راه توده

شماره 182     دوشنبه 3 تیر ماه 1387

مرتضی کیوان

سیاوش کسرایی

ابوالقاسم لاهوتی

فرخی یزدی

رحمان هاتفی

3 چهره درانقلاب 57- 11
قدرت حزب توده ایران اینجاست!
چند برگ "خط امام"
در برابر 21 جلد صحیفه نور

این مبارزه آگاهانه حزب توده ایران بود که ظرفیت‌های انقلاب 57 را در سمت خلقی آن بالفعل کرد و آن را به ماهیت انقلاب ایران، به ماهیت خواست توده‌های میلیونی، حتی در مواردی به ماهیت خود آیت‌الله خمینی تبدیل کرد واگرنه، آن چند کلام اساسی و تاریخی خمینی نیز مانند دهها و صدها کلام و اندیشه دیگر او که در انبوه سخنرانی های وی طرح  شد و اکنون به یک صحیفه نور 21 جلدی تبدیل شده و یک موسسه و نهاد نیز برای جمع آوری و دفاع از آن شکل گرفته فراموش شده بود. هنر ما آن بود که از میان تمام آن حرف ها و سخنان و بیانیه ها، توانستیم جوهر انقلاب را بیرون کشیده و تبدیل به تابلوی راهنمای توده های مردم کنیم.

محمدعلی افراشته


 نا گفته ها درگفتگو با علی خدائی -10

حلقه های بحث
5 - 6 نفره
مجاهدین خلق
در زیر زمین
خانه رضائی ها

--------------------

در مجلس هشتم
فراکسیون کارگری
با کدام انگیزه
با چه سمت و سوئی؟
هدایت احمدی

--------------------

آغاز انتشار کتاب
امپریالیسم
بالاترین مرحله سرمایه داری
محمدپورهرمزان

--------------------

"نه" بزرگ ایرلندی‌ها
به معاهده لیسبون
م. شیزلی

--------------------

اعلامیه تاریخی«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
این منطق
خلع سلاح چریکی
را با خود آورد

بخش ششم

 

--------------------

اقتصاد سیاسی - 13
نیروی کار
پل میان کالا- بازار
ف. م. جوانشیر

عبور دشوار مردم، از گردنه
تقابل رو به رشد دو جناح حکومتی

ماه های پر حادثه سیاسی، تا انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در پیش است. نشانه های از روز آشکارتری وجود دارد که بخش مهمی از حاکمیت جمهوری اسلامی در پی روزنه‌ای برای رهائی از ماجرای احمدی نژاد است، بویژه آنکه این ماجرا تقابلی را ازعمق به سطح آورده که نه تنها نام آن برای ما آشناست، بلکه قطعی بودن آن برای ما کاملا قابل پیش بینی بود. این تقابل نام دیگری جز نبرد قدرت میان روحانیون و فرماندهان سپاه ندارد و در پشت آن منافعی خوابیده است که بار طبقاتی این تقابل را نمایندگی می کند. شک نیست که هم در آن جبهه، یعنی جبهه فرماندهان سپاه هستند فرماندهانی که متمایل به افرادی در اینسو، یعنی در جناح روحانیون‌اند و هم در اینسو روحانیونی با فرماندهانی در آن جبهه در ارتباط اند. دولتی که احمدی نژاد آن را نمایندگی می کند دولت سرمایه داری نظامی- تجاری است و جناحی که درتقابل با آن قرار گرفته عمدتا جناح سرمایه داری تجاری- روحانی است که سرمایه داری تجاری سنتی ایران نیز با آن در پیوند است. البته این طیف بندی مطلق نیست. یعنی سرمایه داری حاضر در هر دو جناح با آنکه تجاری محسوب می شوند، در سرمایه گذاری های خدماتی و حتی صنعتی نیز سهم و نقش دارند. همچنان که همه فرماندهان و روحانیون هر دو جبهه الزاما وابسته به سرمایه داری تجاری- روحانی و یا نظامی- تجاری نیستند، بلکه آزاد از این مناسبات اقتصادی- طبقاتی، فعلا در یک جبهه مشترک و با انگیزه ها و دلائل متفاوت در برابر یکدیگر صف آرائی کرده اند و به همین دلیل، این امکان که در یک گردش عمده سیاسی و یا اقتصادی، یک حادثه مهم داخلی و یا خارجی ترکیب جبهه کنونی بهم ریخته و جناح و یا جریان سومی به امید تبدیل شدن به سخنگوی جنبش عمومی مردم شکل بگیرد وجود دارد. ادامه

-------------------------------

انتشار دو شماره مناظره
کیانوری- بهشتی درایران
28 سال
پس از آن
مناظره
روزبه محسنی
-------------------------------

اطلاعیه دبیرخانه وقت
کمیته مرکزی حزب توده ایران
در اعتراض به قطع"بحث
آزاد" فاجعه سازان
سخن را به گلوله
و اعتراف در اوین
ختم کردند

-------------------------------

فیلم کوتاه بحث آزاد تلویزیونی

فیلم کوتاه، قسمتی از بخش دوم بحث آزاد تلویزیونی را از اینجا ببینید. این بخشی است که سیمای کنونی جمهوری اهرگاه برنامه ای درباره این مناظره ها وبحث آزاد مطرح می شود، تنها همین بخش را پخش می کند! آن تقاضای تشکیل محکمه که دراین بحث مطرح شد، هرگز عملی نشد و بجای آن رهبری حزب توده ایران را بردند به شکنجه گاه و زیر شلاق و دستبند قپانی و تابوت اعتراف، تا این سخن، دراین مناظره را پس بگیرد و خود را خائن اعلام کند. مناظره ها با همین هدف متوقف شد و آیت الله بهشتی را نیز برای همیشه از صحنه حیات حذف کردند. از جمله شاهدان زنده آن مناظره ها دکتر پیمان است که او نیز دوران دشوار زندان سپاه را در دوران مقابله با اصلاحات گذراند و علیرغم همه گذشته مبارزاتی و حتی عضویت مشاور در شورای انقلاب، بکلی در حاشیه حکومت قرارش دادند.  جمهوری نظامی- اسلامی امروز، چنین گذشته ای را طی کرده است. گذشته ای که نباید فراموش شود.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است