جنبش های اجتماعی ایران- احسان طبری-3

دلائل سلطه اسلام

و دستیابی اعراب بر ایران

این نظر موافق و مخالف حزب توده ایران است که هیچیک از محققان تاریخ ایران، درک عمیق اجتماعی - تاریخی از دلیل ظهور اسلامی و تسلط اعراب بر ایران نداشت. تفاوت طبری با دیگر محققان تاریخ ایران در آنست که او پایه ها و دلائل اجتماعی پدیده های تاریخی را در بطن حوادث بررسی می کند و این تفاوت او با دیگر محققان ایرانی است. برای نمونه، احمد کسروی محفوظات تاریخی اش بسیار بود، اسلام را هم می شناخت و تاریخ انقلاب مشروطه را هم نوشت، اما سراسر تحقیقات او در سطح رویدادهاست و نه در عمق رویدادها و یافتن دلائل اجتماعی آنها؛ و این تفاوت در دانش وسیع و عمیقی است که طبری از فلسفه، فلسفه اجتماعی و علم مارکسیسم داشت. این بحث فراتر از رجز خوانی های روحانیون درباره تاریخ اسلام است.

راه توده

شماره 546   پنجشنبه 19 فروردین ماه 1395

هانیبال الخاص

اسماعیل شاهرودی

محمد علی مهمید

محمد زهری


اکثریت روحانیون

پیام هاشمی را

پذیرفته اند!

-------------------------------------

نگاهی به مصاحبه

محمد جواد لاریجانی

خواب و خیال

مقایسه ناممکن

منتظری و رفسنجانی

-------------------------------------

حمله موشکی

به دولت روحانی!

----------------------------

نگاه راه توده

به رویدادهای ایران

در 47 سرمقاله

در سال 94

----------------------------

گفتگو با ابراهیم گلستان - 7

امیدوارم "فرهادی"

تبدیل به

"کیارستمی" نشود!

-------------------------------------

کابوسی بنام

ولایت فقیه

که خوابش را هم

مردم ندیده بودند!

فروغ طیاری

-------------------------------------

آغوش گشوده

یونانی ها برای

پناهجویان آواره

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-------------------------------------

مردم کلمبیا

از جنگ خسته اند

تدوین عسگر داوودی

 

"خسرو لطفی"

یک تن از میان

 آن 10 تن

که تیرباران شدند

عکس بالا: ردیف پائین نفر اول سمت چپ

لطفی در جمع 10 تنی که تیرباران شدند

----------------------------

انگیزه واقعی

افشای پولشوئی

در پاناما

گفتگو با ارنست ولف.

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

----------------------------

سرمقاله راه توده 546

27 سال تنش آفرینی

آقای خامنه ای برای مردم ایران

همه شواهد نشان می دهد که انتخابات هفتم اسفند بزرگترین زمین لرزه در زیر پای قدرت در دوران اخیر ایران بوده است. واکنش های توام با ناامیدی و خشم و تندخویی آقای خامنه ای که از همان فردای انتخابات آغاز شد، نه تنها موقعیت وی را تقویت نکرده و نمی کند بلکه به شکل معکوسی اعتراف به این واقعیت است که رای مردم علیه رهبری فردی ایشان بوده است. در واقع این خود آقای خامنه ای است که با سخنان و واکنش های شتابزده و عصبی، بیش از هر شاهد و دلیل دیگر، عملا نزد همگان رای مردم و انتخابات هفتم اسفند را به نماد رفراندومی علیه بیت رهبری تفسیر و تبدیل کرده است.   

واکنش های آقای خامنه ای به انتخابات هفتم اسفند در عین حال نشان می دهد که ظاهرا ایشان شیوه و روش دیگری برای اداره کشور، جز از این ستون به آن ستون کردن و ایجاد غوغا و جنجال های نوبتی در آستین ندارد. دوران رهبری ایشان در واقع دوران گذار از یک جنجال به جنجالی دیگر، از یک هیاهو، از یک تنش به تنش دیگر بوده است. یک روز ایشان در این 27 سال اجازه نداده که مردم ما در آرامش، در اطمینان به امروز یا امید به آینده زندگی کنند. یا باید در داخل درگیری ایجاد کند، یا در جهان، یا در منطقه، یا با رئیس جمهور مشکل دارد، یا با منتخبان مردم، یا حتی با منصوب خودش.

ایشان زمانی که رئیس جمهور بود تمام مدت را در قهر و آشتی و مخالفت با میرحسین موسوی و گلایه از آقای خمینی سپری کرد. رهبر که شد همین داستان ادامه پیدا کرد. ابتدا شعار تهاجم فرهنگی را علم کرد و عده ای را تحت عنوان مقابله با این تهاجم به خیابان ها فرستاد و کار کشور را به دست امثال ده نمکی و الله کرم سپرد. آن هم در دورانی که مثلا روزهای آرامش پس از جنگ و سازندگی لقب گرفته بود. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، هشت سال را به تقابل با ایشان گذراند. از قتل زنجیره ای گرفته تا ماجرای کوی دانشگاه شروع شد تا چنگ انداختن سپاه بر همه اقتصاد و فرستادن جنگنده برای سرنگون کردن هر هواپیمای مسافری که در فرودگاه امام خمینی بر زمین بنشیند ادامه یافت. بقول آقای خاتمی هر هشت روز و نه روز یک بحران در کشور ایجاد کرد. بعد احمدی نژاد را بر سر کار آورد که در جنجال و بحران سازی از استاد و مرشد و حامی خود هم جلو زد و در دوره دوم ریاست جمهوری وی نیز با او درگیر شد و کار به قهر و خانه نشینی احمدی نژاد انجامید. سپس علیه رای مردم و انتخاب میرحسین موسوی کودتا کرد و جنجال های نوبتی و هر روزه فتنه و ریزش و رویش و جنگ نرم و براندازی و دیپلماسی تهاجمی را علم کرد و هر روز کشور را به یکسو کشاند. این اواخر هم ناگهان "انقلابی" شد و یادش آمد که با تدبیر و دیپلماسی میانه خوبی ندارد. از آخرین جنجال های نوبتی وی ماجرای جنگی کردن اقتصاد و ایجاد "قرارگاه" برای آن و "نفوذ" و سپس "لیست انگلیسی" در آستانه انتخابات هفتم اسفند بود. سال نو را هم با جنجال ماجرای موشک و صنایع موشکی و بی خیر و برکت بودن برجام شروع کرده است و اکنون باید منتظر جنجال های بعدی وی بود... ادامه


بشنوید!

گزارش اعدام

گروه 10 نفره کادرهای مخفی

و نظامی های توده ای در زندان اوین

----------------------------------------------------------------

گفتگو با عموئی، نگهدار و بنی صدر

37 سال پس از رفراندوم

سلطنت یا جمهوری؟

----------------------------------------------------------------

با خاموشی ابدی دکتر بنی طرفی

از جمع

 توده ایها

یک سردار حزبی

کم شد!


جنگ اوکرائین

دامن اروپا را خواهد گرفت

ریا نووستی- ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است