دکترنورالدین کیانوری

از غفلت های غم انگیز گذشته
هنوز هم نباید برای امروز درس گرفت؟

در ادامه مرور مطالب و مواضع راه توده، طی 18 سالی که از انتشار آن می گذرد، رسیده ایم به کارزار دفاع از معدود رهبران زنده مانده در زندان های جمهوری اسلامی – پس از قتل عام 67- یعنی کیانوری، مریم فیروز و محمدعلی عموئی. راه توده دراین عرصه هرآنچه از دستش بر آمد انجام داد. آیا دیگران نیز سهم خود را به میزان مسئولیتی که دراین عرصه داشتند انجام دادند؟ مرور غفلت ها، نه برای ادامه اسارت در گذشته، بلکه برای یافتن راهی برای عبور به آینده است و این ممکن نیست، مگر با نگاهی صادقانه به گذشته.

محمدعلی عمویی

راه توده

شماره 260     دوشنبه 24 اسفند ماه 1388

غلامرضا خاضعی

شاهرخ جهانگیری

منوچهر بهزادی

دانش شریعت پناهی


یادمانده های علی خدائی
نخستین نشانه ها
و اخبار مربوط به
شکل گیری کمیته داخلی

--------------------

نگاهی به یک رساله دکترا در دانشگاه تهران
نقش انقلابی
حزب توده ایران
در تدوین قانون
 اساسی ج. اسلامی

هیچ قدرتی توانائی انکار نقش و تاثیر تاریخی و انقلابی حزب توده ایران، بر انقلاب 57 را ندارد. مخالفان حزب ما، حاکمان جمهوری اسلامی و مخالفان انقلاب 57 می توانند به مقتضای سیاست ها و اهداف خود، درباره این نقش تفسیرهای خود را نه تنها ارائه دهند، بلکه در وسیع ترین حد ممکن پخش کنند – کاری که حاکمیت جمهوری اسلامی با استفاده از امکانات رادیوئی و تلویزیونی و مطبوعاتی خود کرده و می کند-، اما آنجا که پای تحقیق و تفحص و تاریخ نگاری پیش می آید و یا زمانی که تجربه و قضاوت مردم به میدان می آید، همه این بافته های مخرب نقش برآب می شوند.

--------------------

فاشیسم و مائوئیسم
دو چهره
حاکمیت ج. اسلامی
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا

انقلاب فرهنگی و جهش بزرگ، یعنی دو فاجعه در کشور چین را که در دوران سلطه مائو با تلفات بسیار و ضربات هولناک اقتصادی بر این کشور مسلط شد را بارها باید مرور کرد. این مرور مطالعه برای ما ایرانی ها، اعمم از چپ مذهبی و یا غیر مذهبی، ملی و یا ملی مذهبی از این نظر اهمیت دارد که در حاکمیت جمهوری اسلامی دو خط بصورت موازی و دست دردست هم پیش می روند. یک خط فاشیسمی است که از روی تاریخ آلمان کپی برداری شده و با برگ "هولوکاست" بازی را پس از رئیس جمهور اعلام شدن احمدی نژاد – 5 سال پیش- شروع کرد و خط دوم الهام گرفته از مائوئیسم و انقلاب فرهنگی و طرح جهت به جلو در چین است که آن نیز اکنون با طرح های اقتصادی- نظامی دولت احمدی نژاد پیش برده می شود.

--------------------

تحلیل هفتگی11 مهرماه 1361
گردش به راست در انقلاب 57
با سرپیچی از قانون اساسی شروع شد

مرور تحلیل های هفتگی حزب توده ایران در سالهای 1360- 1361 این بار مصادف شد با انتشار یک تحقیق دانشگاهی درباره مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که خلاصه و مشروح آن را در همین شماره راه توده می خوانید. به همین مناسبت از تحلیل هفتگی 11 مهرماه 1361 آن بخشی را برای انتشار برگزیده ایم که مربوط است به نگرانی حزب توده ایران از تعلل در اجرای تام و تمام قانون اساسی. در این تحلیل، از اجرا نشدن کامل قانون اساسی روندی پیش بینی شده که امروز در جمهوری اسلامی با یکصد میلیارد دلار واردات و سلطه غارتگران، واسطه ها و... شاهدیم. بزرگترین فساد سیاسی و اقتصادی که سرانجام به کودتای 22 خرداد انجامید از دل همین تعلل بیرون آمد.

--------------------

ناتو و امریکا
به ایران و روسیه
دندان نظامی نشان میدهد
با استفاده از مطبوعات مترقی فرانسه
آذرفریتاش

--------------------

نگاهی به پیشرفت های جمهوری بلاروس
یگانه جزیره سوسیالیستی
از مجمع الجزایر
اتحاد جماهیر شوروی
ترجمه بهروز بکتاشی از سایت حزب کمونیست روسیه

--------------------

فاشیسم
یعنی، نه انقلاب
و نه اصلاحات
درباره فاشیسم- نوشته "تولیاتی"
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی

سال سبز 88 را به سال رویش 89 بسپاریم
زمانه زیر و رو می شود
زیرا، زمینه سبز و پرنگار شده

ایران، هیچ جنبش و خیزش و انقلابی را به وسعت و عزم و آگاهی جنبش سبز انقلابی به خود ندیده است. نه انقلاب بهمن 57 و نه انقلاب مشروطه؛ هیچکدام دارای این هویت و وسعت و عزم نبودند، چه رسد به شورش 15 خرداد و یا قیام 30 تیر 1331 که در برابر جنبش خودآگاه و سبز ملت ایران رنگ باخته اند. این که امروز، این و یا آن سردار سپاه چه می گوید و یا فلان امام جمعه و عضو شورای نگهبان چه بر زبان می آورد و یا فلان قلم بدستی که در کنار تفنگ بدستان روزنامه سیاه می کند چه می نویسد و یا مقام معظم به دروغ و دغل ادامه میدهد و... کوچکترین ارزش و اعتباری در قضاوت تاریخ و مردم ایران در باره سال 88 و جنبش انقلابی مردم نخواهد داشت. همه آنها را سیل زمان و حوادث با خود خواهد برد، آنچه می ماند حرکت تاریخی یک ملت است.
سال 88، سال عظیم ترین و وسیع ترین آگاهی ملی، بلکه خودآگاهی ملی بود. مردم ایران نه تنها در این سال خویش را یافتند، بلکه ماهیت و هویت حاکمیت را شناختند. نه تنها شناختند، بلکه آن را در کف خیابان برهنه کرده و به نمایش گذاشتند و این بزرگترین دسـتآورد جنبش سبز در سال 88 بود. مردم در این سال، یکبار دیگر متولد شدند، یک بار دیگر چشم گشودند و با این تولد دوباره و چشم گشائی دوباره، حاکمیت را به قامت دیدند و شناختند. یکبار دیگر صفوف روحانیت را از هم جدا کرده و همه را به آن دلیل که لباسی یک شکل و عمامه ای هم رنگ بر سر دارند با یک چوب نراندند. با "اوین" همچون نماد جنایات 30 سال اخیر آشنا شدند، تازه، خاوران را بازشناختند، جایگاه سران و رهبران سرمایه داری بزرگ تجاری ایران را در کنار نظامی ها و کودتاچی ها کشف کردند، پس از سالها دانستند که صدها سردار و فرمانده سپاه که از میهن در برابر ارتش صدام دفاع کرده بودند، تصفیه و کنار گذاشته شده، به زندان افتاده و یا اگر دق نکرده باشند، کشته شده اند. دیدند که از همین جمع عده ای را به جرم حمایت از جنبش سبز مردم به زندان برده اند. میرحسین موسوی را یکبار دیگر شناختند و کشف کردند. با چهره واقعی علی خامنه ای آشنا شدند و نقش آفرینی فرزندانش در پشت صحنه را کشف کردند. کانون توطئه ها را که در همین سال و همین جنبش با عرض و طول واقعی آن آشنا شدند، پیدا کردند. چسبندگی امام جمعه ها به باطوم و دلار را به چشم دیدند و درنده خوئی آنها را در گسیل بسیج و سپاه به خیابان ها برای سرکوب مردم شاهد شدند. عزم حکومت برای به خون کشیدن مردم را دیدند تا عزم خویش را با آن برابر کنند. ریشه بیکاری و فساد و تباهی و دو روئی و دروغگوئی را کشف کردند، دلیل ویرانی کارخانه ها و نابودی تولید را در واردات 70 میلیارد دلاری ( و 25 میلیارد نیز واردات قاچاق) باز شناختند. چادر نماز مادر بزرگ را روی تلویزیون ها کشیدند تا چهره زشت سیمای جمهوری اسلامی را نبینند. درد مشترک زنان مذهبی و محجبه و زنان نیمه محجبه
     ادامه

---------------------------------------------------------------------

بر رهبری حزب در زندان چه گذشت!

این سندی است گویا از آنچه بر رهبری حزب توده ایران در فاصله دو یورش گذشت. صفحه 419 از کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی که عکس روی جلد آن را هم در کنار این سند منتشر کرده ایم.

-------------------------------------------------

پیروزی کمونیست ها
در انتخابات دیروز(یکشنبه) روسیه

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است