از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 (بخش 16)

اولین اطلاعیه کودتا1299

رضاخان: از امروز من حکم می کنم!

اخبار مستقیم و بی تفسیر این حسن را دارد که خواننده خود می تواند مستند به این اخبار رویدادها را تفسیر کند. این نوع تفسیر به خواننده فرصت می دهد تا اولا تحت تاثیر تفسیر دیگران قرار نگیرد و دوم، یقینی که حاصل می شود خدشه ناپذیر است. به این دلیل است که روزشمار تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 که به همت دکتر عاقلی تهیه شده اهمیت و اعتباری در خور تحسین می یابد. ما بارها به خوانندگان راه توده توصیه کرده ایم و یکبار دیگر توصیه می کنیم این روزشمار را بخوانند .

توده راه


شماره 877- چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402

آوتیس میکائلیان (سلطان زاده)

هوشنگ تیزابی


 


فیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


سیل عظیم

جهان چند قطبی

به سوی سد

 شکست خورده

هژمونی امریکا

--------------------

مردم ایران

در اسارت دلار

باید باقی بمانند؟

---------------

در جنگ اتمی

نه از "تاک"و نه

از "تاک نشان"

نشانی نمی ماند

راشا تودی

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------

"پوپولیسم"

بار دیگرسکاندار

کاخ سفید میشود؟

نشریه گلوبال دیالوگ

برگردان: فروزنده فرزاد

--------------------

سرمقاله 877

رهبر ج. اسلامی چه انتظاری

از خصوصی سازی ها داشته است؟

هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی دیدار پرحاشیه ای با دانشجویانی که به دیدار او برده بودند برگزار کرد. مهمترین بخش این دیدار سخنان دبیر انجمن دانشجویان عدالتخواه بود که انتقادهای جدی و دقیقی نسبت به سیاست های داخلی و عملکرد ارگان های حکومتی طرح کرد. اقای خامنه ای در پاسخ به این سخنان نکاتی را مطرح کرد که بیش از انکه مسائلی را روشن کند بر ابهامات افزود.

از جمله اقای خامنه ای در پاسخ به این انتقاد که خصوصی سازی ها موجب بحران ناکارآمدی در جمهوری اسلامی شده، به این نکته بسنده کرد که انتظار ایشان از این خصوصی سازی ها برآورده نشده است. در حالیکه پرسش اصلی همینجاست، که این انتظارات چه بوده و چرا هیچکس در جمهوری اسلامی نمی گوید از خصوصی سازی چه انتظاری داشته است؟ و اگر برآورده نشده دلیل آن چه بوده؟ آیا یک بررسی و نقد از روند خصوصی سازی برای یافتن دلیل اینکه چرا به آن انتظارات مبهم و نامعلوم دست یافته نشده به عمل امده یا نه؟ اگر نه، چرا؟ آگر آری، کجاست آن نقد و چه راه حل هایی برای رفع آن اندیشیده شده؟. .. ادامه

-------------------------------------------------------------------

گرسنگی، جنگ، آوارگی

و نابودی محیط زیست

 پیامد نظام سرمایه داری است

برگردان: م. مهرجو

 

-------------------------------------------------------------------

امید چین

به خاتمه جنگ در اوکراین!

نشریه "عصر ما" ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان

"یورگ کروناور[i]" ترجمه مهران وکیلی

-------------------------------------------------------------------

آموزش مارکسیستی

نسل جوان روسیه

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

 ترجمه- نعمت بوستانی

---------------

گزارش خبرنگار اومانیته از بغداد

نسل بعد از جنگ

و رژیم صدام

چگونه می اندیشد؟

ترجمه- جعفر پویا

---------------

کودتا و جنگ

به نیابت

مصر و اتیوپی

در سودان!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

---------------

پیشنهادهای زوگانف برای  تغییرات در روسیه

(خلاصه شده)- ترجمه ابراهیم شیری

---------------

نماینده حزب چپ آلمان

چرا ارتش امریکا

از آلمان نمیروند؟

ترجمه و تدوین- عسگر داوودی

--------------- زنان 

 سایت ها

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com


آرشیو راه توده


حساب جدید بانکی

Natalia Vernis
IBAN: DE92 1203 0000 1085 4703 81
BIC: BYLADEM1001
BANK: DKB
--