راه توده

شماره 744 پنجشنبه 12 تیر ماه 1399

 

رحمان هاتفی بنیانگذار سازمان و نشریه "نوید" بود و هوشنگ تیزابی

جلوتر از هاتفی بنیانگذار نشریه "بسوی حزب". اولی در زندان جمهوری اسلامی کشته شد و دومی زیر شکنجه در زندان شاه. آنها منزل به منزل در دوران اختناق شاهنشاهی حزب توده ایران را جستجو کردند!

رحمان هاتفی

 هوشنگ تیزابی

سربریده کوچک خان تقدیم رضاخان شد

بخش پایانی "بیگانه ای در امواج"

سر بریده کوچک خان

به رضا خان هدیه شد!

بر انقلاب و نهضت جنگل نیز همان رفت که بر بسیاری از انقلاب ها رفت. یعنی ابتدا تفرقه در میان نیروهای انقلاب و شکسته شدن "اتحاد" و سپس غلیه ضد انقلاب بر صفوف در هم شکسته انقلاب! و این سیاست کهنه ایست که انگلستان در آن استاد است. جنبش انقلابی گیلان با اختلاف میان کمونیست ها و میرزا کوچک خان سرازیری سقوط را آغاز کرد و با قتل حیدرخان عمواغلو رهبر کمونیست ها بدست عوامل میرزا کوچک خان زمینه تفرقه آغاز شد

 کربلائی  سر کوچک خان را برید


رهبرج . اسلامی

عامل اصلی

جلوگیری از تحول!

--------------------------------------

تاریخ مصرف فیلترینگ هم

 به پایان می رسد

دلیل واقعی

استعفای سردبیر

روزنامه اعتماد

--------------------------------------

گیرم پدر تو

بود فاضل

از فضل پدر

تو را چه حاصل؟

--------------------------------------

آنچه درباره

 کیانوری

خیلی ها نمیدانند!

 

--------------------------------------

سخنرانی دکتر صداقت

--------------------------------------

پیشروی ترکیه

در لیبی

متوقف خواهد شد؟

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

تاخیرهای مسکو

برای وحدت

دوباره اکراین و فدراسیون روسیه 

سویتسکایا راسیا

 ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

چین با ساز

امریکائی ها

نخواهد رقصید!

یلنا پوستُویوُتووا

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

--------------------------------------

شاه هم نامه های هشدار آمیز را جدی نگرفت

نامه ای واقع بینانه

 خطاب به رهبر ج. اسلامی

نامه سرگشاده آقای خوئینی ها به رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر ضرورت تحولات و تغییر سیاست هائی که ناکارآمدی آنها به بحران کنونی در کشور انجامیده، در این هفته از مهم ترین رویدادهای سیاسی بود. محتوای نامه ایشان برخاسته از احساس نگرانی از سرانجام نظامی است که بنام انقلاب 57 سکان هدایت کشور را در دست دارد اما آنچه را شاهدیم با آرمان های انقلاب 57 فاصله ای نجومی دارد.

هشدارهائی که آقای خوئینی ها نسبت به آینده ایران و نظام حاکم داده شباهت انکار ناپذیری به نامه های هشدارگونه ای دارد که در سال 56 امثال علی اصغر حاج سید جوادی و سپس برخی بازماندگان جبهه ملی و نهضت آزادی به شمول برخی روحانیون ملی ایران مانند آقایان "برفعی" و "زنجانی" برای شاه نوشتند و از او خواستند اجازه بدهد در ساختار نظام تحولاتی ایجاد شود و در راس این تحولات بازگشت شاه به قانون اساسی و قبول سلطنت و نه حکومت مطرح شد. پیشنهادی محدود تر از پیشنهادی که مصدق پیش از کودتای 28 مرداد به شاه کرده و علاوه بر پیشنهاد سلطنت و نه حکومت به وی، عدم دخالت خانواده سلطنتی در امور کشورداری را مطرح و خواهان خروج خواهر مداخله جو و توطئه گر وی "اشرف" از ایران را کرده بود که شاه به ظاهر و بصورت موقت و مشروط پذیرفت اما توطئه های پنهانی برای کشیدن آجر از زیر پای دولت مصدق را آغاز کرد.

همه آنها که در سال 56 به شاه نامه نوشتند نیز محترمانه از او خواستند مانع تحولی که ضرورت آن گریز ناپذیر است نشود تا کار به سرنگونی سلطنت نیانجامد! شاه که متکی به ارتش، دستگاه امنیتی خود و حمایت انگلستان و امریکا زیر پای خود را مستحکم می دیدید نه تنها به این نامه ها پاسخ مثبت نداد، بلکه ماموران اطلاعات و امنیت و برخی نویسندگان در خدمت دربار را مامور پاسخ دادن به نویسندگان این نامه ها کرد و برای زهر چشم گرفتن از برخی روحانیونی که از این نامه ها حمایت علنی و یا مخفی کرده بودند، دستور تهیه و انتشار آن نامه معروف با امضای جعلی "رشیدی مطلق" علیه آیت الله خمینی را داد. نامه ای که مدعی بود خمینی اصلا ایرانی نیست بلکه "هندی" است!

 پاسخ به این نامه ها ابتدا با انتشار مقالاتی توهین آمیز و زیر و رو کردن زندگی شخصی نویسندگان آنها و طرح اتهاماتی مانند "خود رهبر بینی"، "جاه طلبی"، "توطئه خارجی" و....آغاز شد و سپس کار به بازداشت آنها نیز انجامید که با آغاز خیزهای خیابانی انقلاب این بازداشت ها به دراز نکشید. این درحالی بود که اگر شاه دوراندیشی داشت و واقعیات جاری در کشور و منطق نهفته دراین نامه ها را درک کرده ومی پذیرفت، در همان ابتدای سال 56 بجای این نوع واکنش ها بلافاصله می توانست همه آنها را به یک جلسه مشورتی فرا بخواند و از درون همین جلسه مشورتی با قبول عدم دخالت در امور حکومتی و دولتی، تشکیل یک دولت مستقل و ملی با اعلام برنامه مدون اقتصادی و سیاسی برای برون رفت کشور از بحران  را قبول می کرد. یعنی به قول قوام السلطنه "کشتی بان را سیاستی دگر" آغاز می شد... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

"تیزابی"

مرگ سرخ

در شکنجه گاه

"هوشنگ تیزابی"

 به قلم "رحمان هاتفی"

و سردبیر راه توده 

 

هوشنگ تیزابی، سر سلسله نسل توده ای های پس از کودتای 28 مرداد بود. دراوج ماجراجوئی های چریکی در جنگل های شمال ایران و خیابان ها و کوه های اطراف تهران، که بیش از بانگ منطق، بوی باروت و قهرمانی از آن بر می خاست، او نشریه "بسوی حزب" را بنیانگذاری کرد و یک سلسله مقالات تاریخی ـ تئوریک را در آن منتشر ساخت. این مقالات همگی در تائید و تاکید بر کار سازمان یافته و تشکیلاتی و بر پایه تئوری انقلابی بود. او بر پیشانی همین مقالات نوشت که غبار را از چهره حزب توده ایران باید روبید و زخم هائی که رژیم شاه بر پیکر او نشانده را مرهم نهاد.

تیزابی پزشک بود، اما این مرهم، مرهمی سیاسی- تاریخی بود. تیزابی، خیلی زود، پیش از آن که شکست بیراهه ها، بر چپ شتابزده و کم طاقت دو نیمه دهه های 40 و 50 ثابت شود و انقلاب از دروازه ای دیگر عبور کرده و شهرهای ایران را پشت سر بگذارد کشته شد.

-------------------------------------------------------------------------------------

نخستین ارزیابی ها از نتایج

اتحاد در انتخابات

شهرداری های فرانسه!

اومانیته- جعفر پویا

-------------------------------------------------------------------------------------

فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

---

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است