سلطان زاده

استبداد، به حزب توده ایران

فرصت بازبینی تحلیلی تاریخ را نمی دهد

راه توده از این شماره انتشار کتاب ارزشمند "توسعه اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان" اثر آوتیس میکاییلیان - سلطان زاده را آغاز می‌کند. سلطان زاده از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران بود. با کمال تاسف در جریان تصفیه‌‌های دهه 1930 (دوران استالین) تیرباران ‌شد ولی پس از درگذشت استالین از او اعاده حیثیت شد. او با اتحاد شوروی بر سر ارزیابی از رضا شاه اختلاف داشت و رضاشاه را از ابتدا مرتجع می دانست. درجریان انقلاب گیلان نیز مخالف همکاری کمونیست ها با میرزا کوچک خان بود. طبری می نویسد: "در میان کمونیست های ایرانی صاحب نظران مجربی از قبیل سلطان زاده، نیک بین و دیگران بودند؛ اما سرشت متضاد و پیچیده رژیم (رضا شاه) در آغاز بسختی قابل تشخیص بود."

راه توده

شماره 390     دوشنبه 11  دی  ماه 1391

هانیبال الخاص

اسماعیل شاهرودی

محمد علی مهمید

محمد زهری


آشنائی با

تحریریه راه توده

شیوه کار و آمار

هفتگی راه توده

-------------------------------------

مردم ایران

به مرحله ای

از تکامل رسیده اند

که نمی توان گفت:

پرسش نکنید!

دکتر سروش سهرابی

-------------------------------------

اگر اکثریت

با اقلیت

همراه می شد

سازمان فدائیان

چه سرنوشتی داشت؟

-------------------------------------

3 کتاب مجاز

برای‌تجدید انتشار

و یک کتاب

غیر مجاز و در انزوا

--------------------------------------

زخم خون چکان

کودتای نظامی

 بر تن مردم شیلی

ترجمه و تدوین عسگر داودی

-------------------------------------

گفتگو با نایف حواتمه

بنیاد فاشیستی

 احزاب اسلامی

مانع اصلاحات

مذهبی است

یونگه ولت ــ ترجمه رضا نافعی

---------------------------------------

فیسبوک آرشیو راه توده
آشنائی با
10 شخصیت
از رهبران

حزب توده ایران

--------------------------------------

چهره های درخشان- مریم فیروز

آذربایجان

روزهای خونین

پس از سقوط

حکومت دمکرات

ستون فقرات اعتماد مردم

به انتخابات را، حکومت شکسته!

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری روزبروز نزدیکتر می شود و سردرگمی حکومت در چگونه برگزاری و جمع و جور کردن آن روزبروز بیشتر. حوادث هفته های گذشته نشان می دهد که دو گروه در این عرصه رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند.
گروه نخست کسانی که معتقدند کشور از درون و بیرون در خطر است و راهی جز برگزاری یک انتخابات واقعی با مشارکت وسیع مردمی برای رفع این خطرها وجود ندارد. بنابراین باید گام به گام به سوی یک آشتی در داخل کشور حرکت کرد و زمینه را علیرغم دشواری های بر سر راه، برای جلب اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات آماده ساخت.
گروه دوم کسانی هستند که از وضع موجود سود می برند و هر نوع تغییر اوضاع را نابودی خود می پندارند. این گروه که تفنگ و سلاح و رابطه با بیت رهبری را نیز در انحصار خود دارد برعکس معتقد است که می توان با برگزاری یک انتخابات فرمایشی قدرت را حفظ کرد و وضع کنونی را همچنان ادامه داد.
در این میان گروه سومی هم هست که به راه حلی میانه و آلوده به توطئه می اندیشد و خواهان برگزاری انتخاباتی است که گروه هایی از شبه اصلاح طلبان بعنوان هیزم تنور گرم کردن انتخابات در آن حضور داشته باشند ولی ضمنا به سختی شکست بخورند و از صحنه سیاسی رسما حذف شوند.
در کشاکش میان این سه گروه، وضع دیگری هم بوجود آمده که حاصل رقابت های درون جناح راست از یکسو و رقابت میان گروه احمدی نژاد و مشایی با بقیه گروه بندی های حکومتی از سوی دیگر است. ... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------------

خاطره نویسی

جدالی تازه

میان کاربدستان 3 دهه ج.اسلامی

دفتر حفظ و نشر آثار آقای خامنه‌ای در هفته‌‌های اخیر عکسی جعلی و مونتاژ شده را منتشر کرده که آقای خامنه‌‌ای را در پشت سر آیت الله خمینی نشان می‌دهد! به گفته این دفتر، عکس مربوط به 17 سال پیش از انقلاب، یعنی حدود سال 1340 است.
کاملا مشخص است که هم تصویر آیت الله خمینی و هم تصویر خامنه‌ای در این عکس مونتاژ شده است.... ادامه

--------------------------------------------------------------------

"افراشته"
شعر او برای مردم عَسل بود
و برای حکومت نیش عقرب

--------------------------------------------------------------------

قانون اساسی

حلال مشکلات مصر نیست

اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

--------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

این هفته

رهبران حزب

 توده ایران

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است