صبر تلخ- 22

فرصت نشد تا رهبری

حزب را به نسل جوان بسپاریم!

عدم فعالیت، بی عملی و بیکار بودن درمهاجرت، یعنی بیگانه شدن با خود. اصلا در  مهاجرت هیچ، در همین فاز، اگر من در همین خانه بنشینم و کار نکنم، اصلا آن روز احساس می کنم پوچ شدم، عبثم! فقط کتاب خواندن آدم را ارضاء نمی کند. می نشینی چهار تا جمله می نویسی، چهار تا جمله ترجمه می کنی، دو نفر می آیند اینجا می خوانند و می روند یک کپی از آن برمیدارند. اینها انگیزه زندگی به آدم می دهد. این جوهر زنده و زندگی یک انسان مبارز است!

 

راه توده

شماره 793 چهارشنبه 9 تیر 1400

سعید آذرنگ از یاران هوشنگ تیزابی بود. پس از آزادی از زندان به سازمان نوید پیوست و پس از انقلاب در سازمان غیرعلنی حزب فعال شد و به عضویت مشاور کمیته مرکزی در آمد. در قتل عام 67 اعدام شد. فرزاد جهاد فوق لیسانس حقوق دانشگاه تهران بود و کادر سازمان نوید. او نیز پس از انقلاب در سازمان غیر علنی حزب فعال شد و رابط شاخه فارس بود. همراه با گروه اول و به همراه ناخدا افضلی تیرباران شد. دفاع کوتاه او در دادگاه با صدای خود پخش شد که گفت ما سربازان گمنام این انقلاب بودیم که به عشق بهروزی مردم از جان خود گذشتیم.

فرزاد جهاد

سعید آذرنگ


----------------------------

ج. اسلامی

خود آینده خویش را

تهدید می کند!

----------------------------

سیاست را

بعنوان یک علم

باید آموخت!

----------------------------

ج. اسلامی

توان اتحاد راهبردی

 با چین و روسیه

را خواهد داشت؟

----------------------------

بحران ایران

بدون مشارکت مردم

حل شدنی نیست!

----------------------------

امریکا زیر فشار

بودجه نظامی

و بدهی به چین

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

----------------------------

سرمایه داری

نمی  پذیرد که تکنولوژی جهان را دگرگون کرده

----------------------------

گزارش اومانیته

امید مردم ایران

به ج. اسلامی

زنده خواهد شد؟

اومانیته- ترجمه آذرنگ

سرمقاله 793

درک خود فریبانه رهبر

از نتیجه انتخابات 1400

رهبر جمهوری اسلامی، سرانجام و پس از بیش از دو هفته سکوت، درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400 تفسیری از این انتخابات و نتایج آن در دیدار هفته قوه قضائیه ارائه داد. تفسیری بشدت رویائی که تکرار مقاله سردار وحید حقانی مرد سایه به سایه رهبر درباره این انتخابات و تفسیرهای مضحک روزنامه کیهان در همین ارتباط بود. سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات 1400 نشان داد که در بیت او همان حرف ها و توهماتی حاکم است که پیشتر به قلم وحید حقانی و حسین شریعتمداری منتشر شده بود.

انتظار، نه تنها در میان مردم عصبانی از وضع موجود، بلکه در طیف های حکومتی این بود که رهبر جمهوری اسلامی ضمن پذیرش اشتباهاتی که در انتخابات شد و خود او در آن نقش نخست را داشت، به مردم بگوید که امیدوار است دولت آینده چنان عمل کند که دیگر کسی رای باطله به صندوق های رای نیاندازد و اعتماد چنان به بیش از 50 در صد از واجدین حق رای که در انتخابات شرکت نکردند باز گردد که در انتخابات بعدی آنها نیز پای صندوق رای بروند.

با کمال تعجب و حیرت او چنین نکرد و در سخنرانی هفته قوه قضائیه در جلد حسین شریعتمداری و وحید کقانی ظاهر شد. اگر درک او از انتخابات 1400 واقعا همان باشد که در این سخنرانی گفت وای بر او و اگر او درکی واقع بینانه و دیگری از این انتخابات و نتایج آن دارد و در نهانخانه بیت رهبری سرگرم تدوین طرح و برنامه ای برای تغییر سیاست هائی است که منجر به نتایج انتخابات 1400 شد، وای بر مردمی که همچنان از روی سر آنها عمل می کنند و تصمیم میگیرند و در ظاهر نیز در پی فریب آنها هستند.

رهبر جمهوری اسلامی حتی آنقدر صداقت نداشت که به مردم بگوید می خواست حکومت را یکدست و آماده رفتن به سوی آن استراتژی اتمی و منطقه ای بکند که با مقاومت های خطرناک قدرت های جهانی و مخالفت کشورهای منطقه روبرو خواهد شد و چاره ای جز اتحاد با روسیه و چین برای عبور از این گذرگاه خطرناک نیست. او می توانست صادقانه اینها را با مردم در میان بگذارد و حتی مردم را بر محور این استراتژی بسیج کند، اما چنین نکرد. چنین نکرد زیرا حکومت و شخص او علیرغم همه شعارهائی که میدهند به مردم اعتمادی ندارند و آنها را بیگانه ازحکومت میدانند. چنان که مردم حکومت را بیگانه با خود میدانند. در میانه این قیچی بی اعتمادی دو طرفه است که مشتی غارتگر و اختلاس کننده و جاسوس و نفوذی با داغ مهر کردن پیشانی خود و آستان بوسی قدرت تا مغز استخوان حکومت رسوخ کرده اند.

تفسیر و تحلیل رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات 1400 و نتایج آن را شاید بتوان ضعیف ترین و توهم آلوده ترین سخنان و تفسیرهای رهبر جمهوری اسلامی طی بیش از 30 سال رهبری او در جمهوری اسلامی دانست. سخنانی به همان اندازه ضعیف که صدا و نفس او در مرز 82 سالگی ضعیف و ناتوان بود.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

هجدهمین کنگره حزب کمونیست روسیه

خیز حزب کمونیست

برای فتح

مجلس روسیه

تلویزیون خط سرخ- ترجمه آزاده اسفندیاری

گزارشگر اومانیته از ایران:

کارگران اعتصابی

در ایران علیه خصوصی سازی

ترجمه و تدوین جعفر پویا

 

اتحاد گریز ناپذیر ارمنستان با روسیه

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه – کیوان خسروی

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com