خاطرات زندان و شکنجه "به آذین"- 1
سد از اینجا شکست
نخستین مشت بازجوی جوان
بر گونه های استخوانی پیرمرد

خاطرات دردانگیز مترجم نامدار و دگراندیش ایران "به آذین" در زندان جمهوری اسلامی، در 128 صفحه روی شبکه اینترنت منتشر شده است. او را 17 بهمن 1361 و درجریان یورش اول به حزب توده ایران دستگیر کردند، که خاطرات خود از زندان جمهوری اسلامی را با همین یورش آغاز می کند. شرح شکنجه های خود متحمل شده و شرحی که از شکنجه های دیگران در این خاطرات می دهد، ننگی است ابدی بر پیشانی آنها که این جنایات را یا آمر بودند و یا عامل و اکنون مدعی اند شعار اساسی انقلاب "مرگ بر ضد ولایت فقیه" بوده است.(سخنرانی رحیمیان نماینده رهبر در بنیاد شهید- 27 آذر88- در پایان نماز جمعه و در جمع معترضان به پاره شدن عکس آیت الله خمینی)

راه توده

شماره 248     دوشنبه 30 آذر ماه 1388

کیومرث زرشناس

دکتر احمد دانش

رفعت محمدزاده

رحمان هاتفی


فتنه "کودتا"
بحران مشروعیت را
به همراه آورد!

--------------------

چشم بندی بزرگ
29 میلیارد دلار
در دولت احمدی نژاد
غیب شده

--------------------

جنگ دلار و یورو
از پشت پرده درآمده
آذر فریتاش

--------------------

برگ های تازه ای
که کودتاچیان
بر زمین خواهند زد
و – حق وردیان

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

بیانیه ای که صادر شد
اما توان اجرای آن
از دست رفته بود!

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
انترناسیونال اول
"جمهوری جهانی سوسیالیسم"
را بشارت داد

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

اطلاعیه شورای سردبیری راه توده

آیت الله منتظری

در جنبش سبز مردم ایران زنده است

بازی "کیش و مات" میان مردم، حکومت و اپوزیسیون
جمهوری نظامی
در برابر جمهوری اسلامی

اپوزیسیون چون از سمت و سوی تحول مترقی در ایران درك نادرستی داشته و دارد، سمت و سوی رادیكال شدن جنبش را هم درست تشخیص نداده و نمی دهد. تصور می كند رادیكالیسم جنبش سبز می رسد به شعار سرنگونی جمهوری اسلامی. یعنی در شرایط كنونی تحویل دادن دو دستی ایران به امریكا و ارتجاع. در حالیكه رادیكالیسم جنبش سبز بنا به منطق درونی خود مسیر عكس را طی می كند. یعنی می رود به سمت این خواسته كه نظام و جمهوری برآمده از انقلاب بهمن باید منطبق شود با خواست و آرمان های مردم در آن انقلاب. رادیكالیسم جنبش سبز به شعار سرنگونی جمهوری اسلامی نمی رسد، بلكه عملا به شعار "زنده باد جمهوری اسلامی" می رسد. البته آن جمهوری اسلامی كه مردم در انقلاب 57 به آن رای دادند.

این منطق درونی تحول جنبش سبز در این مرحله است كه ریشه در كارزار انتخاباتی میرحسین موسوی و مضمون و مفهوم سمت و سویی دارد كه او به انگیزه رای به خویش و گفته ها و وعده هایش در کارزار انتخاباتی داد. خود این كارزار البته مبتنی بر دركی آگاهانه از چگونگی امكان یك تحول مترقی در ایران بود. بنابراین و در این چارچوب، بیرون آمدن مردم با عكس آیت الله خمینی- اگر ارتجاع مجوز آن را به جنبش سبز بدهد- نه تنها عجیب و نامنتظر نیست، بلكه دیر یا زود، با بهانه یا بدون بهانه، در مقاطع دیگری چنین اتفاقی خواهد افتاد.  ادامه

-------------------------------------------------

چین و امریکا
دو قدرت بزرگی که همچنان
چشم دیدن یکدیگر را ندارند؟
روزنامه چپ گرای یونگه ولت آلمان- ترجمه رضا نافعی (وبلاگ آینده ما)
-------------------------------------------------

دیدار در مسکو
میان دو هیات نمایندگی
احزاب کمونیست چین و روسیه

ترجمه بهروز بکتاشی

یک هیات نمایندگی از جانب حزب کمونیست چین به مسکو سفر کرده و با "گنادی زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو دیدار و مذاکره کرد. به نوشته سایت حزب کمونیست فدراتیو روسیه در این ملاقات زوگانف گفت:
حزب کمونیست فدراتیو روسیه و حزب کمونیست چین را دوستی دیرینه طی سالهای متمادی پیوند میدهد. تصادفی نیست که در زمان ملاقات طرفین اکثرا «حزب برادر»،«چین برادر» و «روسیه برادر» خطاب می کردند.
رفقای چینی نیز گفتند: چین کمک برادرانه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سپیده شکل گیری جمهوری خلق چین را فراموش نکرده اند. در آن سالها با کمک متخصصین شوروی 156 موسسه صنعتی ساخته شد. هم اکنون نیز حزب کمونیست فدراتیو روسیه و شخص زوگانف از محبوبیت و احترام زیادی در چین برخوردار اند.
از سوی هیئت چینی دعوتنامه ای از جانب رهبری حزب کمونیست چین برای دیدار زوگانف از چین تسلیم وی شد.
گنادی زوگانف بنوبه خود آهنگ رشد کنونی اقتصاد چین را عالی ارزیابی کرد و گفت: چین امروز، آن لوکوموتیو اقتصاد جهانی است که تلاش می کند اقتصاد جهانی را از ژرفترین بحران نجات دهد. اگر در قرن گذشته «لوکوموتیو اقتصاد جهانی» اتحاد شوروی بود، امروز این رسالت با عظمت را حزب کمونیست چین برعهده دارد. درآمد ناخالص ملی چین علیرغم بحران جهانی سالانه بطور متوسط 8 درصد افزایش می یابد. این بهترین نمودار در جهان است.
گنادی زوگانف به تفصیل به سئوال رفقای چینی مبنی بر دلایل فروپاشی اتحادشوروی و متلاشی شدن حزب کمونیست اتحاد شوروی پاسخ داد. یکی از دلایل این واقعه ناتوانی رهبری وقت اتحاد شوروی برای سازماندهی مجدد حزب بر حسب ضرورت های روز بود. حزب باید تحولات گلوبال جهانی را درک می کرد. از ضعف های دیگر رهبری حزب بی میلی برای آموختن از تجربه چین بود که در آن زمان رفرم ها موفقیت آمیز را به اجرا گذاشته بود.
رفقای چینی پاسخ های زوگانف را یاد داشت کرده و در پایا ن گفتند که برای آنان شنیدن نظر رهبر حزب کمونیست روسیه برای جلوگیری از اشتباهات مشابه که توسط گروه گارباچف روی داد خیلی مهم است.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است