راه توده

شماره 219     دوشنبه 31 فروردین ماه 1388

ابوتراب باقرزاده

عباس حجری

سیاوش کسرایی

رحمان هاتفی

نورالدین کیانوری

فصل پایانی آخرین تحلیل کیانوری از اوضاع کشور
و آینده تحولات، همراه با تزهای 11گانه یک جبهه واحد
کدام جبهه با کدام شعار
پاسخگوی شرایط کنونی است؟

سیاست ارتجاع حاكم، با خواست های اكثریت خلق و با خواست های بخش های مهمی از نیروهای درونی و پیرامونی حاكمیت در تضاد است. همین امر زمینه را برای گسترش سریع تر سمتگیری و سیاست ضد ارتجاعی حزب در جامعه هموارتر می‌‌كند.

غلامرضا خاضعی


یادمانده ها
مخالفت با طرح
اعلام سیاوش کسرائی
بعنوان مسئول حزب

--------------------

انتخابات ریاست جمهوری
درد کهنه تفرقه
وناتوانی درک شرایط

--------------------

"نبرد که بر که"
در ج. اسلامی
به پایان رسیده؟

--------------------

جنگ و صلح
ناتو و بازگرداندن جهان
به دوران سلطه استعماری
برگرفته از وبلاگ "کوهسار"

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

آرمان خواهان مذهبی
فرصتهای تاریخی را
اینگونه از دست دادند
26 اسفند ماه 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی
غارتگران بین المللی
نفت را از زیر پای
مالکان آن می برند

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

دفاع از قانون اساسی
گامی به جلو، یا فرار به عقب؟

بر انفعال خود لباس رادیکالیسم نباید پوشاند. خواست تحقق آزادی ها و حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواستی است که باید برای بدست آوردن آن مبارزه کرد. این هدیه‌ای نیست که حکومت بخواهد به کسی تقدیم کند مگر بموجب اوهام کسانی که مدعی "توطئه حزب سازی" در جمهوری اسلامی اند. دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی به معنای تایید و تقویت ولایت فقیه هم نیست، به معنای ایجاد امکان برای مهار و قانونمند کردن و در نهایت بوجود آوردن شرایط پشت سر گذاشتن آن در سمتی مترقی است. راه دیگری برای این کار وجود ندارد.  ادامه

-------------------------------------------------

از ترس مارکس
بانک ها زیر نظر دولت
اُ. پورتنف - سايت حزب کمونيست روسيه
ترجمه کيوان خسروی

اقتصاددان های پيشرو، در دو سوی آتلانتيک بر اين يقين هستند که دولت بايد بازار را تحت کنترل خود بگيرد. نمايندگان سران اقتصادی ايالات متحده آمريکا واتحاديه اروپا از کارل مارکس نقل قول می کنند وخود را برای تکانه های اجتماعی آماده می کنند. به نظر اکثريت اين اقتصاددان ها تنها با اقدامات هماهنگ همه کشورهای به لحاظ اقتصادی پيشرفته جهان و کنترل سخت دولتی بر بازارهای مالی مي توان مانع از بازگشت « شبح کمونيسم » شد. در زمينه دخالت شديد دولت در اقتصاد بازار، ملی کردن بانک های خصوصی و کمپانی ها، مسئله حفظ مدل سرمايه داری جهانی بلافاصله موضوع عمده و مرکزی در دو کنفرانس گذشته کشورهای مختلف آتلانتيک بود.
در کنفرانس غيرعلنی مرکز "سرمايه داری و جا‌معه" جنب دانشگاه کلمبيا، مشاور اصلی رئیس جمهور ايالات متحده آمريکا « پل ولکر» اظهار داشت: «بحران کنونی آزمايشی برای سرمايه داری است. من معتقد‌م که سرمايه داری بحران را پشت سر می گذراند و زنده می ماند، اما سيستم مالی نيازمند برخی ترميم هاست. من باور ندارم که بتوان به شکل سابق خود را بازسازی کند».
طبق گفته های وی ،«دوران سرمايه داری لجام گسيخته، با ورشکستگی بانک های بزرگ ايالات متحده آمريکا شکست خورد و سرمايه داری نو ملزم به تنظيم و کنترل است».
جرج سوروس سرمايه گذار و بازيگر احتکاری بورس نیز مايوس شده در دانشگاه کلمبيا اعلام داشت « بحران مالی تا حدودی ياد آور سکته سيستم شوروی است که من شاهد آن بودم . مردم هنوز درک نکرده اند که چه روی مي دهد» .
بنظر اکثريت اقتصاددان ها، تنها و يگانه وسيله نجات مدل اقتصادی موجود جهان، شديدتر کردن کنترل دولتی برهمه کانون ها و سازمان های مالی است. اد‌موند فِلپس برنده جايزه نوبل سال 2006 در اقتصاد نیز می گوید: « بدون ملی کردن بانک های بزرگ ديگر بازسازی اعتماد به سيستم بانکی ممکن نيست. برای آنکه دولت سرمايه خود را برای تخصيص اعتبار به بخش واقعی اقتصاد هدايت کند، بانک ها بايد ملی شوند».
اين مسئله را اقتصاددان سابق بانک اروپايی نوسازی و تکامل "ويلهم بايتر" نیز تکرار می کند.

-------------------------------------------------

باز شماری آراء
نتیجه انتخابات مولداوی را تائید کرد

خبرگزاری «ریا نووستی»: ناتا لاپتی" نایب رئس کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی روز جمعه (دیروز) اعلام داشت" بازشماری آراء انتخابات پارلمان کشور، بار دیگر پیروزی حزب حاکم کمونیست که اپوزیسیون نسبت به آن تردید داشت را تایید کرد. اطلاعات دریافتی از بازشماری آراء با نتایج قبلی تفاوت محسوسی ندارد. اختلاف در حدود یک صدم درصد بود. قرار است صورتجلسه نتیجه بازشماری آرا روز 21 آپریل امضا شود.

-------------------------------------------------

مقاله ای از ایگورلیگاچف
بحران اقتصادی 1930
و شکوفائی سوسیالیسم

ایگور لیگاچف آخرین دبیردوم حزب کمونیست اتحاد شوروی که اکنون دوران کهولت را می گذراند، اخیر مقاله مشروحی درباره بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و مقایسه دو سیستم سوسیالیستی و سرمایه داری نوشته که از آن مقاله، برجسته ترین نکته آن را استخراج و ترجمه کرده ایم که می خوانید:
کاپیتالیسم در روسیه بمثابه سیستم اجتماعی با مالکیت خصوصی آن، بیکاری چندمیلیونی، عنصر بازار، سبقت دیوانه وار برای سود، بطور اجتناب ناپذیر بحران های اقتصادی را در بطن خود دارد. در سوسیالیسم اتحاد شوروی با مالکیت اجتماعی و اقتصاد برنامه ریزی شده، بحران ها، بیکاری،اخراج های دسته جمعی و کاهش دستمزدها وجود نداشت. هنگام بحران اول جهانی در دهه 30 قرن گذشته که تمامی کشورهای جهان و تمامی رشته های اقتصاد را فرا گرفته بود، حجم تولید صنعتی در اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی دو برابر رشد داشت و در ایالات متحده به اندازه یک سوم افت داشت.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است