دیدارهای واپسین سیاوش کسرائی در "وین"

سیاوش کسرائی، زمانی از مسکو خارج شد و به پایتخت اطریش "وین" رسید که طپش های نامنظم قلبش، چالاکی راه رفتن و سخن گفتن را از او گرفته بود. ریه هایش نیز سر سازگاری نداشتند، اما پیش از ریه، باید چاره ای برای قلبش می کردند. در چند مراسمی که در وین برایش برپا کرده بودند حضور یافت، اما قلب و ریه اش او را برای شعرخوانی از آن نوع که در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی تهران یار نمی کردند و به همین دلیل اغلب ناظر بود تا خواننده اشعارش. فیلمی را که می بینید، یکی از همین مراسم در وین است و شاید آخرین حضور او درجمع. اما پشت میکرفن، بلکه پشت میز، در گوشه ای در فراز صحنه. آن که شعرکسرائی را در غیاب هر سازی می خواند خانم "سروش ایزدی" با صدائی پر طنین و زنگ دار است. صحنه هائی از حضور کسرائی را در ابتدا و در پایان شعر خوانی خانم سروش ایزدی می بینید. (از ارسال کننده این لینک، همینجا تشکر می کنیم)

راه توده

شماره 404     دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 1392

فریبرز صالحی

ابوالحسن خطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


یادمانده های – علی خدائی

پیشنهاد کینه توزانه

خائن اعلام کردن

کیانوری و طبری

---------------------------------

"رضا خانی"

یک سیستم است

که بیم تکرار آن

در ایران می رود!

سروش سهرابی

---------------------------------

کنگره 13 فدائی ها
 و کنگره ششم نامه مردم

حرکت دو کنگره

از دو سو

برای رسیدن

به یک منزلگاه

----------------------------------------

صلح مسلح

میان دو کره

شمالی و جنوبی

م. راد

---------------------------------------

زاد روز لنین

درمیدان سرخ

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------------------

لیبی

بازار مکاره

سلاح و اسلام گرائی

آذرفریتاش

--------------------------------------

خاطرات "سایه"

وقتی زیر پای

حکومت خالی است

-------------------------------------

بحث دو نفره

درباره یادمانده ها

در فیسبوک راه توده

---------------------------------------

امریکا

چاره ای جز

جنگ مداوم ندارد!

مترجم: ا. م. شیری

-----------------------------

گردش به راست

در کشور پاراگوئه

چرا وحشت حاکمیت ازحضور

خاتمی در انتخابات جدی شده؟

خبرهایی که می رسد و سخنان چند روز پیش محمد خاتمی در جمع ایثارگران جنگ با عراق، احتمال حضور او را در انتخابات جدی تر کرده است. این احتمال نگرانی و واکنش حسین شریعتمداری مدیر مسئول کم دانش و بی چاک دهن روزنامه کیهان را برانگیخت. شریعتمداری که در واقع نماینده بخشی از اندیشه های حاکم بر بیت رهبری و فرماندهان آلوده سپاه پاسداران است با اشاره به بیانیه ها و امضاهایی که در دعوت از خاتمی برای حضور در انتخابات منتشر شده، بیانیه ای را که در خارج از کشور منتشر شده را بهانه قرار داده و نوشت: "در حالی که خاتمی ادعا می کند نگران نظام و انقلاب است، شماری از وابستگان گروهک ها و عناصر فراری ضمن نامه ای از وی برای نامزدی انتخابات دعوت کردند."
شریعتمداری می نویسد: "امضاکنندگان با بیان اینکه حامی فتنه سبز هستند، نوشته اند: امضاکنندگان این نامه امیدوارند جنابعالی که در چهار سال سخت گذشته، دوشادوش خواسته ها و رنج های حامیان جنبش سبز مانده اید، با اعلام نامزدی خود در انتخابات آتی، به تداوم دموکراتیزاسیون یاری رسانید."
این سخنان حسین شریعتمداری در واقع نشان می دهد که وی و جناح و حامیان وی در حکومت نگران موضع آن بخش از اپوزیسیون اعم از سلطنت طلب و چپ رو نیستند که خواهان تحریم انتخاباتند، بلکه نگران آنهایی هستند که قصد حضور در انتخابات و دعوت مردم به شرکت در آن را دارند. در واقع منافع این بخش از حکومت با منافع آن بخش از اپوزیسیون برهم منطبق و هماهنگ است و هر کدام بدون دیگری نمی تواند خود را توجیه کند. شریعتمداری به صراحت می گوید که طرفدار اپوزیسیون سلطنت طلب و کمونیست کارگری و طرفداران تحریم است نه اپوزیسیون خواهان شرکت در انتخابات.
به گفته شریعتمداری "اخیراً چند تن از فتنه گران بازداشتی از خاتمی برای نامزدی انتخابات دعوت کرده بودند، اما اغلب بازداشت شدگان فتنه سبز حاضر به همراهی با این دعوت نشده اند."
بعبارت دیگر شریعتمداری حتی در میان بازداشت شدگان نیز همراه با مواضع کسانی است که به ادعای وی گویا حاضر به همراهی با دعوت از خاتمی نشده اند.
شریعتمداری سپس خاتمی را تهدید به رد صلاحیت می کند و مدعی می شود: "براساس برخی قرائن این گروهک ها با قطعی دانستن رد صلاحیت خاتمی، درصددند که وی را برای نوعی انتحار سیاسی به عرصه فرستاده و پیشمرگ اهداف خود کنند. آنها پیش از این و به نوعی دیگر همین معامله را با بنی صدر کردند تا جایی که او مجبور شد با لباس زنانه از کشور بگریزد و به مجموعه اموات سیاسی خارج کشور الحاق شود."
این تهدید شریعتمداری اگر جدی بود و وی واقعا معتقد بود که رد صلاحیت خاتمی قطعی است اصلا نیازی به نوشتن این مطلب و وقت گذاشتن بر سر آن نداشت. همین نوشته نشان می دهد که وضعیت صلاحیت خاتمی روشن نیست و هر چه باشد اختیار آن از دست کوتوله های سیاسی از نوع حسین شریعتمداری خارج است. ضمن اینکه در این میان تعیین کننده تر از خواست حکومت و امثال شریعتمداری خواست مردم و جنبش آنان است که وضعیت صلاحیت ها را تعیین می کند.
بخش دوم نوشته شریعتمداری، با اینحال با مقایسه خاتمی با بنی صدر در واقع پیش بینی می کند که خاتمی رییس جمهور خواهد شد. اگر رد صلاحیت خاتمی و یا باخت او در انتخابات قطعی است که دیگر مقایسه او با بنی‌صدر چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ مگر آنکه شریعتمداری برعکس آنچه می نویسد نگران باشد که خاتمی در انتخابات حضور یافته و از هم اکنون بر وی معلوم است که نتیجه این حضور پیروزی قطعی وی در انتخابات خواهد بود.
شریعتمداری در ادامه از قول یکی از "تحلیگران" خارج کشور می نویسد که خاتمی "را دعوت می کنند تا کاندیدا شود و دردسر ایجاد کند. دردسری نه برخاسته از تأیید صلاحیت و رئیس جمهور شدنش که دردسری برخاسته از رد صلاحیت و یا رئیس جمهور نشدنش. گویا همه می دانند او رئیس جمهور نمی شود. این بار خاتمی از جنبه سلبی اش قرار است دردسر شود و نه جنبه ایجابی اش (دوم خرداد). می توان در وضعیت جدید و از موضعی به مراتب رادیکال تر از تحریم، او را به کاندیداتوری دعوت کرد؛ نوعی دیالکتیک منفی."
البته این حرف های بی سروته که مشابه همان حرف های شریعتمداری است بدرد همان می خورد که در روزنامه کیهان منتشر شود. در واقع هیچ یک از کسانی که خاتمی را برای رییس جمهوری دعوت می کنند به فکر ایجاد دردسر ناشی از رد صلاحیت وی نیستند. برعکس به این موضوع فکر می کنند که وی از جمله کسانی است که رد صلاحیت وی با وجهه مثبتی که در جامعه ایرانی و بین المللی دارد برای جمهوری اسلامی دردسرساز است و بنابراین می توان به حضور و پیروزی وی امیدوار بود. اگر هدف به میدان فرستادن کسی بود که رد صلاحیت وی قطعی باشد ...  ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------------

فیسبوک آرشیو راه توده

با انتشار کامل کتاب "بازی شیطانی" به روز شد.

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
---

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است