گیتی مقدم

جنبش سبز ایران مخملی نیست
و بخش فاسد حاکمیت نمی تواند در آن نفوذ کند

رویدادهای شش ماه گذشته نشان داد که جمهوری اسلامی به یک تحول انقلابی نیاز دارد. مردم برای گذار مسالمت آمیز تلاش می کنند، اما این تلاش به معنای "مخملی" بودن جنبش سبز نیست. برخلاف انقلاب های مخملی که نارضایتی مردم توسط یک گروه فاسد در راس حاکمیت آن کشورها مصادره شد، مردم ما برعکس خود این گروه فاسد را در حاکمیت هدف قرار داده اند و می خواهند آنان را برکنار و رهبران آرمان خواه و غیرفاسد را بجای آنان بنشانند. این محتوای انقلابی است که در کشور ما جریان دارد که در تقابل با انقلاب های مخملی است.

کیوان مهشید

راه توده

شماره 247     دوشنبه 23 آذر ماه 1388

سیاوش کسرایی

صابر محمدزاده

به آذین

داود نوروزی


جنبش رادیکال شد
اما نه با آن مفهوم
که چپ روها می گویند

--------------------

اوباما در جاده بوش
عبور ایران
از لبه دو پرتگاه

--------------------

اقشار و طبقات
در انقلاب 57
و در جنبش سبز
و - حق وردیان

--------------------

مصاحبه روزنامه "taz" با "سارا واگنکنشت" از رهبری حزب چپ آلمان
بحران این بار سرمایه داری
باوصله پینه حل نخواهد شد

ترجمه: سارا بیانی

--------------------

به بهانه دخالت سپاه در یمن
امریکا محاصره نظامی
ایران را کامل می کند!
روزنامه آلمانی "یونگه ولت"
ترجمه رضا نافعی

--------------------

می توان گوینده آگاه و منصف بی بی سی بود
کتابخوانی
یعنی مغز شوئی؟

--------------------

با کدام اختیار
امریکا حق تنبیه
ایران را دارد؟
روزنامه "یونگه ولت" آلمان

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
درس بزرگ کمون پاریس
ناگزیر بودن اتحاد
برای پیروزی انقلاب

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

حاکمیت جمهوری اسلامی
تبدیل به کانون مرکزی توطئه ها شده

طرح ها و توطئه های بین المللی برای نابودی انقلاب 57، که از همان سال آغاز آن برایش از خارج نقشه کشیدند و خونین ترین حوادث را برای آن بوجود آوردند، به همین نقطه نمی خواست برسد که رسیده است؟ اعتبار مردمی سپاه و بسیج در بحرانی ترین شرایط منطقه ای علیه ایران چگونه می توانست چنین سریع و در عرض چند ماه نابود شود که شده است؟ آنها که می گویند دست خارجی در کودتای 22 خرداد نبود و این یک کودتای بومی بود! به عمق فاجعه هنوز پی نبرده اند. ابعاد این فاجعه گام به گام آشکارتر می شود. ما با این سخن اخیر حجت الاسلام مهدی کروبی خطاب به کودتاگران کاملا موافقیم که "نروید به راهی که اگر واقعه ای برای کشور رخ داد و ما از مردم طلب کمک کردیم، کسی به کمک نیآید".   ادامه

-------------------------------------------------

فریدون ابراهیمی

میرجعفر پیشه وری

تحلیل هفتگی 21 آذر 1361
یکسال فراموش نشدنی
حکومت مردم بر مردم در آذربایجان

"تحلیل هفتگی" های حزب توده ایران، پس از توقیف روزنامه ارگان مرکزی حزب "مردم" انتشار یافت و در اصل، نشریه ای بود درون حزبی که اجازه انتشار بیرونی نداشت و به همین دلیل توزیع نمی شد. مطالب تحلیل هفتگی تماما اختصاص به مسائل روز ایران و جهان داشت، که البته سهم مسائل ایران بسیار بیشتر از مسائل جهانی بود. تحلیل هفتگی در فاصله 1360 تا اوائل 1262 منتشر شد. آخرین شماره های آن در فاصله دو یورش حکومتی به حزب توده ایران انتشار یافت و در این شماره ها، دلائل و انگیزه های واقعی یورش به حزب توده ایران و دستگیری رهبران آن تشریح شد.

-------------------------------------------------

مصاحبه تلویزیونی رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو
"گرُباچف"
خائنی که مردم و تاریخ
او را از یاد نخواهند بُرد!
ترجمه بهروز بکتاشی

-------------------------------------------------

دور دوم ریاست جمهوری مورالس در بولیوی
مقایسه مورالس با احمدی نژاد
ساده لوحی سیاسی نیست؟
ترجمه و تدوین آذرفریتاش و عسگر داوودی

-------------------------------------------------

پیام های شما و پاسخ های راه توده
ما همه با هم هستیم
و باید دو دست به هم فشرده شویم

آرشیو جدید
16 سال
راه توده

-----------

 کتاب ها
--------
 مقاله ها
--------
 اسناد و
اطلاعیه ها
--------
 یادبودها
--------
 هنر 
--------
 زنان 
--------

 آرشیو

 شماره های اینترنتی

آرشیو

دوره چاپی

( 1 تا 127 )

--------
 جستجو
--------
 سایت ها
--------
 تماس با
 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است