مصباح یزدی

33 سال طول کشید

تا بتوانند بگویند: سلطنت فقیه

از همان ابتدای انقلاب و سالهای اول پس از انقلاب دو برداشت در زیر پوست تحولات جریان داشت. یک جریان که انقلاب را دارای ماهیت و نیازها و خواست های اقتصادی و سیاسی میدانست و پس از انقلاب نیز در پی تحقق این آرمان های واقعی انقلاب بود. و جریان دیگری، که از همان ابتدا در پی مسلط ساختن برداشت های خود از اسلام بر جامعه بود و با نظام اقتصادی دوران شاه و سرکوب آزادی ها در آن دوران اختلافی نداشت و حتی مخالف برخی گشاده دستی های حکومت وقت برای تحمل روشنفکران غیر مذهبی و حتی مذهبی هم بود. نظام شاهنشاهی و استبداد که اخیرا احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس بی خاصیت خبرگان و امام جمعه برکشیده شده از سوی آقای خامنه ای برای تهران نیز گفته است (به نظام ولایت فقیه، نظام سلطانی هم می توان گفت!) با حکومت فردی و سلطنتی موافق بود.

علی خامنه ای

راه توده

شماره 391     دوشنبه 18 دی ماه 1391

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


مرزهای میان

نهادهای مدنی

و احزاب سیاسی

--------------------

کشفیات تازه

"نامه مردم"

پشت در کنگره

در چند قدمی

انتخابات درایران

--------------------

ایرانی یکپارچه

به زور شمشیر

اما عقب مانده

در دوران صفویه

--------------------------------

ریشه‌های جنبش عمومی

و جنبش مذهبی در مصر

بهار در مصر

چهار فصل است!

------------------------------------

اعدام های 67

برای نخستین بار

در یک رسانه

نزدیک به حکومت

طرح شد

------------------------------------

دفاع شکرالله پاک نژاد

در دادگاه نظامی شاه

به آنجا رسيده ايم

که آن سرگذشت تلخ

امروز خواندنی است

------------------------------------

مصاحبه رئیس جمهور بلاروس

نظام سوسیالیستی را

در بلاروس

توانستیم حفظ کنیم

روزنامه پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------

رهنمود اکثریت در سال 63

پرکار ولی منظم

پرشور ولی آرام

------------------------------------

چهره های درخشان- مریم فیروز

روزهای سخت

خانه به دوشی

پس از ترور شاه

--------------------

انتخابات فرمایشی

نشانه ترس حکومت از سقوط است

واقعیت آشکار این است که شیرازه حکومت از هم گسسته است. نه با ادامه دستگیری های سیاسی و نه حتی با برگزاری یک انتخابات فرمایشی تحت هدایت بیت رهبری این شیرازه دوباره گره نخورده و به هم وصل نخواهد شد.
نه ادامه دستگیری ها، دلیل استواری حاکمیت است و انتخابات فرمایشی راه حل بحران عمومی جامعه و راه نجات حکومت به بست رسیده. حکومتی که به این حربه ها متوسل می شود، هم در داخل خود بشدت دچار ترس درونی و گرفتار رقابت است و هم در بیرون و از سقوط ناگهانی بیم دارد.
تمام راه حل های اینگونه ای که حکومت به طناب آنها چنگ می زند، در دوران شاه نیز طی شد و شخص شاه جلوتر از همه همراهانش سرانجام از نفس افتاد.
عده ای کم اطلاع مدعی می شوند که این آقایان چون نمی خواهند اشتباه شاه را تکرار کنند و شاهد سقوط خویش باشند ... ادامه


یک نظرسنجی غیر حزبی

درباره کیانوری و حزب توده ایران

----------------------------------------------------------------------------------------

"اوجلان" همچنان رهبر "پ. ک.ک" است

مذاکره در زندان

برای مصالحه با کردهای ترکیه

یونگه ولت چاپ آلمان - ترجمه عسگر داوودی

---------------------------------------------------------------------------

سلطان زاده  - توسعه اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان
یگانه راه حل اقتصاد

نابوده شده ایران در جنگ اول جهانی

------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

این هفته

1- کتاب

مهمان این آقایان

2- از خواب تا بیداری

(دو کتاب منتشر شده از زنده یاد به آذین در سالهای زندان شاه)

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده

اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده

اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با

 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است