صبر تلخ- 27

در محکوم کردن اعدام های 60

باید محکم تر موضع می گرفتیم!

هیچ سازمان سیاسی، مادام که به اصولش لطمه نمی خورد، ضرورت بقای خود در صحنه فعالیت علنی را نباید از یاد ببرد. ما در مسئله دفاع از پایان بخشیدن به جنگ، پس از پیروزی در مقطع خرمشهر، این را یک امر اصولی می دانستیم و علیرغم آگاهی از برانگیختن خشم حکومت آن را اعلام کردیم. در باره کشتارهای سال 60 هم باید همینگونه با قاطعیت موضع می گرفتیم.

 

راه توده

شماره 798 چهارشنبه 20 مرداد 1400

احمد علی رصدی عضو مشاور هیات سیاسی و بهرام دانش عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، از نویسندگان و گویندگان رادیو پیک ایران، نویسندگان مجله دنیا و نویسندگان جزوه های تاریخی "تحلیل هفتگی" که تا آستانه یورش ج. اسلامی به حزب توده ایران منتشر می شود. هر دو در زندان جمهوری اسلامی اعدام شدند.

بهرام دانش

احمد علی رصدی


رهبر ج. اسلامی

توان بازگشت از

 راه رفته را دارد؟

----------------------------

پیوند ناگزیر

سرمایه داری بزرگ

تجاری ج. اسلامی

با فراملیتی ها

"دکتر سروش سهرابی"

----------------------------

سرنوشت انقلاب

و ج. اسلامی را

حجتیه رقم زد!

----------------------------

آیا بایدن میتواند

امریکا را متحول کند؟

تدوین فرزاد فروزنده

----------------------------

مصاحبه با وزیر دارائی سابق لبنان

استراتژی اسرائیل

تکه ، پاره کردن

لبنان است!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

بیانیه اعتراضی

کمونیستهای مسکو علیه شورای

  نگهبان روسیه

ساویتسکایا راسیا- آزاده اسفندیاری

----------------------------

کوبا

مزاحم استراتژی

منطقه ای امریکا

ولادیسلاو گولویچ

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

 سرمقاله 798

شکوه نداشته تنفیذ و تحلیف

برای مردم نان، آب، واکسن نمی شود!

 

مراسم تنفیذ و تحلیف حجت الاسلام رئیسی برگزار شد و ماموریت غیرممکن او آغاز شد. اکنون بیت رهبر و کسانی که برای انتصاب او بعنوان رئیس جمهور تن به برگزاری دو انتخابات استصوابی مجلس شورا و ریاست جمهوری دادند با کوهی از دشواری ها روبرو خواهند شد که خود عامل ایجاد آن بوده اند. آنچه تحقق ماموریت رئیسی را غیرممکن می کند آن است که برگمارکنندگان رئیسی تصمیم گرفته اند انبوه دشواری ها و مسائل کشور را بدون مردم و پشت به مردم حل کنند و این ناشدنی است. آنها گمان می کنند با یکدست کردن خیالی حاکمیت و بستن فضا و عدم اجازه به انتشار اخبار و تبلیغات بی وفقه خواهند توانست اگر پشتیبانی مردم را بدست نمی آورند، حداقل آنها را بی خبر و بی طرف نگاه دارند. در حالیکه سطح دشواری ها از یک طرف و تکامل اجتماعی در ایران از طرف دیگر به شکلی است که هیچ مسئله ای بدون همراهی و همگامی و مشارکت مردم، طبقه کارگر و قشرهای متوسط و روشنفکران نمی تواند راه حلی برای خود بیابد.

این سماجت در کنار گذاشتن مردم فقط بخاطر این نیست که مردم نیز بنوبه خود به حاکمیت پشت کرده اند، بلکه از اینرو نیز هست که اطراف گروه حاکم را مجموعه ای رانت خوار تشکیل می دهند که تنها در فکر تقسیم پست و مقام میان خود هستند. این گروه و فک و فامیل و اعوان و انصار آنها اکنون خود را آماده بدست گرفتن پست های مدیریتی و غیرمدیریتی و هرجا که امکان رانت و ثروت اندوزی هست می کنند. در این شرایط اساسا جایی برای افراد شایسته و توانمند و روشنفکران میهندوست برای مقام های مدیریتی و اداری کشور باقی نمی ماند. همین الان نیز جنگ میان خود این باندها برای اشغال مقام های دولت رئیسی آغاز شده که بزودی به شمشیر کشیدن برخی از آنها که رانت و جایگاه خود را ناکافی می دانند خواهد انجامید، اگر از هم اکنون آغاز نشده باشد.

ایران امروز نیاز به یک برنامه توسعه صنعتی دارد. شرط مقدماتی هر برنامه توسعه صنعتی وداع با تقسیم فاجعه بار جامعه به "خودی" و "غیر خودی"، جلب همکاری مردم، کارشناسان، روشنفکران، طبقه کارگر و طبقه متوسط است. بدون چنین جلب همکاری توسعه صنعتی محال است. ولی حکومت و بیت رهبر تصمیم دارد که آینده ایران را بدون چنین همکاری رقم بزند. سیاست ناشایسته سالاری که در پشت آن منافع باندهای قدرت قرار دارد نه تنها مانع امکان توسعه کشور است بلکه عامل تشدید بحران ها نیز خواهد بود...ادامه

----------------------------------------------------------------------------

گفتگوهائی با "هیله نجیب الله"

درباره قتل دکتر نجیب الله و افغانستان امروز

فاجعه افغانستان

از پاکستان رهبری می شود

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

----------------------------------------------------------------------------

هیله نجیب الله

کیست، چه نظرات

و اطلاعاتی دارد؟

 

مصاحبه با وزیرخارجه افغانستان

طالبان

حکومت میخواهد

انتخابات نمیخواهد!

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

--------

 

حساب بانکی
N.Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com