گفتکو با کیانوری- پس از انتخابات 2 خرداد 76

دوران رهبری مطلقه

در احزاب و حکومت های ایران گذشته

جامعه امروز ما فوق العاده بیدار است و با سال های 30 و 32 اصلا قابل مقایسه نیست. همین دو پدیده بهمن 57 و دوم خرداد نشان دهنده بیداری است. توده عظیم مردم، چه شهری و چه روستایی، بیداری سیاسی پیدا کرده است. این مردم دیگر اجازه نمی دهند که رهبری – حتی در یک حزب- ، رهبری مطلق العنان باشد. افراد بیدار جامعه یکی، دو تا نیستند. روز به روز بر تعداد جوانان افزوده می شود. اینها دائما از همه جای دنیا طالب نو می شنوند. در پنجاه سال گذشته چنین چیزی نبود. امروز با بنیاد دیگری سر و کار داریم که به نبوغ خود آشناست و حاضر است برای آن مبارزه کند، چه در دوره ای که از سوی یک کشور متجاوز، مثل دوران جنگ عراق علیه ایران مورد تهدید قرار می گیرد که با آن فداکاری بی نظیر دفاع می کند و چه در مسائل سیاسی که پیش می آید. به این دلیل، مسئولیت رهبری جامعه ما فوق العاده سنگین است.

راه توده

شماره 424     دوشنبه 21 شهریور ماه 1392

غلامرضا خاضعی

شاهرخ جهانگیری

منوچهر بهزادی

گیتی مقدم


"هرج و مرج"

نه بخش خصوصی

نه بخش دولتی است

------------------------------

براندازی

هدف است

یا وسیله؟

عزیز ناصریان

------------------------------

همه ژنرال ها

در امریکا

جنگ نمی خواهند!

"روزنامه واشنگتن پست"

نقل در روزنامه سویتسکایا راسیا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

---------------------------------------

هشدار دبیرکل حزب کمونیست فرانسه

در سنای این کشور

هنوز سوریه

بمباران نشده

از حمله به ایران

می گویند!

ترجمه ع. کیانی

----------------------------------

در اروپا

جاده برای

فاشیست ها

هموار می شود

------------------------------------

اخوان المسلمین

زیر فشار

جنبش ملی تونس

تدوین جعفر پویا

------------------------------------

تظاهرات برای

امید به آینده

در فرانسه

آذرفریتاش

------------------------------------

روزشماره تاریخ

انقلاب مشروطه تا انقلاب 57- 7

توطئه وتفرقه

در صفوف

مجاهدان مشروطه

------------------------------------

روزشماره تاریخ - تا انقلاب 57- 8

شورش زنان

علیه استبداد و فقر
در اصفهان

درک دشوار شرایط ایران

برای پیشبرد جنبش مردم

طرفداران تحریم و بازندگان انتخابات در خارج کشور که از فردای پیروزی حسن روحانی و جشن شادی مردم، مانند افراطی ترین محافل راست داخل، به مقابله با حسن روحانی برخاسته اند در یافتن توجیهی برای موقعیت دشواری که در آن قرار گرفته اند دنبال دستاویزهای مختلف می‌گردند. این مقابله که ابتدا نرم شروع شده بود و روز به روز همسو با بازندگان انتخابات در حاکمیت سخت تر و سفت تر می شود، آخرین دستاویزش اینست که "چپ" هستند و حسن روحانی گویا طرفدار نئولیبرالیسم اقتصادی و راست!
بنابراین نه می‌شد در گذشته به او رای داد نه می‌توان امروز از دولت او پشتیبانی کرد. اصلا فرقی میان او و احمدی نژاد وجود ندارد. همانگونه که تفاوتی میان خاتمی و احمدی نژاد وجود نداشت، زیرا همه آنها گویا مجری برنامه‌‌های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول اند. همین که براساس این ادعا، تمایز میان احمدی نژاد با خاتمی و روحانی از میان می‌رود خود نشان می‌دهد که ادعای این جمع تا چه اندازه پرت و بی معناست. سخن این جمع در واقع بر یک درک ساده نگرایانه از رابطه میان اقتصاد و سیاست و مخلوط کردن آنها مبتنی است. عرصه سیاسی به مراتب پیچیده تر از آن است که بتوان با یک نگاه به مواضع اشخاص و افراد در عرصه اقتصادی تعیین سیاست کرد و متحدان و مخالفان و راهبردها و راهکارهای سیاسی را براساس آن تعیین کرد. مثالی بزنیم. دبیر کل پیشین صندوق بین المللی پول، یعنی بنگاه اصلی صدور نئولیبرالیسم به جهان شخصی بود بنام "دومینیک استروس کان". بد نیست بدانیم که این آقای "استروس کان" عضو رهبری حزب سوسیالیست فرانسه است که قرار بود از طرف این حزب بعنوان نامزد ریاست جمهوری دربرابر نیکلای سرکوزی مطرح شود. امری که بدلیل یک رسوایی اخلاقی در نیویورک روی نداد و آقای استروس کان مجبور شد از دبیرکلی صندوق و نامزدی ریاست جمهوری فرانسه صرفنظر کند. اما حزب سوسیالیست فرانسه که این اقای استروس کان جزو رهبران آن است در فرانسه یک حزب چپ محسوب می‌شود و متحد حزب کمونیست فرانسه است. چنانکه در 30 سال اخیر دو بار دولت مشترک تشکیل داده اند. مسئله این اتحاد فقط این نیست که از این طریق نامزدهای حزب سوسیالیست رئیس جمهور شده یا وارد پارلمان می‌شوند. برخی نامزدهای حزب کمونیست فرانسه نیز بدون پشتیبانی حزب سوسیالیست، یعنی حزب همین آقای استروس کان دبیرکل صندوق بین المللی پول نمی‌توانند وارد پارلمان یا شوراهای شهرها شوند. حزب کمونیست فرانسه از سوی دیگر بطور بدیهی یک حزب چپ و از مخالفان سرسخت نئولیبرالیسم و صندوق پول است، ولی همین حزب اگر استروس کان نامزد ریاست جمهوری فرانسه می‌شد ناگزیر از او در برابر سرکوزی پشتیبانی می‌کرد.
براساس تحلیل‌‌های ساده نگرانه که چپ نماها برای ایران توصیه می‌کنند، چگونه در فرانسه حزب کمونیست فرانسه می‌تواند به دبیرکل صندوق بین المللی پول برای رئیس جمهوری رای دهد؟ یا اصولا با حزبی متحد باشد که یکی از رهبران آن دبیرکل صندوق است. فراتر از آن چگونه چنین حزبی در فرانسه می‌تواند حزب چپ محسوب شود؟ در حالیکه سیاست‌‌های صندوق برخاسته از راست ترین دیدگاه‌‌های اقتصادی محافل سرمایه داری است.
به این پرسش‌‌ها با اینگونه تحلیل‌‌های مبتذل و ساده نگرانه نمی‌توان پاسخ داد. همین نمونه نشان می‌دهد که تا چه اندازه عرصه سیاست از عرصه اقتصاد جداست و هر کدام دارای مشخصات و ویژگی‌‌های خاص خود هستند. حزب سوسیالیست فرانسه یک حزب چپ است، نه بدلیل آنکه این یا آن رهبر آن طرفدار یا مخالف نئولیبرالیسم هستند. حزب سوسیالیست فرانسه یک حزب چپ است زیرا بدنه رای دهنده به آن از درون کارگران و کارمندان و قشرهای متوسط و پایین جامعه برمی خیزند. حزبی است که این توده معتقد است با روی کار آمدن آن موقعیت اقتصادی و اجتماعی بهتری خواهند یافت.
حزب کمونیست فرانسه با این بدنه و توده رای دهنده می‌خواهد متحد شود و متحد باشد نه با "استروس کان" یا "فرانسوا هولاند" یا هر کس دیگر. اینکه چرا حزب سوسیالیست فرانسه یک حزب چپ است و چرا با کمونیست‌‌ها متحد است، به عوامل تاریخی مربوط می‌شود که از صد سال پیش در این کشور عمل کرده است. اینکه چرا امثال استروس کان در رهبری این حزب قرار می‌گیرند به شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی و تناسب قوای ایدئولوژیک و طبقاتی داخلی و جهانی و درون حزب مربوط می‌شود و عقب نشینی نسبی آگاهی‌‌ها را نشان می‌دهد. ضمن اینکه موقعیت شکننده سرمایه داری فرانسه را نیز نشان می‌دهد که نمی‌تواند در همه جا زیر پرچم خود وارد میدان شود. همه اینها وجود دارد ولی هیچکدام از اینها موجب نمی‌شود که کمونیست‌‌های فرانسه موضع سیاسی خود را نسبت به حزب سوسیالیست براساس اینکه این یا آن رهبر آن چه عقیده یا چه مقامی دارد اتخاذ کنند.
عکس این وضعیت را در کشور خودمان می‌بینیم. وقتی مثلا شیخ مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار می‌گوید به فلان چپ ضد نئولیبرال و اصلا طرفدار استقرار سریع کمونیسم در ایران هم حاضریم کمک کنیم که علیه موسوی تبلیغ کند، یا فلان مدعی حل فوری تضاد کار و سرمایه را در آستانه انتخابات از زندان آزاد می‌کنند که بیاید و بگوید انتخابات را تحریم کنیم! می‌فهمیم که تا چه اندازه عرصه سیاسی پیچیده تر از این تحلیل‌‌های کودکانه کسانی است که فکر می‌کنند با طرح یک شعار و یا یک خواسته و یا ادعای مبارزه با نئولیبرالیسم در جبهه چپ قرار گرفته اند. در واقع اکثر این مدعیان چپ که در ابتدای انقلاب دربرابر نیروهای مترقی مذهبی و بعدها علیه دولت خاتمی و سپس علیه میرحسین موسوی و امروز علیه حسن روحانی بسیج شدندو شده اند در صحنه سیاسی کشور ما نه در جبهه چپ که ذخیره افراطی ترین جناح‌‌های راست بوده و هستند. این هم از ویژگی‌‌های سیاست است، که کسی ممکن است در عرصه اقتصادی شعارهای چپ بدهد ولی در عرصه سیاسی ذخیره و یاور راست باشد.
در ایران جنبش اصلاحات یک جنبش چپ است. هم خاستگاه تاریخی آن در جناح چپ حاکمیت است و هم پیشینه رهبران آن. هم پایگاه توده‌ای آن و هم در عرصه سیاسی کشور همچون چپ در برابر راست شناخته می‌شود. ولی در این جنبش افرادی با بینش اقتصادی راست وجود دارند و تحت تاثیر تناسب قوای ایدئولوژیک  ... ادامه

------------------------------------------------------------------

این یادگار

به این مهر و نشان خواهد ماند

این عکس تاریخی را یکی از خوانندگان راه توده برای ما فرستاده است. از راست به چپ: سیاوش کسرائی، محمد رضا لطفی، فرج الله میزانی (جوانشیر) دبیردوم حزب توده ایران که در قتل عام 67 به دار کشیده شد، فخرالدین میررمضانی، احسان طبری و هوشنگ ابتهاج (سایه)

متاسفانه ارسال کننده این عکس ننوشته است که این جمع در کجا و در چه سالی در تهران جمع بوده است.

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

  تماس با

 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است