راه توده

شماره 225     دوشنبه 11 خرداد 1388

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

مهرداد فرجاد آزاد

هدایت اله حاتمی

هوشنگ ناظمی

تحلیل هفتگی 28 آذرماه 61
سایه بلند نظرات حزب توده ایران
پشت رویدادئی که امروز شاهدیم!

هیچکس نمی تواند اوضاع امروز ایران را دقیق و همه جانبه بررسی کند، مگر آن که به سوابق هر رویدادی که امروز شاهدیم، در 30 سال گذشته بازگردد. در این بازگشت حتی با نام افرادی که امروز در صدر تحولات و حوادث انتخابات ریاست جمهوری مطرح اند، روبرو می شویم. میرحسین موسوی، علی خامنه ای، مهدوی کنی، علی لاریجانی، احمد توکلی و... در این بازگشت به گذشته، در هر گام، نقش حزب توده ایران، بعنوان وجدان بیدار انقلاب نه تنها آشکار است، بلکه گریزی از آگاهی نسبت به نظرات آن وجود ندارد. چه از جانب توده ایها، چه ازجانب مخالفان سیاسی و چه دشمنان انقلاب و حزب توده ایران.

 

منوچهر بهزادی


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -53

ترک سفارت سوریه
وآغاز فصلی میان مرگ و زندگی!

--------------------

بسوی انتخابات

پای خود را بگذاریم
لای درهای نیمه بسته

--------------------

مبادا طرفداران
احمدی نژاد را
ساده تصور کنیم!

--------------------

بازی چند سویه با شیخی که امید است
هوشیار شود

--------------------

حقوق قومیت ها
بازی سیاسی در
فصل انتخاباتی نیست

--------------------

سند همبستگی
"دمکراسی و حقوق بشر"
عقب مانده تر از
منشور موسوی

--------------------

اقتصاد سیاسی - 55
در آمد ملی
چگونه درایران
محاسبه می شود!
ف. م. جوانشیر

برای مقابله با میرحسین موسوی
بازی بزرگ تبلیغاتی
انگلیس، امریکا، اسرائیل و سیما

در انتخابات این بار ریاست جمهوری، علاوه بر لالائی تحریم و خوابیدن در خانه، که دو تلویزیون بی بی سی و امریکا یکی با زرنگی حرفه ای بیشتر و دومی با صراحت غیر حرفه ای مبلغ آن شده اند، طرح ها و ترفندهای دیگری هم به میدان آورده شده است. از جمله انتقاد باصطلاح انقلابی از میرحسین موسوی از یکسو و تائید و تبلیغ شیخ مهدی کروبی از سوی دیگر. آنها که منتقد انقلابی میرحسین موسوی شده اند و به خونخواهی قتل عام سیاسی 67 به میدان آمده اند، با آنها که مبلغ آقای کروبی شده اند، هر دو دستشان در یک جیب است، اما دو نقش را بازی می کنند. یا حداقل دستشان در آن جیبی است که این دو نقش را هدایت می کند. 

نه آنها که به خون خواهی قتل عام 67 به میدان در آمده اند و نه آنها که مبلغ دو آتشه مهدی کروبی شده اند، هیچکدام خواهان رئیس جمهور شدن این دو نیستند، بلکه با این بازی می خواهند احمدی نژاد را 4 سال دیگر رئیس جمهور نگهدارند. چون میدانند کروبی آراء کمتری دارد و شانس پیروزی ندارد مبلغ او شده اند تا از آن که رای بیشتر و امکان پیروزی بر احمدی نژاد را دارد آرائی به سود این یکی کم کنند. همچنین، با این ترفند می کوشند از کنار رفتن کروبی به نفع موسوی جلوگیری کنند و او را تا آخرین لحظه در میدان نگهدارند تا نتیجه انتخابات آن نشود که از آن بشدت بیم دارند. یعنی رفتن احمدی نژاد. این که دولت دست و دل باز احمدی نژاد سبیل و گیس چه کسانی را چرب کرده و یا نکرده، نه بر ما معلوم است و نه در تحلیل موضع گیری های رسانه‌های مورد اشاره تاثیر تعیین کننده دارد. مردم هوشیارند و خود قضاوت می کنند.

نقش سوم، یعنی تحریم را بیشتر به رادیو اسرائیل و تلویزیون های لس انجلسی داده اند که بخصوص این کانالهای تلویزیونی سخت در بحران مالی گرفتارند و از هرکجا که پولی برسد غنیمت است!  ادامه

 ----------------------------------------

سازمان اکثریت

وقتی هواداران
داخل کشور نباید بفهمند!

------------------------------------------

چگونه و با کدام هدف
باید نوشت و سخن گفت!

آینده سازانی
در اسارت گذشته

------------------------------------------

بمناسبت 5 ماه مه زادروز مارکس
عشق و هنر
در وجود مارکس
قسمت پنجم
فرانسیسکا کوگل مان
برگردان فارسی: رضا نافعی (وبلاگ "آینده ما")

------------------------------------------

بحران سرمایه داری
به گردن پیروز نشدن سوسیالیسم است!
ويکتور تولکين- ترجمه کيوان خسروی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است