پرفسور آگاهی

توفان نفرت ملی
خامنه ای را تا قم برده است

پس از دو دهه رهبری ویرانگر علی خامنه‌ای در بن بستی سیاست تکیه بر سپاه گیر کرده و به قم روی آورده است. وی که تصور می کرد سپاه مشروعیت سیاسی خود را از او می‌گیرد، اکنون می‌بیند او خود باید مشروعیت مذهبی اش را از سپاه بگیرد. او در چنین بن بستی از سیاست تکیه بر سپاه به قم روی آورده است. او از ابتدا نفهمید که هر قدر روحانیون ضعیف تر و منفورتر شوند خود او نیز با آنان ضعیف تر و منفور می‌شود و بنابراین بیشتر نیازمند تکیه به نیروی نظامی و دستگاه سرکوب خواهد بود و هرقدر خود او بیشتر نزد مردم منفور شود روحانیان خواهند کوشید حساب خود را از رهبر جدا کنند تا گرداب این نفرت عمومی نیفتند!

هدایت اله حاتمی

راه توده

شماره 291     دوشنبه 17 آبان ماه 1389

اسماعیل ذوالقدر

صابر محمدزاده

دکتر حسین جودت

رفعت محمدزاده


مرور راه توده
درک توده ای ما
از انتخابات2 خرداد
--------------------
دیوار کج
سیاست جنگی
فرو خواهد ریخت

بهرام نگاه
--------------------

پیام های شما- پاسخ های ما
در هر کجا هستید
از مشی و نگاه
توده ای دفاع کنید

آقای دکتر محیط اگر زحمت کشیده و چند هفته و یا چند ماهی کمتر در تلویزیون صحبت کند و بیشتر روی آثار و نوشته های حزب توده ایران متمرکز شود و آنها را مطالعه کند تا آگاه تر درباره مواضع حزب توده ایران صحبت کند مفید تر است.

حزب توده ایران هرگز سیاست یهود ستیزی نه داشته و نه دارد. آنچه که ما با آن مخالفیم سیاست های تجاوزکارانه و سرکوبگرانه دولت حاکم در اسرائیل است. میان این دو مسئله باید تفکیک قائل شد.

--------------------
گفتگوی با "ریچارد ولُف"
انتخابات امریکا
دو پیروز
در یک رای گیری
نویس دویچلند - ترجمه رضا نافعی
--------------------
انتخابات در ساحل عاج
فرانسه
پشت نقاب جدید
در ساحل عاج
آذرفریتاش

--------------------

امریکا در بحران
و اوباما در دایره
بسته راه حل های
سرمایه داری
رابرت پولین- ترجمه مهران به نیا

پس از تصرف سفارت امریکا
پیش بینی 30 سال پیش
حزب توده ایران را دوباره بخوانیم

آذر ماه 1358، یعنی 30 سال پیش و در اوج اقتدار آیت الله خمینی و جبهه واحدی که بر مبنای اسلام و نه بر اساس آرمان های واقعی انقلاب 57 میان نیروهای مذهبی تشکیل شده بود، دبیراول وقت حزب توده ایران زنده یاد کیانوری، بنام کل رهبری حزب، به دو پرسش بسیار مهم روز که در نخستین جلسات پرسش و پاسخ در دفتر مرکزی حزب در خیابان 16 آذر تشکیل شده بود پاسخ داد. نخست این که چرا حزب توده ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت داد و دوم این که چرا درباره ولایت فقیه سخن نمی گوید. دلائلی که در پاسخ به این دو سئوال طرح شد، پس از 30 سال، همچنان تازگی خود را حفظ کرده و حرف و سخن امروز همگان در جمهوری اسلامی کنونی است. کیانوری بنام حزب توده ایران گفت که حزب توده ایران پس از انتشار نامه سرگشاده حزب و طرح انتقادهائی که به قانون اساسی دارد و پس از تاکید آیت‌الله خمینی به رفع این نقائص در متمم قانون اساسی، به آن رای مثبت داد و از دیگر سازمان های سیاسی و فعال وقت و در راس آنها مجاهدین خلق و چریک های فدائی خلق خواست که شرایط و اهمیت لحظه را درک کرده و در این انتخابات شرکت کنند.     ادامه

-------------------------------------------------------------------

پایان انتخابات در برزیل
چریک 62 ساله ای
که رهبری بزرگترین کشور
امریکا لاتین را بدست گرفت

تدوین و ترجمه عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------

سالروز انقلاب اکتبر در مسکو
قرن 21
بنام کمونیست ها رقم خواهد خورد!
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

 

روز یک شنبه هفتم نوامبر مصادف بود با 93 مین سالروز انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در روسیه. انقلابی که برای اولین بار در تاریخ بشریت طرحی نو را برای آزدای و عدالت اجتماعی زحمتکشان جهان عرضه کرد. به همین مناسبت احزاب کمونیست و چپ، در برخی از کشور های جهان ضمن گرامی داشت این روز میتیگ، راه پیمایی و سخنرانی برگزار کردند .

در مسکومیتینگ و راهپیمایی با ابتکار حزب کمونیست و دیگر نیروهای چپ این کشور در حوالی میدان پوشکین برگزار شد. سپس مردم ازطریق خیابان گورکی و دیگر خیابان های اصلی این شهر به طرف میان سرخ مسکو حرکت کردند تا به رسم همیشگی ، تاج های گل بر مزار لنین و دیگر پلند پایگان دولتی و حزبی اتحاد شوروی که در کنار دیوارکرملین به خاک سپرده شده اند نثار کنند. جمعیتی که از ابتدای صبح در میدان پوشکین و اطراف آن گرد آمده بودند را بیش از 50 هزار نفر تخمین زده اند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است