توده راه

شماره 876- چهارشنبه 30 فروردین 1402

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 (بخش 15)

آن که نمیداند دیروز چه گذشت

نمی تواند بداند امروز چه می گذرد

اواخر دوران سلطنت قاجارها استقلال ایران تقریبا از دست رفته بود. قرار داد استعماری 1919 در همین دوران امضاء شد و احمد شاه قاجار ایران را به 400 هزار تومان به انگلستان فروخت.  میرزاده عشقی شاعر میهن دوست که بعدها بدستور رضاشاه ترور شد و فرخی یزدی روزنامه نگار و شاعر میهن دوستی که او نیز در سلطنت رضاشاه در زندان به قتل رسید به جرم مخالفت با این قرارداد بدستور "وثوق الدوله" نخست وزیر دستگیر و زندانی شدند و دستور توقیف روزنامه های مخالف صادر شد. 

پوری سلطانی

  همسر مرتضی کیوان

عباس ندیم عضو کمیته

مرکزی حزب توده ایرانفیسبوک
آرشیو
 راه توده

فیسبوک
راه توده

با تلگرام
راه توده
همراه شوید


جهان چند قطبی

علیرغم کارشکنی ها

پیش خواهد رفت!

--------------------

تحلیل مشخص

از شرایط مشخص

به چه معناست؟

--------------------

ج. اسلامی نیازمند

پوست اندازی است!

--------------------

کدام وظیفه ملی

امروز

در برابر ماست؟

ناصر صحافی

--------------------

جاده جهانی- 2

عبور تاریخی

دین و تجارت

از جاده ابریشم

برگردان: م. مهرجو

--------------------

سرمقاله 867

خیال تکرار ناممکن

انقلاب 57 در ایران امروز!

هم در میان بخشی از مردم ایران و هم در اپوزیسیون و رسانه های ایرانی خارج کشور فکر یک انقلاب و تغییر رژیم در ایران گسترده است. اندیشه ای که مشابه آن در کشورهای دیگر تقریبا وجود ندارد یا بندرت دیده می شود. کمتر کشوری در دنیاست که مردم آن گمان کنند یا معتقد باشند که حکومت آن موقتی و رفتنی است. از همان آغاز انقلاب ۵۷ این تصور توسط رادیوهای فارسی زبانی که بختیار در عراق راه اندازی کرده بود و بتدریج رسانه های خارجی و بعدها تلویزیون های طرفدار بازگشت سلطنت به ایران پخش می شد که حکومت بزودی سرنگون می شود. این ادعا تا به امروز ادامه داشته و به شکل یک روند تناوبی امید به سرنگونی و بدنبال آن موج ناامیدی و فرار مغزها و سرمایه ها از کشور درامده است.

یک دلیل وجود این همه شبکه تلویزیونی و رسانه در خارج کشور که سرنگونی جمهوری اسلامی را وعده می دهند و تبلیغ می کنند وجود همین فکر در خود جامعه است. در هیچ کشور دیگری اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک چنین چیزی دیده نمی شود. هیچ شبکه یا رسانه ای وجود ندارد که مثلا وعده سرنگونی رژیم ترکیه یا مصر یا امارات یا هند را به مردم آن کشورها بدهد. در اروپا و در آمریکای لاتین و در آسیا نیز وضع به همین شکل است. ما تقریبا کشوری را در جهان نمی شناسیم که بخشی از مردم آن نشسته باشند با این فکر که این رژیم موقتی است و بزودی می رود و هیچکس از خود سوال نکند که چرا؟، چگونه؟ و به کجا؟ اگر بحث بر سر فقر است که مردم ایران از مردم هندوستان و پاکستان فقیرتر نیستند و مشکلات اقتصادی آنها از لبنان که در روز دو ساعت آب و برق دارد بیشتر نیست. چرا در لبنان و پاکستان و هندوستان کسی گمان نمی کند که حکومت آن موقتی است و بزودی می رود؟

یک دلیل گستردگی این گمان در بخشی از جامعه، تجربه انقلاب ۵۷ است. الگوی انقلاب ۵۷ همچنان در ذهن و حافظه مردم ایران حاکم است. براساس این الگو مردم می آیند و مدتی در خیابان تظاهرات می کنند و رژیم تضعیف شده و سرنگون می شود. امید به حمایت های خارجی برآمده از تضادهایی که جمهوری اسلامی با سیاست های جهانی دارد به کمک این الگو می آید و تصور سرنگونی را تسریع می کند. این توهمات نوبتی در سه دهه اخیر تا جایی پیش رفت که نزدیک به ۲۰ سال پیش کلاهبرداری بنام "هخا" وعده داد که به ایران می آید و قیام خود را از میدان آزادی آغاز و جمهوری اسلامی را سرنگون می کند و عده ای به استقبال او رفته بودند!

-------------------------------------------------------------------

آنها پس از شکست ارتش هیتلری

در کجا

به خدمت فراخوانده شدند؟

-------------------------------------------------------------------

گام های بلند

برزیل برای

نزدیکی بیشتر

به چین!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

---------------

روسیه را

از درون باید

آماده مقابله

با امریکا کرد!

ساویتسکایا راسیا

 ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------

فرود تقلبی

آرمسترانگ

بر سطح ماه!

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- بهمن دوستدار

---------------

کودتا در سودان

با اهداف نا معلوم

 برای مردم

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

---------------

بحث مجمع

اقتصادی "بوآئو"

برای تاسیس

صندوق پول آسيا

تدوین ـ عسگر داوودی

--------------- زنان 

 سایت ها

بایگانی
راه توده چاپی از شماره 1 تا 127
(1373 - 1378)

بایگانی
راه توده اینترنتی از شماره اول


 جستجو
مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

با آدرس ای میل زیر
می توانید با ما تماس بگیرید

rahetudeh100@gmail.com


آرشیو راه توده


حساب جدید بانکی

Natalia Vernis
IBAN: DE92 1203 0000 1085 4703 81
BIC: BYLADEM1001
BANK: DKB
--