راه توده

شماره 179     دوشنبه 13 خرداد ماه 1387

نورالدین کیانوری

ناخدا افضلی

فرزاد جهاد

غلامرضا خاضعی

دکتر تقی ارانی

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش هشتم)

رضا شاه مخالف روحانیت نبود
با روحانیت مترقی مخالف بود

.
روشنفکران ایران، در ابتدا کسانی بودند که از جمع روحانیت جدا شده و انشعاب کردند. وحشت رضاشاه آن بود که اندیشه های مترقی و سوسیالیستی در درون روحانیت رشد کند و بجای یک شیخ محمد خیابانی و یا مدرس، با خیابانی ها و مدرس ها روبرو شود و این، کار او را بسیار دشوار می کرد زیرا ارتباط روحانیت با توده مردم با ارتباط قزاق ها با توده مردم قابل مقایسه نبود.

احسان طبری


 نا گفته ها درگفتگو با علی خدائی -7

چاپ عکس

آیت الله خمینی
حادثه‌ای بزرگ
در انقلاب
57

--------------------

اعلامیّۀ تاریخی
«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
این منطق
خلع سلاح چریکی
را با خود آورد

بخش سوم

 

--------------------

فقیر پروری
دولت احمدی نژاد
و در پناه فقرا
هدایت احمدی

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
صلح جهانی
از کدام جبهه
همیشه در خطر است؟
رضا روستا

--------------------

اقتصاد سیاسی - 10
کالا
"بت" انسان ساخته ای
که در سرمایه داری
باید آن را پرستید
ف. م. جوانشیر 

از درون مجلس هشتم نیز، بانگ
مخالفت با جنگ طلبی باید برخیزد
.

مجلس هشتم از دل انتخاباتی پر مسئله بیرون آمد، مقدمات رهبری داخلی آن نیز همانگونه که از پیش تدارک دیده بودند فراهم شد و هیات رئیسه‌ای برای آن تعیین کردند. نشست و برخاست‌های اولیه این مجلس بزودی تمام شده و کار رسمی آن، پس از یک دوره تعطیلات تابستانی رسما آغاز خواهد شد.
ما به سهم خویش، از اینکه نتوانستند مجلسی یکدست و یکصدا طرفدار سیاست جنگی حاکم تشکیل دهند خرسندیم و به همه آنها که زیر شعار تحریم انتخابات جمع شده بودند، توصیه می‌ کنیم از لاک تصورات خود بیرون آمده و به امکانات، شرایط و مقدورات موجود و حاضر در صحنه نگاهی بیاندازند و گام‌های خود را با گام‌های مردمی که باید بار تحولات را به دوش بکشند، نه تیز پروازان دنیای آرزوها همآهنگ کنند. این توصیه ما، قطعا ناشی از آن نیست که نمی‌دانیم چه توطئه‌ها و تدابیری را حاکمیت کنونی به کار گرفت تا انتخاباتی هدایت شده را برگزار کند. بر این واقعیت نیز آگاهیم که در شهرهای بزرگ، دارندگان حق رای زیر 30 در صد در انتخابات شرکت کردند و حتی در تهران زیر 27 درصد. همچنین می‌ دانیم که مجموع شرکت کنندگان در انتخابات کمی بیش از نیمی از دارندگان حق رای بود.  همه این نکات را میدانیم، اما با علم بر همه این واقعیات می‌ گوئیم که "تحریمی که در جریان یک جنبش در صحنه و درخیابان توصیه شود، نقشی جز ریختن آب به آسیاب انفعال ندارد!" و دیدیم و شاهدیم که از دل توصیه به تحریم، مجلس هشتم بیرون آمد. تا این لحظه که در آن قرار داریم، فشار جنبش مدنی برای بیرون کشیدن انتخابات از چنگال دولت مرتجع و ماجراجو و حاکمیت خودکامه و غرق در فساد و بحران، اما متکی به موشک و سرنیزه همین است که در برابر ماست: مجلس هشتم!
ادامه

--------------------------------------------------

دیدار دبیرکل حزب کمونیست روسیه
و معاون دبیرکل حزب سوسیال دمکرات آلمان
زیوگانف:
نمی خواهید از خواب برخیزید!
پیروان فاشیسم جان تازه ای گرفته اند
ا. م. شیزلی

 

--------------------------------------------------

گشایش مجدد دفتر حزب توده ایران در سال 1358 (ناگفته ها بخش 7- در همین شماره)

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است