صبر تلخ- 28

 کشاکش های تاریخی

پشت صحنه مناظره های تلویزیونی

در مذاکرات مقدماتی بحث آزاد تلویزیونی نماینده سازمان مجاهدین خلق هم حضور داشت و مرتب بهانه جوئی می کرد که سازمان در بحث شرکت نکند. نوعی بهانه جویی و قدرت نمایی. واقعا برای این آقایان یک توهماتی پیش آمده بود که گویا بایستی کار را یکسره بکنند! و بعد هم دیدیم که چه حوادثی رخ داد! البته من طرف مقابل را تبرئه نمی کنم، سرانجام سیر حوادث خود به خود باید به آنجایی کشیده میشد که کشیده شد! با شیوه ای که دو طرف پیش گرفته بودند، نتیجه الزاما این شد که حوادث خرداد 1360 پیش آمد.

 

راه توده

شماره 799 چهارشنبه 3 شهریور  ماه 1400

 

خسرو لطفی و ابوافضل بهرامی نژاد، دو کادر و سرشاخه سازمان غیر علنی پس از انقلاب 57 حزب توده ایران که در جریان یورش دوم به حزب در  اردیبهشت ماه 62 دستگیر شدند و همراه با چهار سرشاخه دیگر این سازمان و چهار سرهنگ توده ای ارتش که نقشی تعیین کننده در بازپس گیری بخش های اشغالی ایران از ارتش عراق داشتند، در اسفند ماه همان سال تیرباران شدند

خسرو لطفی

ابوالفضل بهرامی نژاد


توهمات رهبر

جمهوری اسلامی

بر سر مردم

چه آورده است؟

--------------------------------------

حکومت

 درس نگرفت

مردم

 فراموش نکردند!

--------------------------------------

مناطق ممنوعه

در کشورهای اروپا

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

--------------------------------------

هماهنگی نظامی

چین و روسیه

با تاجیکستان

و ازبکستان

روز نامه پراودا-  ترجمه نعمت بوستانی

--------------------------------------

مصاحبه اومانیته با رهبر

حزب خلق نوین افغانستان

طالبان پایگاه مردمی دارد

اومانیته- الناز گرجی

--------------------------------------

چینی ها

دوان دوان

به کابل می آیند

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

--------------------------------------

کودتای رئیس جمهور

برای مبارزه

با فساد در تونس

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

ج. بلاروس

بر سردو راهی اتحاد یا وحدت

با روسیه!

روزنامه پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

سرمقاله 799

نمایش شاهنشاهی بررسی

وزرای دولت رهبر فرموده!

مجلس استصوابی در حال بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرای ناآزموده و باند زده ایست که ابراهیم رئیسی به آن معرفی کرده است. البته نمایندگان این مجلس هم از جنس همان رئیس جمهور و وزرا هستند و در واقع همه آنها بدلیل بی عرضه بودن و نداشتن جسارت و بله قربان گویی به مقام های خود رسیده اند. بیهوده نیست که چشم همه آنها به بیت رهبریست که چه کسی را تا چه اندازه تایید می کند یا نمی کند. می گویند در زمان رضاشاه فهرست شماری از افراد سرشناس یا سیاسیون را نزد او می بردند و او نام عده ای را خط می زد و چند نام دیگر اضافه می کرد و می گفت همین ها خوبند بروند به مجلس! الان هم در جمهوری اسلامی تقریبا همین شده، فقط اعضای کابینه را هم باید خود رهبر از بین بی بخارترین و بی لیاقت ترین ها تعیین کند تا از بیت بشود آنها را مدیریت کرد. بی اعتمادی و بی اعتقادی آقای خامنه ای به مردم اکنون به بی اعتمادی به همان کسانی هم که خودش به مجلس و دولت می فرستد کشیده شده و خود آنها هم باید از بیت اداره شوند.

آن لجنزاری که ابراهیم رئیسی در مراسم تنفیذ و چشم در چشم رهبر و هنگام معرفی کابینه خود به مجلس از وضع کشور ارائه داد نتیجه همین شیوه اداره کشور و مدیریت آقای خامنه ایست. کافیست به ماجرای برجام نگاه کنیم. اصل ماجرا از زمانی شروع شد که ایشان تصمیم گرفت در دوره اول با تقلب و در دوره دوم با کودتا احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور به کشور تحمیل کند. این فکر که خود او به تنهایی بهتر می فهمد و مردم نمی فهمند که با توهم های شخصی وی از یکسو و منافع باندهای فاسد و مافیایی و نفوذی در بیت رهبری و تمام ارکان جمهوری اسلامی، از دیگر سو، هماهنگ بود و از طرف آنها تقویت می شد زمینه ساز آن تقلب و کودتا شد و هر کس که از درون حکومت معترض شد "بی بصیرت" لقب گرفت. این سرآغاز یک سقوط و ویرانی همه جانبه بود که مملکت هنوز نتوانسته از زیر آوار آن خود را بیرون بکشد و  بدترین حادثه ای بود که می توانست برای کشور ما روی دهد که با مدیریت و توهم های ایشان روی داد... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------

بشنوید!

جنایت در زندانها

بخش مهمی از شناسنامه ج. اسلامی است

روزی که آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به آیت الله خمینی نوشت که "زندان های ما، ساواک را رو سفید کرده" هنوز فاجعه در حال تکامل بود. فاجعه درآن نقطه که آقای منتظری در سال 60 مطرح کرد متوقف نماند و در ادامه خود رسید به همانجائی که امروز در آن هستیم. در طول این مسیر هزاران زندانی سیاسی زیر وحشانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند و اگر در زیر شکنجه جان خود را از دست ندادند در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 از دست دادند. این فاجعه، تنها مجری نداشته و ندارد، بلکه آمر و طرفداران و مداحانی دارد که ما امروز شاهد حضور بسیاری از آنها در مجلس، نهادهای امنیتی و اقتصادی تحت نظارت بیت رهبری و حتی در میان وزرائی که ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی کرده نیز هستیم. آنها قتل نه تنها مخالف، بلکه منتقد را جایز میدانند. طالبان و داعش و القاعده پیروان همین مکتب هستند. مکتبی که طرفداران آن 43 سال در جمهوری اسلامی حضور فعال داشته و بتدریج بر گرده انقلاب 57 سوار شدند و سمند از نفس افتاده انقلاب را از پای در آوردند. آنچه را محمد علی عموئی دراین فیلم که بخش کوتاهی از یک مصاحبه مفصل درباره زندان و شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی و مقایسه آن با دوران پس از کودتای 28 مرداد است میگوید، گوشه ای دردناک از این فاجعه است.

-----------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430