آغاز انتشار يک رُمان واقعي

از کودتای 28 مرداد

افسانه ما

نوشته: غ- فروتن

    بازگشت

 

کتاب "افسانه ما"، واقعي ترين رماني است که پس از 28 مرداد منتشر شد. سرگذشت افسران عضو سازمان نظامي حزب توده ايران در زندان و خانواده های آنها در بيرون از زندان. حلقه واسطه، افسران فرمانداری نظامي و شکنجه گران و زندانبانان اند. اين کتاب، در آن سال ها بصورت چاپ سفيد در ايران منتشر شد و خواه ناخواه در تيراژ کم و محدود. کتاب قرار بود در دو جلد منتشر شود، اما جلد دوم آن منتشر نشد. نويسنده کتاب "غ. فروتن" است، اما اين فروتن، "دکتر غلامحسين فروتن" عضو هيات رهبری وقت حزب توده ايران نيست، بلکه"غلامعباس فروتن" از افسران توده ایست(سروان توپخانه). مدتي پيش نسخه ای از اين کتاب را، در کتابخانه يکي از توده ای های سالمند يافتيم و برای انتشار دوباره آن روی سايت راه توده تصميم قطعي گرفتيم. کتاب را عينا منتشر مي کنيم و آن شيوائي در نثر و جمله بندی حرفه ای و داستاني که مشاهده مي کنيد از قلم خود نويسنده است و ما هيچ دخل و تصرفي در آن نکرده ايم. يادآوری اين نکته ضرورت داشت، زيرا ما نيز، خود از اين نرمش قلم و شيوائي نگارش تعجب کرده بوديم و گمان مي بريم نويسنده در سال های پس از کودتا در حد انتشار اين کتاب متوقف نمانده و نويسندگي را بايد پي گرفته باشد. هر اطلاع تازه در اين ارتباط بدست آوريم و يا در اختيارمان گذاشته شود را منتشر مي کنيم تا خوانندگان اين سرگذشت واقعي نيز با آن آشنا شوند. ( پیرو همین وعده، اطلاعاتی که در باره سرنوشت غلامعباس فروتن بدست آورده بودیم در شماره 90 راه توده منتشرکردیم. از طریق لینک زیر می توانید به این شماره مراجعه کنید:

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2006/juni/forutan.html)

کتاب را بخش بخش روی سايت راه توده مي آوريم. هم تايپ و ويراستاری و غلط گيری آن وقت مي گيرد و هم تجربه دوران اخير نشان داده است که خوانندگان راه توده با اين سبک انتشار کتاب و ترجمه های دنباله دار موافقت دارند. متاسفانه نسخه ای که در اختيار داريم تاريخ چاپ ندارد و به همين دليل، ما نيز نمي دانيم چه سالي اين کتاب بصورت "چاپ سفيد" در ايران منتشر شده است. از دارنده کتاب که آن را در اختيار ما قرار داد و رساننده اين کتاب به راه توده بي نهايت سپاسگزاريم و دست هر دو را مي فشاريم.

هویت واقعی برخی اسامی کوچک کتاب را نیز توانسته ایم با کمک یکی از افسران سالمند توده ای مشخص کنیم:

سروان فیروز [ غلامعباس فروتن]

سروان ابوالحسن [عباسی]

محمد اسماعیل [ ذوالقدر که بعداز انقلاب عضو هیات سیاسی حزب توده ایران شد

 و در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در اوین اعدام شد.]

ارسطو [سرهنگ سروشیان]

ـ پایان یک تراژدی و ادامه فاجعه کودتا

ـ آنکه از امید گفت آنکه از نا امید نالید

ـ روزهای سخت، جدال امید و نا امیدی

ـ گفتند که نمی خواهیم، نمی خواهیم متحد شویم

ـ فرومایگان در قدرت شلاق بدست جسورند

ـ دستگیری و دیدار دوباره با شکنجه گران 28 مردادی

ـ مردانی با روح بزرگ در محقرترین خانه ها

ـ زندگی با توده ها آشنائی با دردهای اعماق جامعه

ـ فقر توده - خون توده ای، فسانه نگشت و کهن نشد این حدیث درد انگیز

ـ روزهای تلخ فرار و بی اعتمادی

ـ پناهگاه، رویای دست نیافتنی در روزهای فرار

ـ گزارش بی واسطه از جنایات زندان کودتا

ـ روزهای سخت یافتن سرپناه و پنهان شدن

ـ روزهای سخت فرار و دق الباب خانه دوستان

ـ گزارش لحظه به لحظه فرار سروان فروتن

ـ وسوسه های یکی از فرارهای تاریخی توده ای ها از چنگ کودتاچی های

ـ سنگ را بستند و سگ های کودتا را انداختند به جان زندانیان

ـ فرار ناکام نویسنده "افسانه ما".  (پیش از مطالعه این بخش، مقدمه انتشار افسانه ما و سرگذشت نویسنده را بخوانید)

ـ سحرگاه های خونین تیرباران افسران توده ای

ـ ژنرال های ذوب در سلطنت در برابر افسران میهن دوست ایران

ـ کودتای 28 مرداد محاکمات دو دقیقه ای، قتل عام 67 محاکمات یک دقیقه ای

ـ محاکمه کودتائی پس از اعتراف گیری زیر شکنجه و بازجوئی

ـ فاجعه شاهنشاهی، درج.ا تکرار شد - از قزل قلعه و حمام زرهی تا اوین و بند 209 اوین

ـ سیامک- عطارد- وزیری، روزی که خبرآغاز اعدام افسران توده ای به داخل زندان رسید

ـ ميراث خواران 28 مرداد، آنها که در ج.ا جانشين کودتاچي ها شدند

ـ شکنجه و اعدام جناياتي که پس از شاه در ج.ا نيز تکرار شد

ـ قيام برای عدالت عليه اطاعت کورکورانه

ـ شکنجه و بازجوئي تراژدی ميهن دوستي

ـ روزهای تلخ يورش، دستگيری زندان، شکنجه و اعدام

ـ آغاز سلطه کودتاچي ها شکنجه افسران توده ای

ـ جنايت جفت خيانت، استبداد آريامهری اينگونه پايه ريزی شد

ـ دستگيری سروان عباسي حادثه نبود، آوار بود

ـ کشف يک سازمان موحش، افسران ميهن دوست

ـ بخش اول از کتاب افسانه ما

 

 

                                                                                                      بازگشت