راه توده

شماره 192     دوشنبه 11 شهریور ماه 1387

رفعت محمدزاده

رحمان هاتفی

داوود نوروزی

محمد علی افراشته

سیاوش کسرایی

نقش 3 چهره در انقلاب 57
جبهه بندی ها
پس از مرحله اول پیروزی انقلاب

در بررسی نقش و موقعیت سه شخصیت خمینی، کیانوری و بازرگان در انقلاب 57، ما نمی توانیم پایگاه و خواستگاه طبقاتی آنها را نادیده بگیریم و به همین دلیل تاکنون هر زمان که لازم آمده، به این پایگاه نیز اشاره کرده ایم. اما در بررسی این پایگاه، ما با جریان های حاشیه ای این بحث نیز روبرو هستیم که آنها نیز نه تنها دارای خواستگاه های طبقاتی بودند، بلکه به سهم خود بر مسیر انقلاب ایران تاثیر خود را باقی گذاشتند. چه از میان روحانیون و چه از میان غیر روحانیون. چه از جناح چپ و چه از جناح راست. چه با فتواهای مذهبی و چه با خلق تئوری هائی که بوقت خود باعث گمراهی بخشی از چپ شد.

مرتضی کیوان


یادمانده ها - 20
پیش زمینه‌ها و پیش بینی‌های
سلطنت اسلامی
در ویترین
جمهوری اسلامی

--------------------

بذرنفرت را اينگونه كاشتند
تی مَقنعه
تی سر ِبنه

--------------------

نقد فرُیدیسم- دکتر تیزابی
ارتجاع مذهبی
با همه جان سختی
به زانو در آمد

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
درجستجوی ورود
سرمایه داری به مرحله
امپریالیسم نباید بود!
ترجمه محمد پورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی
تشکل ستیزی
در تضاد
با کار جمعی
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

زمینه‌های امید و نا امیدی
در انتخابات آینده ریاست جمهوری

«چه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شود و چه یک نامزد اصولگرای دیگر، مادام که سیاست‌های جاری دنبال شود، مشکلات اساسی کشور و مردم، اگر افزایش نیابد در همین حد باقی خواهد ماند.»
ما، سرمقاله این شماره راه توده را با این نقل قول، از آخرین مصاحبه آقای مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد دو سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت آغاز می‌ کنیم، زیرا با محتوای آن – علیرغم لکنت زبانی که بصورت طبیعی و زیر فشار امنیتی حاکم در آن نهفته است- کاملا موافقیم.
پیش از ایشان، محمد خاتمی نیز در دو سخنرانی و اظهار نظر پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری، سخنانی با همین مضمون و اشاره بر زبان آورده بود. از جمله اینکه "تا حاکمیت درک نکند با شیوه کنونی نمی‌توان مملکت را اداره کرد، به صحنه نخواهم آمد" و یا "می‌دانم اگر انتخابات آزاد باشد، اکثریت مردم چه چیز را می‌خواهند. زمانی تصمیم نهائی را برای شرکت در انتخابات می‌ گیرم که مردم بخواهند."  ادامه   

--------------------------------------------------

گزارش دریافتی به قلم یک مسافر آگاه
چهره واقعی ایران
آنگونه که هست، نه آنگونه
که آقایان شبانه روز ادعا می کنند

مردم تک تک و در زندگی روزانه خود با چهره حکومت آشنا هستند و می شوند اما بزرگترین موفقیت دولت، همانا گرفتن جلوی گردش خبر و اطلاعات و آگاهی در کل جامعه و بالا گرفتن بحث و تبادل نظر است و این کنترل فعلا به نوعی بی خیالی انجامیده است و تصور نمی شود کسی حال انتخابات رئیس جمهوری داشته باشد!

-------------------------------------------------

تو دهنی نظامی روسیه
به جنگ افروزی
امریکا و اسرائیل
بدست دولت گرجستان
عسگرداوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است