راه توده

شماره 191     دوشنبه 04  شهریور ماه 1387

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

ناخدا افضلی

سرهنگ عطاریان

نورالدین کیانوری

3چهره در انقلاب 57- بخش بیستم
با یورش به ضد انقلاب نفوذی
یورش به حزب جبران می‌ شد!
ن. کیانی

درجریان انتخابات دوم خرداد که در نوع خود بازگشت به آرمان‌های از کف رفته انقلاب بود، در تجربه عملی دیدیم که توده‌ایها توانستند با تجربه‌ای که خود بدست آورده بودند در این عرصه، یعنی دفاع از آرمان‌های انقلاب، بی‌آنکه در سازمان واحدی متمرکز باشند بخوبی انجام وظیفه انقلابی کنند. نقشی که نه سازمان مخفی حزب می‌ توانست ایفا کند و نه این سازمان برای چنین وظائفی تشکیل شده بود.

سیاوش کسرایی


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -19

جان شیفته ای
که توده ایها
بر سر دفاع
از انقلاب 57 نهادند

--------------------

که "گمان" داشت؟ هوشنگ ابتهاج (سایه)

--------------------

"اوس غفور"
اوهام می بافت
اما آنچه گفت
سال 57 تحقق یافت!
مقاله دریافتی

--------------------

اقتصاد سیاسی
3 مرحله تاریخی
که سرمایه داری
پشت سر گذاشته

ف.م.جوانشیر

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری -9
مرحله جدید
رشد سرمایه داری
با پیوند سرمایه مالی
محمدپورهرمزان

به سمت انفجار کور اجتماعی
و یا تغییر سیاست حاکم می‌ رویم؟

یک تاجر پرسابقه و در عین حال آگاه به مسائل سیاسی جمهوری اسلامی، پس از 3 ماه اقامت کاری در تهران و سفر به برخی شهرهای جنوب کشور به پایگاه خویش در اروپا بازگشته و یگانه جمله و موجز ترین ارزیابی‌اش از اوضاع و تفسیر آنچه دیده بود این است:"من در تمام سفرهای 15 ساله اخیرم به ایران، هرگز اوضاع کشور را اینگونه آشفته ندیده بودم."
یک محقق و آگاه اجتماعی ایران که او نیز معمولا سالی دو بار به ایران می‌ رود و پس از انجام کارهای تحقیقاتی‌اش به مقر خود در خارج از کشور باز می‌ گردد، هفته پیش از ایران بازگشته و می‌ گفت:«یکماه و نیم غرق در میان جمعیت، در چهار گوشه تهران بودم. خشم و نفرتی را در مردم دیدم که با وحشت از سرانجام آن، ایران را ترک کردم.»
درباره فقر و نارضائی عمومی هر گزارشی که می‌ رسد تکراری است و یگانه تازگی آن تشدید این دو نشانه انفجار اجتماعی در کشور است.
سئوال اصلی اینست: آیا همه این نشانه‌ها به معنای نزدیک‌تر شدن هفته به هفته یک انقلاب است؟
ما با یک دلیل آشکار‌تر از روز می‌ گوئیم: خیر!
  ادامه 

--------------------------------------------------

انتقاد از فرویدیسم - علل شکست سیاهکل
ارثیه معنوی
هوشنگ تیزابی
 انتشارات حزب توده ایران - سال 1355
از این شماره در راه توده
--------------------------------------------------
انتشار کتاب " تقی ارانی در آینه تاریخ" در ایران
روزبه محسنی
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است