صفر قهرمانی

شاهپور بختیار
نخست وزیر برگزیده شاه و صدام

در ورای ستایشنامه‌‌‌ای که برای بختیار در بی بی سی ترتیب داده شد، نوعی شبیه سازی تاریخی با وضعیت امروز دیده می‌شود. یعنی خامنه‌‌‌ای همان شاه است، جنبش سبز همان انقلاب 57 با مردم ناآگاهی که بالای پشت بام‌ها شعار می‌دهند و در خیابان‌ها به راه افتاده‌‌اند. موسوی همان خمینی است که لجاجت می‌کند و می‌خواهد قانون اساسی را که "ولایت فقیه" در آن است بدون تنازل اجرا کند و بالاخره بختیار هم ... همان مشایی و باند احمدی نژاد است که می‌خواهد ایران را "لاییک" کند. بنابراین، مردم! مبادا مشایی – بختیار این لحظه - را کنار بگذارید و دنبال موسوی و کروبی – خمینی‌های این لحظه - بروید. ظاهرا لافزنی و دروغگویی از احمدی نژاد و آقای خامنه‌‌‌ای گذشته و از راس حکومت به راس برخی منتقدان آن و از صدا و سیما تا بی بی سی رواج یافته است.

هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 329 دوشنبه 31 مرداد ماه 1389

آصف رزم دیده

علی گلاویژ

فرزاد دادگر

صابر محمدزاده


گزارش های
مجلس را بدهید
آقای خامنه‌ای بخواند!
----------------------------
انتشار مقاله ای تعجب آور
در روزنت "ایران امروز"
تائید بمباران اتمی ژاپن
تشویق ‌بمباران‌اتمی ایران
----------------------------

حق با رحمان هاتفی بود
انقلاب مشروطه
جنبشی بود از درون
انحطاط حاکم

دکتر سروش سهرابی

----------------------------
کودتای 28 مرداد
رسالت اوباش
و ارتجاع مذهبی
در کنار کودتاچی ها
نوشته کازیورسکی- ترجمه "غلامرضا نجاتی"

-------------------------------------

دست بانکها
درجیب های
مردم اروپا

--------------------------------

فدائیان اسلام
ستایشگران دو کودتا
28مرداد و 22 خرداد

----------------------------

خبرش سانسور شد
تظاهرات
150 هزار نفره
در نیویورک
آذرفریتاش

----------------------------

گزارش اومانیته از شیلی
دولت زیر فشار
اعتصابات دانشجوئی

روحانیت و فرماندهان
دیگر در یک اقلیم نمی گنجند

انتخابات نهمین دوره مجلس در راه است. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید هنوز زود است بحث‌های انتخاباتی، اما با اطمینان می‌توان گفت که نه تنها در مجلس کنونی و در میان گروهبندی‌های نظامی- سپاهی، بلکه حتی در خود بیت رهبری بیش از آن نهادهای دیگر مسئله انتخابات مجلس آینده، نه از هم اکنون، که از هفته‌ها پیش در دستور روز است!
آنچه تاکنون بعنوان پیش بحث‌های این انتخابات – با پیش کشیدن باصطلاح جریان انحرافی- پشت سر گذاشته شده، نشاندهنده بغرنج‌ترین شرایط برای حاکمیتی است که هم می‌خواهد خود را نماینده آراء مردم معرفی کند و هم می‌خواهد با "خودرائی" به حاکمیت ادامه بدهد. و این تازه در شرایطی است که یک کودتای خونین نیز در خرجین خود دارد.
گسترده‌ترین بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیتی که نه تنها به رای و انتخاب مردم خیانت کرده، بلکه با دروغ و چماق، زندان و اعدام از خود دفاع‌ می‌کند، تنها گوشه‌‌‌ای از این بغرنجی است. ابعاد دیگر را در درون  . ... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------------

اجلاس احزاب کمونیست اتحاد شوروی سابق
چین متحد
راهنمای جمهوری های شوروی
برای اتحاد دوباره است
سایت سویتسکایا راسیا- ترجمه آزاده اسفندیاری


صدای اعتراض
از بام خانه ها
در پایتخت شیلی
ترجمه و تدوین عسگرداوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است