راه توده

شماره 187     دوشنبه 07 مرداد ماه 1387

پرفسور آگاهی

دکتر اختر کامبخش

ایراندخت ابراهیمی

هدایت اله حاتمی

هما نصر زنجانی

نقش 3 چهره در انقلاب 57
عبور ج. اسلامی از دو خط
برای رسیدن به ماهیت "خط بازرگان"

در انقلاب ایران سه راه بیشتر وجود نداشت: راه خمینی، راه کیانوری، راه بازرگان. راه چهارم اگر راه ضدانقلاب و بازگشت به گذشته نباشد زائیده تخیلات خرده بورژایی است. هر راهی در انقلاب 57  به یکی از این سه راه ختم می‌ شد، چنانکه شد. حتی خود خمینی در نهایت بر سر دو راهی بازرگان و کیانوری قرار گرفت. بنابراین گذاری که امروز جمهوری اسلامی از خط خمینی به ماهیت طبقاتی خط بازرگان کرده عجیب نیست. جز این نمی‌توانست باشد. این هم که امیرخسروی با نفی خمینی و کیانوری به بازرگان می‌ رسد عجیب نیست. تایید همین واقعیت است. کاش اندکی از درک طبقاتی مهندس بازرگان را آقای امیرخسروی می داشت.

فاطمه مدرس فردین


یادمانده ها- 15
حزب یگانه
از دل نیروهای
پراکنده توده ای
آسان بیرون نیامد!

--------------------

یادآورید
این قربانی بزرگ
اهل قلم و مطبوعات
مسئول ومتعهد ایران را
به یاد رحمان هاتفی

 به قلم دکتر صدرالدین الهی

--------------------

تابستان داغ 53
علیه سوسیالیسم
در شرق برلین
کنستانتين يروفيف
ترجمه وتلخيص: کيوان خسروی

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
اتحاد بانک ها
برای غارت
درنظام سرمایه داری
نوشته لنین- ترجمه محمد پورهرمزان

--------------------

پایان انتشار کامل
میراث انقلابی تورج حیدری بیگوند
نسل جوان چپ
بخواند تا بداند
چرا نباید گذشته را
بار دیگر تکرار کرد

--------------------

اقتصاد سیاسی
اضافه ارزش تولید
تضاد کار و سرمایه
در همین نکته است
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

سر نخ کلاف پیچ در پیچ
مذاکره با امریکا در کجاست؟

فاجعه "احمدی نژاد" در پایان چهار سال اول، در یک چهار سال دیگر و بعنوان دوره دوم ریاست جمهوری وی ادامه خواهد یافت؟
این، بتدریج به سئوال بزرگی در جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود و به همین دلیل، در کنار پیش بینی‌ها و رایزنی‌ها سیاسی، نگرانی‌های ناشی از زمینه چینی دولت برای تبدیل چهار سال فاجعه، به 8 سال فاجعه نیز تشدید شده است. آن دست‌های به ظاهر پنهان و از روز آشکارتر برای آنها که رویدادهای ایران را بی‌وقفه در سه دهه گذشته دنبال کرده اند، به هر قیمت ممکن می‌ خواهند ریاست جمهوری او را چهار سال دیگر تمدید کنند. در این شرایط اگر به ریشه‌های دلایل و انگیزه‌های بر سر کار آوردن احمدی نژاد راه برده نشده و تمام توجه روی آن متمرکز نشود، مانوورها و مخالفت‌های سیاسی چاره ساز نبوده و ما شاهد باقی ماندن او بر مسند ریاست جمهوری برای 4 سال دیگر خواهیم بود. نه تنها چنین خواهد شد، بلکه بیم آن وجود دارد که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، یک رئیس جمهور در پایان دوره دوم نیز بر سر کار باقی بماند، حتی به قیمت استفاده از قوای نظامی برای مقابله با مخالفان چنین واقعه ای.
   ادامه   

--------------------------------------------------

صفحه اول تاریخی روزنامه کیهان فروردین 58
پاسخ به جنایت
در گذشته نوازش نبود
و در آینده نیز چنین نخواهد بود

این متن آن نوشته ایست که با عنوان "در جواب آنها که دل می‌سوزانند" در کنار عکس در زیر شکنجه شدگان در صفحه اول کیهان منتشر شد. این عکس، روی دیوار یکی از اتاق های شکنجه کمیته مشترک نصب بود و درجریان سقوط شهربانی و کمیته مشترک توسط علی خدائی که یادمانده هایش را در راه توده می خوانید به خارج از کمیته منتقل شد. شرح سقوط کمیته و شهربانی و این عکس ها در شماره گذشته یادمانده ها در راه توده منتشر شده بود. این صفحه اول کیهان برای راه توده بصورت عکس ای میل شد و ما متن یادداشت کنار این عکس ها را که در پاسخ به انتقاد از اعدام کودتاچیان 28 مرداد و ژنرال های شاه نوشته شده بود را، از روی کیهان تایپ کرده و در ادامه می آوریم. شاید این متن، اکنون و در برابر آنچه که جمهوری اسلامی بعنوان کارنامه زندان و اعدام و شکنجه از خود باقی گذاشته کمرنگ جلوه کند، اما در آن زمان، یعنی فروردین 58 فضای عمومی ایران و انقلاب همین بود که دراین سرمقاله به قلم علی خدائی منعکس است.  ادامه

برای مشاهده بزرگتر عکس  بر روی آن کلیک نمایید.

--------------------------------------------------

آغاز پر اضطراب
اصلاحات در کوبا
عسگرداودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است