کیومرث زرشناس

مرور راه توده ها- شماره 50 مرداد 1375
آینده جمهوری اسلامی را
دسته بندی های سپاه شکل می بخشد

14 سال پیش، محسن رضائی، که هنوز لباس سرلشگری را در نیآورده و فرمانده کل سپاه بود، درارتباط با انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری هفتم سخنانی گفت، که کافی بود آن سخنان را بلافاصله زیر میکرسکوپ سیاسی قرار دهیم تا معلوم شود، دسته بندی های سیاسی و اقتصادی در میان فرماندهان سپاه در حال شکل گیری است و آینده جمهوری اسلامی در گرو سرانجام این دسته بندی هاست. امروز، قاطع تر از 14 سال پیش می توان این پیش بینی سیاسی را طرح کرد. حال ببینیم 14 سال پیش راه توده در باره سخنرانی فرمانده کل سپاه و خطرات کودتائی چه گفت:

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 282     دوشنبه 15 شهریور 1389

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


مرگ نظارت مردم
بر سیاست و اقتصاد
در جمهوری اسلامی
--------------------
روز قدس
سخنان احمدی نژاد
همان بود که امریکا
انتظار آنرا داشت!
آذر فریتاش
--------------------

آنها که نفت را
سر سفره‌ها آوردند
بنزین را هم
به‌اتومبیل‌ها میرسانند!
هدایت احمدی

--------------------

از یک نامه دریافتی
تمدن جهانی
از نگاه استادان
وابسته به سپاه

--------------------

هشدار نماینده حزب کمونیست یونان
در پارلمان این کشور
دولت یونان نباید
آتش بیار
حمله به ایران شود
ترجمه آزاده اسفندیاری از سایت حزب کمونیست روسیه

--------------------

سالگرد شکست
اشغالگران ژاپنی
و تولد چین نوین
بهروز بکتاشی

--------------------

دفاع مردم
از سوسیالیسم بومی
درجمهوری بلاروس

--------------------

زیربنای جنبش سبز، ریشه های استوار 31 ساله دارد
آنچه خامنه ای مرتکب شد
حتی شاه، از ترس مردم مرتکب نشد

اختلاف دیدگاه علی خامنه ای با میرحسین موسوی، که در حقیقت زیربنای اصلی جنبش سبز اصلاحی در جمهوری اسلامی در بطن آن نهفته، ریشه ای 31 ساله دارد. زیر بنای این اختلاف، گرایش های اقتصادی است و اختلاف اساسی نیز در دوران ریاست جمهوری خامنه ای و نخست وزیر موسوی بر این مبنا شکل گرفت. خود خواهی ها و جاه طلبی های خامنه ای و ویژگی برجسته او در یارگیری، فراکسیون بازی و دسته بندی سیاسی به این اختلاف ابعاد سیاسی نیز بخشید. قرار گرفتن خامنه ای در وزارت دفاع – پیش از رسیدن به ریاست جمهوری- و آشنائی اش با فرماندهان ارتش و سپاه، به خصلت دسته بندی و فراکسیون بازی خامنه ای، ابعاد نظامی نیز داد، که حاصل آن امروز در دولت احمدی نژاد – دسته بندی سیاسی- و حاکمیت نظامی – دسته بندی نظامی- در برابر همگان است. او از همان ابتدای حضور در حزب جمهوری اسلامی و پیوندش با شورای انقلاب و سپس نشستن بر سکوی ریاست جمهوری طرفدار سمت گیری اقتصاد سرمایه داری بود و به همین دلیل نیز، خیلی زود با موتلفه اسلامی – حزب سرمایه داری تجاری- عهد اخوت بست و فراکسیون 99 نفره ای که در مجلس سوم در برابر آیت الله خمینی ایستاد و خامنه ای با زبان خود گفت که نفر صدم این فراکسیون "من" هستم، عمدتا وابسته به موتلفه اسلامی و یا طرفداران تجار و سرمایه داران بازار بودند که از حمایت ارتجاع مذهبی نیز برخوردار بودند. بصورت طبیعی، بخشی از روحانیون نیز به این طیف متمایل بودند. چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس.

طرح تعدیل اقتصادی که اجرای آن شرط بانک جهانی برای دادن وام به ایران بیرون آمده از جنگ 8 ساله و بازسازی ویرانی های ناشی از یک ماجراجوئی ویرانگر – ادامه جنگ با عراق با هدف فتح بغداد و سپس تصرف فلسطین- با تفاهم و موافقت او و هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد. البته در مراحل اجرا، آن دو با هم اختلاف نظر پیدا کردند، زیرا خامنه ای طرفدار بستن کامل فضای سیاسی کشور ... ادامه

-------------------------------------------------------------------

فیلم سخنرانی کاسترو را در پایان این گزارش ببینید
فیدل کاسترو
درخشت خام می بیند
آنچه را بی خبران
در آینه هم نمی بینند
عسگر داوودی

---------------------------------------------------------------------------------

گرایش رو به رشد
 جوانان روس
به حزب کمونیست روسیه

----------------------------------------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است