راه توده

شماره 778 چهارشنبه 13 اسفند 1399

محمد علی افراشته و نصرت الله نوح، که بامداد 21 مرداد 99 در مهاجرت امریکا بدرود حیات گفت، پیوندی استاد و شاگردی با هم داشتند.افراشته سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه طنز  سیاسی"چلنگر" بود و نوح جوان ترین نویسنده و شاعر این روزنامه. نوح بعدها به روزنامه کیهان پیش از انقلاب پیوست.

نصرت الله نوح

محمد علی افراشته

صبر تلخ – 7

اشتباهات بزرگی

که نباید در رهبری سازمان مخفی میشد

نباید مهدی پرتوی که گرفتار شده و زندان رفته و از زندان بیرون آمده است مجددا مسئول سازمان مخفی میشد. من رابطه بسیار نزدیکی با رفقای چریک فدائی در زندان و بیرون از زندان داشتم.


چه نتیجه ای

از نوشتن نامه

به رهبر ج. اسلامی

بدست می آید؟

-----------------------

نایب رئیس

اتاق بازرگانی

نعل را وارونه زد!

-----------------------

خانه تکانی

در حکومت

جایگزینی ندارد!

تهران- سیامک زند

-----------------------

اکثریت مردم

نماینده ای

درحاکمیت ندارند!

فواد شمس

-----------------------

ترکیه

اس400 ها را

در آذربایجان

مستقر می کند؟

سایت جنگ و صلح

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------

8 مارس

روز زن است

نه روز "بانوان"!

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

-----------------------

اخبار مهم چین

در رسانه های

روسیه غایب است

سایت حزب کمونیست روسیه- آزاده اسفندیاری

-----------------------

بایدن در گرداب

مانور سیاسی

در خلیج فارس

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-----------------------

سرمقاله

انتخابات 1400 گره گشای

بحران حاکم بر ایران می شود؟

 

در کمتر از چند ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران، این پرسش روز به روز بیشتر مطرح میشود که مبارزه  42 ساله حکومت علیه جمهوریت چه سرنوشتی خواهد یافت و آیا تثبیت یک نظام دمکراتیک سرانجام می تواند بدون یک درگیری بزرگ از نوع یک انقلاب خاتمه یابد و یا کار به جنگ داخلی  و تکه تکه شدن ایران خواهد انجامید؟

این پرسش از این رو روز به روز جدی ترمی شود که بویژه یک قشر فاسد حکومتی و شبه حکومتی با برخورداری از پشتیبانی بخشی از فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی بوجود آمده که هر نوع تحول به سمت پذیرش مردمسالاری را با نابودی قدرت و ثروت خود برابر می داند.

بدیهی است که ماهیت رژیم کنونی با رژیم شاه از بسیاری جهات متفاوت است. هر چند که روز به روز به آن رژیم نزدیک تر می شود. وابستگی مستقیم رژیم شاه به امریکا که آن را از امکان تصمیم گیری های مستقل ناتوان می کرد و دیکتاتوری فردی که مانع از تقابل نیروهای حکومتی در زمان شاه می شد. از جمله این تفاوت هاست. درعین حال که ادامه حضور سیاسی 42 ساله مردم در صحنه و تجربه عظیم مردم برای مبارزه با حکومت چنان وسیع و عمیق است که در تمام 42 سال گذشته توانسته خیزهای سلطنتی حکومت را خنثی کند. حکومتی که از تجربه شاه نیز بهره می گیرد!

اینها عام ترین و درعین حال ساده ترین تفاوت های دو حکومت در دو مقطع زمانی پیش و پس از انقلاب است. در حقیقت، به همان اندازه که حکومت پرتجربه است، مردم ما نیز در مقابله با حکومت دهها بار بیش از گذشته پرتجربه و آبدیده شده اند. چنان که مبارزه حکومت با مردم، مانند نبرد دو نیروی بسیار پرتجربه در برابر یکدیگر است......ادامه

-------------------------------------------------------------------------------

از برزخ  ترامپ - بایدن

امروز باید امتیاز گرفت فردا دیر است

واشنگتن- فرزاد فروزنده

------------------------------------------------------------------------------

چین نوین پس از اشتباهات بزرگ- 4

بازگشت گام به گام چین

از کوره راه تخیلات مائو

"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی

ترجمه- دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------------------------------------------------

زمان بسرعت

از فراز سر

مذاکرات اتمى

عبور می کند!

نشریه آنلاین اینفوسپربر

برگردان و تدوین: بامداد شرقی

صد سالگی ارتش سرخ

هیچ جنگی

بدون وحدت ملی

به پیروزی نرسیده!

سایت حزب کمونیست روسیه-

 ترجمه نعمت بوستانی

-------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com