برخی بررسی ها...- احسان طبری - 13

ساسانیان در آستانه سقوط

و سلطه اعراب بر ایران

«این توصیف از آن شرایط کارنامه امروز ج. اسلامی نیست؟: حجاب و حفاظ و ادب مرتفع شد. قومی پدید آمدند نه متحلی به شرف هنر و عمل، نه ضیاع موروث، نه غم حسب و نسب، نه حرفت و صنعت، فارغ از هر اندیشه، خالی از هر پیشه، مستعد برای غمازی و شریری و انهاء اکاذیب و افتراء و از آن تعیش و به جمال حال رسیده و مال یافته. شهنشاه منهیان و جواسیس برگماشت بر اهل ممالک، مردم جمله از این هراسانند و متحیر...»

راه توده

شماره 556 پنجشنبه 27 خرداد ماه 1395

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

مهرداد فرجاد

محمد پورهرمزان


حساب و کتاب

 بیت رهبری

و نهادهای

او کجاست؟

----------------

آشنائی 37 ساله

با حکومتی

که اکنون

غرق بحران است

--------------------

کردستان ایران

سر زمینی

که قدرت حاکم

آن را تقسیم کرد!

علی گلاوِیژ

--------------------

برای یافتن

علل عقب ماندگی

نباید اسیر تبلیغات

سرمایه داری شد

دکتر سروش سهرابی

----------------

پرسش و پاسخ

34 سال پیش

آنها که سکوت

کرده بودند

حالا خود

قربانی شده اند

----------------

جای پای

شیر پیر

در افغانستان

ترجمه - حمید محوی

----------------

بولیوی

حرکت به سوی

سوسیالیسم ملی

با چراغ خاموش

روز نامه پراودا – ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------

خروج  انگلستان

از اتحادیه اروپا

و نتایج آن برای

طبقه و اقشار کار

مورنینگ استار

ترجمه ساموئل کاهر

--------------------

 

سرمقاله راه توده 556

فرصت ها یکی پس از دیگر

از کف حکومت و ملت ایران می رود

درباره سقوط دولت ساسانیان معمولا چنین ادعا می شود که در یک لحظه انحطاط و هرج و مرج داخلی، اعراب یک باره به ایران هجوم اوردن و آن را تسخیر کردند. اما واقعیت بسیار دردناک تر و پیچیده تر از این است.

اولین حملات اعراب از سال 12 هجری یعنی 633 میلادی آغاز شد که در حیره در مرکز عراق کنونی به پیروزی انجامید. پس از آن در مدت یک سال نزدیک ده نبرد دیگر میان ایران و اعراب در گرفت تا سرانجام در نبرد الحسر در نزدیکی بصره سپاه ایران بر اعراب پیروز شد و تقریبا همه متصرفات پیشین اعراب را باز پس گرفت.

اما اشراف و سرداران ایرانی که در جنگ و رقابت بودند نه تنها از این پیروزی بهره ای نگرفتند بلکه به درگیری با خود مشغول شدند. حملات اعراب از نو آغاز شد تا در نبرد قادسیه در سال 635 میلادی یا 14 هجری شکست سختی به سپاهیان ایران دادند. این زمانی بود که هنوز عمر از وحشت انتقام ایرانیان می گفت کاش دیوار آتشی بین ما و ایران بود که دیگر با هم رابطه ای نداشتیم. اما حکام و اشراف ایرانی که از پیروزی بهره ای نگرفته بودند از شکست هم درس نگرفتند و همچنان در سودای رقابت و زمین زدن همدیگر بودند. فقط در فاصله سال های 630 تا 632 میلادی بی اعتنا به یورش اعراب یازده پادشاه بر روی سر یکدیگر جانشین هم شدند. هفت سال پس از نبرد قادسیه در سال 642 ایران شکست سهمگین و قاطع دیگری در نبرد نهاوند متحمل شد. درگیری ها و رقابت های میان اشراف در این هفت سال و 12 سال بعد به یزدگرد سوم اجازه نداد که بتواند سپاهی برای مقابله گردآورد و خود سرانجام در 651 کشته شد.

بدینسان از آغاز حملات محدود اعراب تا اشغال نسبتا کامل ایران و پایان کار ساسانیان حدود 20 سال طول کشید. بیست سال فرصت طولانی که دربار و اشراف و زمامداران ایرانی در جنگ و رقابت و دشمنی با یکدیگر برباد دادند و هر یک به امید شکست دیگری و بی لیاقت معرفی کردن وی به سودای دستیابی به قدرت مطلق مانع از ایجاد یک جبهه واحد جنگی شدند.

مشابه این وضع درزمان جنگ های ایران و روسیه روی داد که رقبا و برادران عباس میرزا که به وی حسادت می روزیدند بیشتر طالب شکست او بودند تا یاری به پیروزی او که نتیجه اش شکست های سخت ایران و از دست دادن بخش های پرنعمت و حاصلخیز کشور شد.

وقتی امروز به اوضاع کشومان نگاه می کنیم می بینیم که با دوران سقوط ساسانیان و شکست های عباس میرزا تفاوت چندانی ندارد. در حالیکه فقر، رکود، بیکاری، مهاجرت، از هم گسیختگی اجتماعی و روانی جامعه را از درون، و درگیری در مرزها و منطقه و جهان، از بیرون کشور ما را تهدید می کند، جناح راست حکومتی فقط به زمین زدن دولت روحانی و بقول خودشان "یک دوره ای" کردن آن می اندیشند. گویی تمام مشکل ایران دولت روحانی است و اگر ناموفق و ناکام بماند همه چیز حل می شود. .. ادامه

----------------------------

مصاحبه با مسئول

سیاسی عقیدتی نیروی دریائی پیرامون دستگیری ناخدا افضلی

واقعیات را امروز بگوئید

فردا تاریخ خواهد گفت!

---------------------------------------------------------------

پیروزی  کمونیست ها

درمجمع الجزایر  "اوکیناوا"

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

--------------------

مانور ناتو

برای محاصره

نظامی روسیه

اومانیته- ترجمه آذرنگ

معرفی یک اثر

برای مطالعه

پویان (مقاله دریافتی)

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است