گفتگوی نسل جوان با محمد علی عموئی در تهران
دریغ و افسوس
که احسان طبری فرصت نیافت!

یکی از وبلاگ های داخل کشور گفتگوئی تصویری کرده است با محمد علی عموئی. متاسفانه متن کامل این گفتگو را منتشر نکرده، اگرچه وعده انتشار آن را داده است. ما هر آنچه را وی منتشر کرده در این شماره راه توده منتشر می کنیم و در صورت انتشار بقیه آن، بتدریج اقدام به انتشار آن نیز خواهیم کرد.

راه توده

شماره 208     دوشنبه 21 دی ماه 1387

ناخدا افضلی

سرهنگ کبیری

سرهنگ عطاریان

عسگردانش


یادمانده ها - 36
افتخارات توده ای ها
در دفاع از میهن
در جنگ با عراق

--------------------

جمهوری اسلامی بر سر دو راهی
کودتای فاشیستی
و یا آشتی ملی

--------------------

پاسخ به سئوالات - 1
دفاع از اصلاح طلبان
عبور از معیارهای
تئوریک چپ است؟

--------------------

چرا سوسیالیزم؟
آلبرت اینشتین

--------------------

این سریال را
در سیما ندیده اید؟
سیامک زند

--------------------

رهبران کنونی اوکرائین
مردم رابه سرما رانده اند
منبع- سایت حزب کمونیست روسیه

 ترجمه راه توده

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

جدال قدیم بر سر تدوین قانون کار
7 آذر 1361

--------------------

انتشار

قطعنامه اجلاس شورای سردبیری راه توده

دفاع از هویت و تاریخ حزب
وظیفه همه توده‌ ای هاست

شورای سردبیری راه توده، در فاصله دو هفته وقفه در انتشار این نشریه، تشکیل جلسه داد. هدف از تشکیل این جلسه عبارت بود از:
- بررسی اوضاع بغرنج سیاسی و بحران همه جانبه و در حال تشدید کشور،
- بررسی شرایط انتخابات ریاست جمهوری،
- خطر ادامه سیاست نظامی حاکم و احتمال رویدادهای نظامی جدید و غرق شدن ایران در جنگی منطقه ای،
- برخی تغییرات در شکل و ساختار طبقاتی حاکمیت نظامی،
- بررسی اسناد منتشر شده دو کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی و همچنین اسناد منتشر شده کنگره نهضت آزادی ایران که ارگان‌های امنیتی مانع برگزاری آن شدند،
- ارتباط و گفتگوی غیر‌مستقیم راه توده با گردانندگان نشریات چپ داخل کشور و پاسخ به سئوالات آنها با هدف جلوگیری از چپ روی‌های ماجراجویانه در جنبش نوین و جوان چپ دانشجوئی،
- بازگشودن دفتر حقایق مربوط به تاریخ حزب توده ایران و سیاست دفاع از انقلاب 57 و اتحاد و انتقاد در برابر جمهوری اسلامی در سال های نخست تاسیس آن.
  ادامه   

-------------------------------------------------

نامه اعتراضی
دکتر فریبرز بقائی
به سردبیر نامه مردم

پیرامون مندرجات اخیر نشریه "نامه مردم" آقای دکتر فریبرز بقائی عضو مشاور کمیته مرکزی وقت حزب توده ایران توضیحاتی را بصورت نامه ای خطاب به سردبیر نامه مردم منتشر کرده است که آن توضیحات را می توانید مستقیما در اینجا بخوانید.

-------------------------------------------------

یادداشت دبیر اول حزب کمونیست آلمان
تجهیز کنندگان موشک پران ها
دلسوزان ملت فلسطین نیستند!
حامیان اسرائیل باید دست از حمایت آن بردارند و سازمان ملل
سریعا وارد صحنه شده و گام های اساسی برای صلح برداشت شود.
ترجمه عسگرداوودی

-------------------------------------------------

به یاد آن که خاموش شد
کاوه دهگان
سرگذشت او، جلد یازدهم
"ده رمان بزرگ جهان" بود!

آخرین دیدار- این از آخرین عکس های کاوه دهگان است. مردی که بیش از 60 سال در مطبوعات ایران قلم زد و از برجسته ترین مترجمین تاریخ ایران بود. نصرت الله نوح در خاطرات مطبوعاتی خود که در سایت پژواک بازانتشار می یابد این عکس را که از آخرین دیدار با وی گرفته منتشر کرده است.

http://www.pezhvak.com/Pezhvakm/169/pezh169a_08.pdf

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

جدید راه توده

بزودی اعلام خواهد شد

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است