از پایان انقلاب مشروطه تا سقوط رضا شاه

قیام های منطقه ای

تا انقلاب سراسری 57

این گاه شمار جنبش های انقلابی دوران معاصر ایران تا پایان کار رضاشاه و خروج او از ایران است. سال های سلطنت محمدرضا شاه، انقلاب 57 و سپس قیام ها و جنبش های اجتماعی دوران  جمهوری اسلامی فصول دیگری اند که در این گاه شمار نیامده است. توصیه می کنیم این گاه شمار را با دقت کامل، نه یکبار و بارها بخوانید و در تکثیر و انتشار آن در داخل کشور همت کنید. تاریخ واقعی ایران نباید زیر انبوهی از خرافات و تحریفات مذهبی- حکومتی دفن شود. این گاه شمار، کارنامه افتخار یک ملت است.

راه توده

شماره 452     پنج شنبه 4 اردیبهشت ماه 1393

شاهرخ جهانگیری

داود نوروزی

به آذین

غلامرضا خاضعی


بیانیه رهبری

حزب توده ایران

میان دو یورش به حزب

---------------------------------------

اهداف مشترک

ساواک و اطلاعات سپاه

در حمله به زندانیان

بند 350 اوین

-----------------------------------

نگاه دوباره

اندیشمندان چپ

به تاریخ

دکتر سروش سهرابی

----------------------------------

بازرگان – 10

دکتر یزدی

و مهندس توسلی

بی جهت

سنگ بازرگان را

به سینه نمی زنند!

-------------------------------------

انتقاد از یارانه ها

بدون ارائه پیشنهاد

کاربرُدی ندارد!

مهران همايون

---------------------------------------

چند پیام دریافتی

و پاسخ به آنها

-------------------------------

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

محاکمه 53 نفر

با احکام

از قبل تعیین شده!

------------------------------------

اعتراف شریعتمداری

به گفتگو در زندان

با کیانوری و طبری!

----------------------------------

من به چشم خود

در چین دیدم

آنچه در شوروی

ندیده بودم!

کانادا- سیامک زند

-------------------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

"ربنا"ی شجریان

 را هیچکس

نمی تواند بخواند

--------------------------------------

انکار ها را باور نکنید

جنگ جهانی در پیش است!

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

------------------------------------

دولت جدید فرانسه

برنامه فشردن

گلوی حقوق بگیران

و مزدبران را ارائه داد

الف. آذرفریتاش

-------------------------------

سانسور اخبار

جنبش مقاومت یونان

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

32 سال قبل

ج. اسلامی کنونی پیش بینی شد

آنچه را بعنوان سرمقاله این شماره راه توده می خوانید، 7 بند از بیانیه رهبری حزب توده ایران در فاصله دو یورش بهمن 61 و اردیبهشت 62 به حزب توده ایران است. این بیانیه تاریخی، که متن کامل آن در همین شماره راه توده منتشر شده، نشان میدهد که حزب توده ایران در حالیکه خنجر حاکمیت جمهوری اسلامی را در پشت خود داشت نیز به دفاع از انقلاب 57 و جلوگیری از سقوط آن به ورطه ای که اکنون در آن غوطه می خورد ادامه داد. این بیانیه شهادت می دهد که حزب ما با دوراندیشی علمی و درایت سیاسی خود، آن مسیری را حدس زد که در ادامه خود به فاجعه کنونی انجامید. از جمله حاکمیت سرمایه داری تجاری که گام به گام تبدیل به مافیای غارت کشور شد و بزرگترین قدرت نظامی جمهوری اسلامی، یعنی سپاه پاسداران را نه تنها به کام خود کشید، بلکه این نیرو خود به رهبری این مافیا رسید. در این بیانیه، همچنان به نبردی درحاکمیت، برای رسیدن به حاکمیت مطلق اشاره می شود که همچنان ادامه دارد. بخش مهم دیگری از این بیانیه به دفاع حزب توده ایران از حاکمیت قانون درجمهوری اسلامی اختصاص دارد.
1- چنانکه می دانیم، نبرد میان دو گرایش، در چهار سال پس از پیروزی همواره وجود داشته و انقلاب از فراز و نشیب های بسیار گذشته است. اما در این چهار سال آنچه مدام سیر صعودی داشت درآمد غارتگرانه سرمایه داران بزرگ تجاری و مالکان بزرگ زمین های مزروعی و مستغلات شهری بود، که درست پس از پیروزی انقلاب با سوء استفاده از دشواری های ناشی از محاصره اقتصادی و جنگ و بی برنامگی دولت سودهای غیر قابل تصوری کسب کرده و مواضع خود را در اقتصاد کشور مدام تحکیم و تقویت کردند.
2- متاسفانه کوشش های مداوم، سالم و سازنده حزب توده ایران در جهت استقرار و تحکیم حاکمیت قانون، اثر مطلوب نداد و در سیاست حاکمیت ایران کسانی دست بالا را گرفتند که نقض قانون و سرکوب دگراندیشان و حتی پرونده سازی های زشت را راه حل دشواری های خود و وسیله رسیدن به هدف های خویش میدانند و خواسته یا ناخواسته راه را برای بازگشت رژیمی مستبد و وابسته هموار می کنند. با وجود موفقیت نسبی که نیروهای مرتجع و راستگرا کسب کرده اند، انقلاب ایران هنوز نیروی عظیمی دارد، هنوز همه امیدها قطع نشده و می توان و باید از انقلاب دفاع کرد و دستاوردهای آن را حفظ نمود.
   3- مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است، در این چهار سال درستی خود را به طور کامل به ثبوت رسانید. موافق این مشی اتحاد همه نیروهای انقلابی و از جمله و بویژه انقلابیون مذهبی با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی در این انقلاب ممکن و ضروریست.
  4- محافل امپریالیستی به اهمیت و ارزش این مشی انقلابی و برد تاریخی آن واقفند و به هر وسیله ممکن از تحقق آن جلوگیری می کنند. این محافل پس از بازداشت رهبران حزب توده ایران از یک سو می کوشند که این اقدام را تا حد یک هجوم عمومی علیه دمکراسی گسترش دهند و از سوی دیگر مشی حزب را زیر علامت سئوال می گذارند. آن ها شایع می کنند که گویا مشی حزب شکست خورده و تغییر کرده و گویا توده ای ها راه دیگری در پیش گرفته اند.
5- بدون تردید اعضاء و هواداران حزب ما در وضع بسیار دشوار و بغرنجی قرار دارند. آن ها از دشمن دانا و دوست نادان ضربه می خورند و در معرض انواع فشارها و تهدیدها هستند، اما این سرنوشت افتخار آمیز را خود، آگاهانه و داوطلبانه برگزیده اند و بدون تردید راه ارانی ها و روزبه ها را با گام های استوارتری خواهند پیمود و صفحات درخشان نوینی بر تاریخ پر افتخار حزب توده ای ما خواهند افزود.
6- ما با آنچه در توان داشتیم کوشیدیم تا جامعه حالت آرامش متکی به قانون داشته باشد. شرکت فعال ما در رفراندوم و انتخابات ارگان های دولتی جمهوری اسلامی، مشارکت فعال ما در نظر خواهی مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی، دفاع از نص و روح مردمی این قانون، پذیرش اعلامیه 10 ماده ای دادستانی انقلاب در باره فعالیت قانونی احزاب از طرف ما، شرکت فعال در مناظره تلویزیونی و اعلام صریح نظریات حزب، بر همگان روشن است. ما ضمن اعلام صریح انتقادهای خود قبل از همه احزاب آمادگی خود را برای فعالیت در چارچوب قانون احزاب مصوب مجلس اعلام داشته و از دو سال پیش تمام مدارک خود را به وزارت کشور دادیم و تمام مراحل قانونی را – تا جائی که به ما مربوط بود- طی کردیم و از جمله بنا به اصرار و تاکید مقامات رسمی وزارت کشور، فهرست کامل اعضای رهبری و مشخصات و آدرس کامل آنان را به آن وزارتخانه دادیم و بسیار متاسفیم که .... ادامه

-----------------------------------------------------------------

رهبران وقت حزب توده ایران

هیات رهبری حزب توده ایران در بیست و دومین کنگره حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی. به ترتیب از راست به چپ: عبدالصمد کامبخش، ایرج اسکندری، پرفسور رضا رادمنش، دکتر فریدون کشاورز و رضا روستا.

در این دوران رضا رادمنش دبیر اول حزب توده ایران بود و بعدها ایرج اسکندری جانشین وی شد. رضا روستا دبیر شورای متحده کارگران ایران بود. این عکس مربوط به سالهای پس از کودتای 28 مرداد و مهاجرت رهبری حزب به کشورهای سوسیالیستی سابق، از جمله اتحاد شوروی است.

------------------------------------------------------------------------------------

رهبر حزب کمونیست روسیه در سخنرانی سالروز تولد لنین

مردم و تاریخ  روسیه

مواضع ملی پوتین را

فراموش نخواهند کرد!

سایت حزب کمونیست روسیه

آزاده اسفندیاری

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است