احسان طبری

مرور راه توده
اوباش خیابانی، پس از 3 دهه
به کاخ ریاست جمهوری رسیدند

هیچکس نمی تواند مدعی شود که حزب توده ایران در 5 سال اول جمهوری اسلامی خطراتی را ندید که مجموعه انقلاب و ایران را تهدید می کند. همچنان که نمی تواند منکر شناخت حزب ما از خطر ارتجاع مذهبی شود. به همین ترتیب، کارنامه 18 ساله راه توده، سندی است منتشر شده در ادامه همان مشی و سیاست و انطباق آن با شرایط جدیدی که در کشور و در جمهوری اسلامی پدید آمد. 15 سال پیش، در سرمقاله ای که می خوانید، راه توده پیش بینی شرایطی را کرد که امروز و با کودتای 22 خرداد بر کشور حاکم شده است. بخوانید:

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 272     دوشنبه 31 خرداد ماه 1389

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

مهرداد فرجاد

محمد پورهرمزان


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------
محمد علی عموئی:
عده ای از خارج کشور
فریاد می زنند:لنگش کن!
----------------

نامه تاج زاده- تخیلات گنجی
چرا سلطنت خواهان
خامنه ای را پیرو
خط خمینی می دانند؟

رسانه‌های دولتی با حمله شدید به تاج‌زاده مدعی شدند كه او گویا از گذشته انقلابی خود تبری جسته و مسایل دهه اول انقلاب را به نسل انقلاب نسبت داده است. این در حالیست كه نوشته تاج‌زاده نه علیه نسل انقلاب كه در دفاع از این نسل است. نسلی كه از نظر تاج‌زاده نه متهم به جنایت است و نه متهم به خیانت. این نسل متهم و قربانی سكوت خویش است، سكوتی كه موجب شد بتدریج روشهای تحمیلی راست، همراه با جریان راست بر جامعه حاكم شود، تا جایی كه امروز برای انتقام از نسل انقلاب شمشیر كشیده است. نوشته تاج‌زاده در واقع سند و ادعانامه نیرومندی است علیه راست حاكم بر جمهوری اسلامی و روش‌ها و شیوه هایی كه تا به امروز به كمك آن خود را از نردبان قدرت بالا كشیده و حفظ كرده است.

--------------------

سفره ای به رنگ خون
که احمدی نژاد پهن کرد
آذرفریتاش

قرارداد جدید21 میلیارد دلاری پارس جنوبی که شش فاز آن را احمدی نژاد در منطقه عسلویه در شمال میدان گازی پارس جنوبی به شرکت های گمنام وابسته به قرارگاه خاتم الا بنیاء واگذار کرد، باج بزرگی بود که وی به فرماندهان سپاه داد تا حمایت آنها را از خویش تضمین و نه تنها تضمین بلکه اجباری کند!

--------------------

تشکیل جبهه چپ
برای سوسیالیسم
در جمهوری لیتوانی
بهروز بکتاشی

--------------------

افغانستان
گنجی که اژدهای
جنگ روی آن خفته
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
ترجمه از کیوان خسروی

منشور جنبش سبز را از پشت
عینک مشی توده ای چگونه باید دید!

منشور جنبش سبز که در سالگرد انتخابات 22 خرداد از جانب میرحسین موسوی انتشار یافت با واکنش های متفاوتی – عمدتا در خارج از کشور- روبرو شده است. نمونه ای از این واکنش ها را در همین شماره راه توده و به نقل از حسین لاجوردی و محمد علی عموئی می خوانید. تقریبا این دو دیدگاه، بازتاب دهنده بخش مهمی از مدعیان چپ و سلطنت طلب ها در خارج از کشور از یکسو و بازتاب دهنده دیدگاه بخش وسیعی از رهبران احزاب و سازمان های سیاسی داخل کشور از سوی دیگر است. یعنی آنها که در صحنه اصلی حضور داشته و دل در گرو سرانجام جنبش چپ دارند. از ما اگر سئوال شود: راه توده در کدامیک از این دو طیف جای می گیرد؟ پاسخ می دهیم:     ادامه

------------------------------------

پرسش و پاسخی که 29 سال پیش برگزار شد
28 سال پیش
حزب ما چه گفت
و امروز شاهد
چه نتیجه ای هستیم؟
 

پرسش و پاسخ 29 خرداد 61، یک پرسش و پاسخ ساده نیست. این پرسش و پاسخ یک سند تاریخی است که در آن نورالدین کیانوری دبیر اول وقت حزب توده ایران با درایتی کم نظیر آینده ای را در آن پیش بینی می کند که ما امروز، یعنی 28 سال بعد از آن پرسش و پاسخ در حوادث جاری ایران شاهد تحقق آن هستیم. وزیر وقت ارشاد اسلامی، یعنی محمد خاتمی از رجاله هائی می نالد که در برخی مطبوعات وقت جا خوش کرده اند و زنده یاد کیانوری بر مبنای اظهار نظر او، هشدار می دهد و با صراحت می گوید که «با تعارف نمی توان حریف کسانی شد که بنام حزب الله در مطبوعات رخنه کرده اند و اگر امروز که آنها علیه ما – حزب توده ایران- جوسازی می کنند و شایعه پراکنی می کنند جلوی شان گرفته نشود و با این جریان مقابله جدی نشود، آنها در آینده بصورتی دردناک تر گریبان خودتان را خواهد گرفت. امروز به حزب ما تهمت می زنند، فردا به شما، ای هواداران راستین خط امام خمینی و اسلام انقلابی راستین، تهمت خواهند زد. این شتری را كه شما امروز مجاز می دانید كه در خیمه ما بخوابانند، فردا در خیمه خود شما خواهد خوابید.
هیچ قانونی نیست كه از مردم در مقابل تجاوزات این گرایش در مطبوعات ایران، كه زیر ماسك "حزب الله" عمل می کند دفاع کند. آنها بنام طرفداری از امام خمینی، و بنام "حزب الله" این جا و آن جا طرفداران راستین انقلاب را به لجن می كشند و به آنها تهمت می زنند. ما می دانیم كه اگر بعضی هایشان در مطبوعات نتوانند این كار را بكنند، شفاهی می كنند. شما خوب می دانید كه در تهران چه چیزهایی در اطراف نزدیك ترین یاران امام گفته می شود. چه تهمت هایی به آنها زده می شود.» این جملات سندی تاریخی نیست؟ حزب توده ایران 29 سال پیش چه گفت و امروز شاهد چه نتیجه ای هستیم؟

------------------------------------ 

دیدار و گفتگو با "آنجلا دیویس"
روی جنبشی که اوباما را
رئیس جمهور کرد حساب کنید
ترجمه رضا نافعی

آنجلا دیویس در آمریکا شاگرد "هربرت مارکوزه" فیسلسوف مارکسیست آمریکائی بود و افزون بر فلسفه در رشته های ادبیات فرانسه، و جامعه شناسی نیز تحصیل کرده است. او به توصیه استاد خود در آلمان؛ در مکتب فرانکفورت نزد "آدورنو"، "هورک هایمر" و "هابر ماس" تحصیل فلسفه را ادامه داد و امروز بعنوان استاد در دانشگاه "سانتا کروز"، در ایالت کالیفرنیا تدریس می کند. او اکنون سخنگوی کارزار برای ممنوع ساختن مجازات اعدام است و در این روزها مهمان افتخاری حزب چپ آلمان در برلین پایتخت این کشور.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است