برخی بررسی ها....- احسان طبری (31 )

مقاومت ایرانیان در برابر

قبائل عرب با پرچم زندیقیان

در هر دوره از ادوار تاریخ برچسبی ترس آور وجود داشته است که هیات حاکمه و چاکران قدرت آن را برای سرکوب مخالفان خود به حق و ناحق به کار می برده اند. یکی از آن «برچسب» ها که از دوران ساسانیان تا عهد سلجوقیان بهانه کشتن و سوزاندن و به زندان افکندن آزاداندیشان و مخالفان عقاید رسمی بود، «زندیق» است. بررسی زنادقه نشان میدهد که این شکلی از مقاومت فکری و مسلکی ایرانیان در قبال عرب بود و در این مقاومت جان های بسیاری برباد رفت. شکلی از مبارزه طبقاتی بود، زیرا زندقه اغلب پرچم اپوزیسیون علیه هیات حاکمه وقت قرار می گرفت.

راه توده

شماره 574  پنجشنبه 13 آبان 1395

ف. م. جوانشیر

م. اعتماد زاده- به آذین

سیاوش کسرایی

حسن قزلچی


بیت رهبری

کانون قدرت

و فتنه در

ج. اسلامی

--------------------

با مرور آثار

گذشته حزبی

کلید تحلیل امروز

را پیدا می کنید!

--------------------

پیام خوانندگان

و پاسخ های ما

--------------------

حاشیه امن

برای "طوسی"

خلاف یک

بحث ملی است

--------------------

دادگستری

پیش از انقلاب

قوه قضائیه

بعد از انقلاب!

--------------------

گفتگوی "روسیه امروز" با

 سخنگوی پیشین وزارت دفاع آلمان

جنگ حلب با پیروزی دولت سوریه تمام میشود

گزینش و ترجمه - رضا نافعی

--------------------

رنج

طاقت فرسای

دامداری

در کردستان

علی گلاویژ ( 24)

--------------------

چین و تاجیکستان

در جبهه نظامی

علیه تروریسم

 پراودا- ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

نتایج پلنوم

کمیته مرکزی

حزب کمونیست چین

--------------------

سرمقاله

 درباره مسائل مهم مملکت

نظری بدهید که مردم درک کنند

هر حزب، سازمان سیاسی و حتی فرد سیاسی می تواند و حق دارد هرگونه که می داند و درک می کند، نسبت به گذشته جمهوری اسلامی، امروز جمهوری اسلامی و فردای ایران با جمهوری اسلامی و یا بدون جمهوری اسلامی بیاندیشد. نه تنها حق دارد و می تواند، بلکه لازم است تحلیل و ارزیابی خود در این زمینه را با صراحت اعلام و تبلیغ کند. ما، تا اینجا با هیچ فرد و شخص و سازمان و حزبی که چنین سمت گیری، درک و صراحتی را داشته باشد، بر سر بیان نظرات آنها بحثی نداریم، اگر بحثی باشد – که قطعا هم هست- بر سر تفاوت دیدگاه ها و درک اوضاع پیچیده ایران است، که این نیز نباید مانع تفاهم بر سر عام ترین نظرات مشترک در باره شرایط حاکم بر کشور و همکاری بر محور همان نقاط مشترکی باشد که می توان آنها را یافت و تبدیل به حلقه همکاری مستقیم و یا غیر مستقیم کرد. روی سخن ما در درجه اول  متوجه سازمان های سیاسی و افراد سیاسی فعال در جامعه  است.

بنابراین، گفتگو و بحث بر سر "تحلیل اوضاع"، "صراحت بیان"، "یافتن نقطه نظرات مشترک" و "حلقه های پیوند" برای همراهی و همگامی است. آیا این چهار عنصر از سوی همه سازمان های سیاسی و افراد سیاسی مراعات می شود؟ مثلا؛ همه با صراحت می گویند که پیرامون اوضاع امروز ایران چگونه می اندیشند و بر مبنای چه پایه تحلیلی به این و یا آن نظر رسیده اند؟

از جمله درباره فعالیت اتمی، حضور نظامی در سوریه، دلائل و پایه  های مخالفت با دولت روحانی، سمت گیری اقتصادی دولت روحانی، نقش مشخص رهبر جمهوری اسلامی، توان  نظامی و تولیدات  نظامی در جمهوری  اسلامی و دهها مسئله مهم دیگر. کلی گوئی  های چند پهلو هرگز مورد نظر ما نیست، بلکه طالب نظر صریح و کوتاه هستیم.

مشکل از همینجا آغاز می شود. یعنی در میان احزاب و سازمان های سیاسی صراحت بیان مراعات نمی شود. برای مثال....ادامه

------------------------------------------------------------

رویائی شیرین

که در امریکا به گلوله بسته شد!

ژاله نیاکان

------------------------------------------------------------

گزارش تلویزیون "روسیه امروز"

یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر!

----------------------------------

انتشار کتاب

"فرهنگ و

ادبیات ترکمن"

در ایران

کتاب "درباره فرهنگ و ادبيات ترکمن" (مجموعه مقالات- نويسنده و مترجم: رحيم کاکايی}، در 328 صفحه و در هزار نسخه در شهر گرگان ایران انتشار يافت. اين کتاب در آبانماه 1395 در نمايشگاه کتاب شهر گرگان نيز عرضه شد.

کتاب فرهنگ و ادبيات ترکمن، از دوبخش تشکيل شده است.... ادامه

توضیحی بر شرح

عکس وبسایت سپاه

اعدامی ها

افسران ارتش

و توده ای بودند

---------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

 با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است