بیگانه ای در کنار کوچک خان- 4

بیگانه ای که نا خواسته

از بندر انزلی وارد ایران میشود

این بخش کمی کوتاه تر از بخش هائی است که در سه شماره گذشته منتشر کرده ایم به این دلیل که فصل بعدی خاطرات کولارژ به سفر عجیب او به ایران و قرار گرفتنش در کنار انقلابیون گیلان و رهبران حزب کمونیست ایران است. بنابراین، بخش پنجم خاطرات او با سفر وی به ایران و رسیدنش به بندر انزلی آغاز می شود. فصلی که یکی از خواندنی ترین گزارش ها از انقلاب جنگل و جمهوری گیلان است و او بدون گرایش به این و یا آن فرد و یا گروه که جمهوری گیلان را تشکیل داده بودند، بعنوان یک ناظر خارجی آنچه را دیده نوشته است.

 

راه توده

شماره 740  پنجشنبه 8 خرداد 1399

مرتضی کیوان مشوق و راهنمای بسیاری از بزرگان شعر، ترجمه و داستان نویسی معاصر ایران بود. همه آنها از این نقش او بارها سخن گفته اند. همراه با گروه اول نظامی های توده ای، پس از کودتای 28 مرداد تیرباران شد. خسرو روزبه دبیر هیات اجرائی سازمان نظامی حزب توده ایران که پس کودتای 28 مرداد دستگیر و پس از شکنجه و محاکمه ای فرمایشی تیرباران و به اسطوره ای ملی تبدیل شد.

خسرو روزبه

مرتضی کیوان


تولید ملی بدون

نهادهای کارگری

یک شعار است!

--------------------------------------

رسانه های ایران

از ذوق چین ستیزی

افتاده اند

به دام ترامپ

--------------------------------------

خواست های

سوسیالیستی

 در ایران

دیگر آرمان نیست

بلکه واقعیت است

دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------

ترامپ برای

ماندن در کاخ سفید

روی چین سیتزی

سرمایه گذاری کرده

فروزنده فرزاد

--------------------------------------

پنتاگون

در آزمایشگاه

 بیولوژیکی قزاقستان

چه می کند؟

آندره اوواروف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

--------------------------------------

در جنگ سرد

این بار چین

برنده نهائی است!

سایت روسیه امروز

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

شورش گرسنگان

 در شیلی علیرغم قرنطینه کرونائی

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

کیسه 500 میلیارد دلاری ترامپ برای قطع مناسبات با چین!

راشا تودی  ترجمه رضا نافعی

--------------------------------------

سرمقاله 740

طرد خصوصی سازی و مدیریت و مالکیت بدست تعاونی ها

جنبش تحول خواهی در ایران

وارد مرحله ای نوین شده!

 

دوران رهبری آقای خامنه‌‌ای در ایران را می توان دوران کوشش برای محو همه آرمان‌های تاریخی مردم و انقلاب‌های ایران از مشروطه تا 57 دانست. نه فقط آرمان‌های استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی انقلاب 57 را در این دوران خاک کردند، نه فقط آرمان‌های آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش دوم خرداد 1376 و جنبش سبز 1388 را در حبس و حصر فرو بردند، حتی آن آرمان و امید چند صد ساله توده‌های مذهبی برای برقراری جامعه آرمانی عدل علی را هم به ابتذال کشاندند. حاصل این سه دهه جامعه‌‌ای شد که از هر آرمان و امیدی خالی شده و بخشی از آن جز تلاش فرساینده معاش به چیزی دیگر نمی‌اندیشد و بخشی دیگر جز به راه‌های تازه سودآوری و شیادی. و بقیه نیز ناامید و بی تکیه گاه و نامطمئن به همه چیز و همه کس.

این وضع البته مختص به ایران نبوده و نیست. در غالب کشورهای سرمایه داری جهان اوضاعی مشابه - البته نه به وخامت ایران- بوجود آمد. روی کار آمدن آقای خامنه‌‌ای درست همزمان با یک دوران تاریخی جهانی بود که محتوای آن آرمان زدایی بود. آقای خامنه‌‌ای کاری نکرد جز اینکه با لگدمال کردن همه آرمان‌ها و اهداف انقلاب 57 و جنبش‌های بعدی، ایران را هم در مسیر این جریان واپسگرای جهانی قرار داد و عمیق تر در آن فرو برد و همه راه های بیرون آمدن از این منجلاب را سد کرد.

با اینحال تاریخ و زندگی هرگز در یکجا متوقف نمی ماند. اکنون در همه جا پس از سه دهه ما با رویش جوانه‌های تازه آرمان‌های نوین متکی بر تجربه و آگاهی‌های نوین روبرو هستیم. در کشور خود ما وضع هر روزه مردم، فقر و تبعیض و فساد و فلاکت و خودکامگی و بی تدبیری هر روز تولید کننده آرمان‌های تازه است.  آرمان رهایی و پایان این وضع و برقراری یک نظم و جامعه تازه و نوین که در آن همه فرزندان این کشور بتوانند در آزادی و رفاه و خوشبختی در کنار یکدیگر زندگی کنند. این آرمان از آنرو واقعی و در نتیجه برای قدرت خطرناک است که شرایط مادی تحقق آن در جهان و ایران بسرعت در حال فراهم شدن است. در حالیکه نظام سرمایه داری با الویت دادن به سودآوری سرمایه‌ها، طبیعت و محیط زیست انسانی را فدا و قربانی رفع تقاضاهای کاذب و نیازهای غیرواقعی می کند، ضرورت رفع نیازهای واقعی انسان‌ها با حفظ طبیعت و مالکیت مشترک بر محصولات کار انسانی می رود که به جزیی از آگاهی عمومی فرا روید. ..ادامه

--------------------------------------------------------------------------

کنگره  حزب کمونیست چین

هنگ کنگ، عضو قطع شده بدن چین است!

ترجمه و تدوین- عسگر داوودی

--------------------------------------------------------------------------

به یاد ابوتراب باقرزاده

طناب دار

بر گردن نیلوفر حزب توده ایران

احد قربانی - بخش پایانی

هنوز سال 57 به پایان نرسیده بود که باقر زاده به  همراه برخی همرزمان دوران زندان شاهنشاهی پس از کودتای 28 مرداد راهی مازنداران شد. این عکس یادگار آن سفر است. به همراه هوشنگ قربان نژاد (روبرو سمت راست) گاکیک آوانسیان (کنار قربان نژاد) باقرزاده پشت قربان نژاد و رضا شلتوکی پشت آوانسیان. همه آنها پس از سالها زندان شاهنشاهی، در قتل عام سال 67 اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند.

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است