرای «پس زمینه» چاپ آلمان

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

-----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

 

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است