راه توده

شماره 738 پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه 1399

رضا شلتوکی 25 سال در زمان شاه زندان بود، با انقلاب آزاد و عضو هیات سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران شد. زیر وحشیانه ترین شکنجه ها رفت و سرانجام نیز در زندان چشم برجهان فرو بست. شاهرخ جهانگیری کادر سازمان نوید و عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران (در پلنوم وسیع 17) و از سرشاخه های سازمان غیر علنی حزب که در گروه اول اعدامی های حزب توده ایران تیرباران شد.

شاهرخ جهانگیری

رضا شلتوکی

بیگانه ای در میان امواج- 1

با دقت و حوصله بخوانید این خاطرات را

کتاب خاطرات "یان کولارژ" با نام "بیگانه ای در کنار کوچک خان"، یکی از خواندنی ترین گزارش ها از سالهای پس از انقلاب اکتبر و جنگ داخلی در قفقاز و آذربایجان و ارمنستان است. در شماره گذشته راه توده این کتاب و نویسنده آن را معرفی کردیم و در این شماره بخش اول گزارشی که از این کتاب تهیه کرده ایم را می خوانید. ما به همه خوانندگان خود توصیه می کنیم این گزارش را با دقت و حوصله بخوانند تا هم با رویدادهای پس از انقلاب اکتبر بیشتر آشنا شوند و هم درجریان جنبش جنگل، شخصیت دوگانه میرزا کوچک خان قرار گیرند.


بازی با اسناد

 برای ادامه

جنگ تبلیغاتی

با حزب توده ایران!

-----------------------------

مهار سودآوری

چاره بحرانی است

 که  کرونا

آن راعیان کرد

-----------------------------

پیوند ناگزیر

چین و روسیه!

برگردان و تدوین: فروزنده فرزاد

منبع: گلوبال تایمز

-----------------------------

نوشته "احد قربانی"

در جستجوی

ابوتراب باقر زاده!

-----------------------------

ترکیه آبستن

تحولات سیاسی است!

تدوین – الناز گرجی

-----------------------------

تجربه موفق

مبارزه با کرونا

در ویتنام!

روزنامه پراودا

"آزاده اسفندیاری"

-----------------------------

چین ستیزی

 به سبک نازیها

در آمریکا و آلمان

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

-----------------------------

مارشال حفتر

جانشین قذافی

خواهد شد؟

امانیته- ترجمه جعفر پویا

-----------------------------

سرمقاله 737

جامعه بحران زده ایران

نیازمند تدابیر سوسیالیستی است!

اوضاع داخلی ایران زیر فشار کرونا از یکسو و اقتصاد تجاری و رانتی از سوی دیگر روزبروز پیچیده تر می شود. بنگاه‌های زیر نظر بیت رهبری نه به دولت کمک می کنند، نه به مردم. نه مالیات می دهند و نه خدمات عمومی می رسانند. کلید صندوق ذخیره ارزی در جیب رهبر است که معلوم نیست این ذخیره‌ها را برای چه روز و چه کاری واجب تر از نجات جان مردم نگه داشته است. دولت همه ابزارها و امکان‌های خود برای تاثیرگذاری بر اقتصاد را از دست داده و روزبروز بیشتر از دست می دهد. بهای نفت دیگر هزینه تولید آن را هم تامین نمی کند. پولی در صندوق دولت نیست که با آن حقوق کارمندان خود را بدهد چه رسد به اینکه بخواهد به مردمی که زندگی آنها از ویروس آسیب دیده کمک کند. سرمایه داری تجاری و دزدان و اختلاس گران و قاچاقچی‌ها و انواع مافیاها افسار حیات مردم را در دست گرفته‌اند. اقتصاد مبتنی بر تجارت و خدمات عملا بخش اعظم مردم را به کسانی تبدیل کرده که خود باید معاش روزانه خود را از هر طریق ممکن تامین کنند و از این نظر وضع به شکلی غیرقابل مقایسه اسفبارتر از کشورهای سرمایه داری اروپایی است که در آن بیش از هشتاد درصد مردم مزدبر هستند و جامعه تامین معاش فرد را به خود وی واگذار نکرده و به هر شکل راهی برای آن‌اندیشیده است. ادامه اوضاع در این شرایط و الویت دادن منافع گروه‌های مافیایی و تجاری و نظامی و مقاومت آنها دربرابر تدابیر برخورداری مساوی و عادلانه همه مردم از خدمات عمومی بهداشتی و آموزشی و مسکن و ایاب و ذهاب و تامین معیشت اولیه آنها سرانجامی جز شورش گرسنگان و تحقیرشدگان در کشور نخواهد داشت.

شورش های آینده در ادامه شورش های نوبتی گذشته از دیماه 96 تا آبانماه 98 خواهد بود. آن شورش ها نیز بحث نابرابری وحشتناک اجتماعی در ایران را مطرح کرد تا جایی که برخی از آنها به عنوان "شورش نان" یا "شورش گرسنگان" نام‌ بردند. بحران کرونا و استیصال حکومت و مردم در مواجه با آن همراه با تحولات جهانی اخیر یک بار دیگر مسئله عدالت اجتماعی و ضرورت تدابیر سوسیالیستی را در جامعه ما مطرح کرده و در آینده بیشتر مطرح خواهد کرد. بنحوی که با گسترش وحشتناک نابرابری‌ها و بلند شدن صدای خواست اصلاحات و تدابیر سوسیالیستی جناح‌هایی در حکومت نیز در ‌اندیشه آویزان شدن به آن هستند. .. ادامه

-----------------------------------------------------------------

گروه مرگ

در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67

این گروه مرگ است که در مرداد و شهریور سال 1367 گروه گروه زندانیان سیاسی را به سالن های مرگ فرستاد تا به دار آویخته شوند. آنها را از سلول ها و بندهای زندان به اتاقی که در اوین و سپس زندان گوهر دشت، در آنها مستقر شده بودند احضار کرده و با یک سئوال و جواب حکم مرگ و یا بازگشت به زندان را صادر می کرد: "بر سرموضع هستی و حزب و سازمانت را قبول داری؟" حکم پاسخ مثبت اعدام بود. دهها عضو رهبری و کادرهای حزب توده ایران که دوران محکومیت را در زندان اوین می گذراندند با همین پاسخ مثبت به سالن اعدام فرستاده شدند.سه تن آنها، از راست به چپ اشراقی، ابراهیم رئیسی، نیری حاکم شرع بودند و چهارمی، یعنی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات. پرونده این جنایت تاریخی هرگز بسته نخواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------

شمشیری که امریکا

در عراق تیز میکند

علیه داعش نیست

برای ایران است!

آنتون وِسِلف-بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

ترامپ به بهانه"کرونا"

میخواهد طلب های چین  از امریکا را بالا بکشد!

راشا تودی و فرانکفورتر آلگماینه

 ترجمه رضا نافعی

-------------------------------------------------------------------------

ظهور کتیبه "بسوی تغییر سیستم"

روی دیوارهای یونان

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است