احسان طبری

نفی احسان طبری
لقمه ای بزرگتر از دهان آقای سرکوهی

احسان طبری در  داستان خانواده برومند، چه زیبا و دقیق به ترسیم شخصیت هائی پرداخت که امثال آقای سرکوهی مصداق بارز آنند. طبری نوشت: "وقتی افراد سفله بهتان می زنند دو منظور دارند. منظور اصلی آن است که با آن بهتان مخالف خود را لکه دار کنند و منظور دوم آن است که خود را از آن بهتان مبری جلوه دهند."

سرکوهی با نام احسان طبری دست به معامله می زند. از طبری می نویسد تا خود را مطرح کند. به صورت طبری چنگ می زند تا زشتی های خود را بپوشاند. جملات و کلمات و اصطلاحات او را می دزد و بنام خود جا می زند ولی بجای تشکر و قدرشناسی بر طبری اتهام می زند تا این دزدی ادبی را پنهان کند. آقای سرکوهی، چند دهه از جامعه ایران عقب است و به همین جهت نمی تواند درک کند که دوران شیفتگی نسبت به چریک بازی و با آثار پویان و احمد زاده از کوه بالا رفتن و یا از طریق دهات شهرها را محاصره کردن سپری شده است. جامعه ایران چند ده سال است این دوران را پشت سر گذاشته است.

راه توده

شماره 354    دوشنبه 8 اسفند ماه 1389

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


یادمانده های علی خدائی
"سَر" تازه ای
که پلنوم 18
جانشین سر بریده
حزب کرد!

--------------------

اهداف سه گانه
اعتراف گیری
از رهبران
حزب توده ایران

------------------------

وقتی اسناد سخن می گوید
آقای خامنه ای
در دامان
عوامل انگلیسی

--------------------

حمایت ملی
حزب توده ایران
از ذوب آهن
تا پیشرفت اتمی
شیرین مسعودی

--------------------

نوشته شفیعی کدکنی

منتشره در "ایران شناسی"

ایرج افشار
اراده ای آهنین
برای ثبت و آرشیو

-------------------------------
عضو برجسته رهبری
حزب کمونیست یونان:
چاشنی انفجار
اتحادیه اروپا را
یونان باید بکشد!
اومانیته- ترجمه آذرفریتاش
---------------------------------
نامه های شما
پاسخ راه توده به آنها
-----------------------------

انتخابات ریاست جمهوری روسیه
کاخ کرملین
زیر فشار
جنبش مردم روسیه
آزاده اسفندیاری

-----------------------------
نظری به جنبش کارگری-  18
متینگ بزرگ
حزب توده ایران
پس از خاتمه جنگ
دوم جهانی در تهران
عبدالصمد کامبخش
-------------------------------
مخالفت با ج. اسلامی
نباید مانع دیدن
حقایق در سوریه شود
ا.م. شیری
- 6 اسفند 1390
-----------------------------

نگاه "کوبا"
به قدرت نمائی
دریائی ج. اسلامی
ترجمه و تدوین: جعفر پویا

شرکت در انتخابات
یعنی رفتن به سوی جنگ و ویرانی!


حاکمیت نا مشروع
نیارمند مجلس نامشروع است

رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بر طبل انتخاباتی می‌کوبند که قرار است از درون آن مجلس نهم بیرون بیآید. رهبر و چاپلوسان او وعده شیرینی شرکت مردم در این انتخابات را به خود می‌دهند، اما خود بهتر و بیشتر از هر کسی میدانند که آنچه در شرایط کنونی برای مردم مطرح نیست انتخابات و مجلس است، چرا که نه اعتباری برای مجلس دست نشانده قائل‌ اند و نه برای چند باند مافیائی حاکم که با هم بر سر تصاحب مجلس رقابت دارند. این منطقی ترین حاصل کودتای انتخاباتی سال 1388 است که هنوز برنده‌های آن در زندان و حبس خانگی اند. مردم اصلا درباره انتخابات صحبت هم نمی‌کنند، چه رسد به این که بازی حکومتی دو جبهه پایداری و استواری، اصولی و نیمه اصولی و غیر اصولی را جدی بگیرند. آنچه ذهن مردم را در این دوران بیش از همه به به خود مشغول کرده خطر جنگ، خطر گرانی بیشتر، خطر بیکاری، خطر جنگ داخلی و خطر نابودی کشور و خطر غول استبداد و خودکامگی و پایان فاجعه بار نظامیگیری است. و آنهائی که به صف شده اند تا بنام منتخب مردم، با صندوق سازی و هوچی گری به مجلس بروند، کارگزاران و عاملین همین فاجعه اند. پول ناشی از اختلاس و بازار سیاه دلار و طلا، پول حاصل از فروش و توزیع مواد مخدر و پول ناشی از ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق از طریق بنادری که دراختیار سپاه است، این روزها در گردش است تا تبدیل به نماینده و مجلس بشود! سهم شیر از آن دستچین شدگان و در لباس شخصی فرو رفتگان سپاه است و بقیه اش را هم قرار است بین چند باند حکومتی که یک سر آن به مصباح یزدی وصل است و سر دیگرش به احمدی نژاد و روحانیونی نظیر احمد جنتی و شیخ محمد یزدی و موتلفه چی‌ها تقسیم کنند. این گوسفند قربانی که از مشروطه تاکنون بارها سرش را مقابل پای استبداد بریده اند، نامش مجلس فرمایشی است! همان مجلسی که رضاخان از درون آن رضاشاه در آمد و در دوران محمدرضا شاه نیز نمایندگانش چاکران و پایبوسان آستان آریامهر بودند!
از بدو پیروزی انقلاب و رفراندوم ختم نظام شاهنشاهی و شکل گیری جمهوری در ایران، تا انتخاباتی که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای و ولیعهدش "مجتبی" اکنون تدارک برگزاری‌اش را می‌بینند، در هیچ دوره‌ای و در هیچ انتخاباتی اینگونه مردم بی اعتناء به انتخابات نبوده اند. چنان بی اعتناء که می‌توان نام آن را تحریم ملی انتخابات مجلس نهم گذاشت. شک نیست که از جمعیت 70 و چند میلیونی ایران،  ... ادامه

---------------------------------------------------------------

گام های خونین
کودتا در شیلی

-----------------------------------------------------------------------------

چین
می تواند جهان را فتح کند!
بان زوئه تونگ- نیورک تایمز- 21 نوامبر 2011

------------------------------------------------------------------------------

اتحاد چپ
پیروز انتخابات
در یونان خواهد بود!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است