راه توده

شماره 203     دوشنبه 4 آذر ماه 1387

نورالدین کیانوری

احسان طبری

سیاوش کسرایی

دکتر حسین جودت

منوچهر بهزادی

در نهم جمادی الاول 786 در دمشق
اولين ولی فقيه تاریخ اسلام
به حکم روحانیون گردن زده شد!

"محمد بن مکی» را که به "شهيد اول" در راه ولايت فقيه مشهور شده،علمای اسلام مرتد اعلام کردند و حاکم دمشق او را مروج جنگ شيعه- سنی اعلام کرد. بدين ترتيب اولين ولی فقيه را در نهم جمادی الاول 786 با شمشير گردن زدند و سپس جنازه اش را برای سنگسار به دار آويختند و سرانجام نیز آن را سوزاندند. پيروان محمد مکی خون اهل سنت را حلال می شمردند و نکاح متعه (تملک موقت زنان- چیزی شبیه صیغه کم مدت) را مباح می دانستند. "مکی" نخستين کسی بود که دعوی نيابت مهدی را کرد و گفت زمينه ساز ظهور وی بود.

رحمان هاتفی


یادمانده ها -31
دروغ بزرگ
لُو دادن مجاهدین
واهداف این دروغ

--------------------

نقد و نگاهی به تحلیل
آقای محمدرضا تاجیک
هنربزرگ دیدن خطر
از فراز بحران
مالی - اقتصادی

--------------------

انتشار

--------------------

نشریات اینترنتی
با کدام سیاست
برای کدام مخاطب؟
راه توده

--------------------

اقتصاد سیاسی
رشد استبداد زده
سرمایه داری
در ایران شاهنشاهی
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

می توان انتخابات را بُرد
بدان شرط که بدانیم چگونه؟

تمام شواهد، نه تنها شواهد بلکه سخنرانی‌ها و تدارکاتی که درجریان است نشان می‌دهد، علیرغم نتایج فاجعه بار اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که سیاست نظامی – جنگی حاکم طی سه و نیم سال گذشته به بار آورده، طراحان و هدایت کنندگان این سیاست خیال عقب نشینی ندارند.    ادامه   

-------------------------------------------------

هشت گفتار درباره فاشیسم- نوشته "تولیاتی"
سازمان یابی فاشیسم ایتالیا
حزب پادگانی و بسیج را تداعی می کند
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی
-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
یک میدان کشته انقلابی
و به حاشیه رانده شده سیاسی
پشت سر مانده است

-------------------------------------------------

شطرنج جهانی در دوران اوباما-1
تدارک بزرگ امریکا
برای تقابل همه جانبه با روسیه!
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان
ترجمه عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارچ از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است