راه توده

شماره 226     دوشنبه 18 خرداد ماه 1388

پرفسور آگاهی

علی گلاویژ

داوود نوروزی

انوشیروان ابراهیمی

ابوتراب باقرزاده

"محمد امینی" ها سخنگوی کدام جریان سیاسی اند؟
قانون اساسی ج. اسلامی
فرصت است یا ضد فرصت؟

قانون اساسی نیست که به مردم آزادی می‌دهد که تصور کنیم بدون تغییر یا اصلاح آن آزادی امکان ندارد. برعکس، این مردم هستند که پس از بدست آوردن آزادی‌هایشان، در چارچوب همان وضعیت و همان قانون اساسی موجود، امکان تغییر قانون اساسی را بوجود می‌آورند. بنابراین اصولا در مرحله نخست باید برای تغییر وضعیت موجود مبارزه کرد نه برای تغییر قانون اساسی. تکیه بر قانون اساسی یکی از مهمترین عناصر و تکیه گاه‌ها برای تغییر وضعیت است.

اسماعیل ذوالقدر


یادمانده ها
پس از انتخابات ریاست جمهوری
ادامه خواهد یافت

--------------------

انتخابات 4 قطبی
دو قطبی خواهد شد!

--------------------

نگاهی به مواضع
انتخاباتی احزاب
و سازمان سیاسی

--------------------

رضوی فقیه نیز
مانند زید آبادی
از اعماق خبر دارد!

--------------------

مارکس در زندگی- بخش ششم
مارکس
یکصد سال از
زمان خود جلو بود!
نویسنده- فرانسیس گوگلمان
برگردان فارسی- رضا نافعی

--------------------

راه طولانی و پر پیچ
سوسیالیسم تا کمونیسم
"هانس هاینتس هولتس"
ترجمه ش.م. بهرنگ

--------------------

اقتصاد سیاسی
غارت در آمد ملی
و سهم ناچیز ملت

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

 

راه توده با توجه به وضعیت ویژه کشورمان در اولین فرصت ممکن بروز می شود!

 

فردای پس از انتخابات
کدام صحنه در برابر مردم است؟

آنچه در مناظره میرحسین موسوی و احمدی نژاد، بعنوان مهم ترین رویداد پیش از رای گیری، بیش از هر مسئله دیگری برجسته بود، بر پرده ظاهر شدن آن تهاجمی است که طراحان سیاست جنگی و نظامی برای سرکوب سراسری جنبش اصلاح طلبی مردم ایران در سر و در برنامه دارند. آنها مترصد بیرون آمدن احمدی نژاد از صندوق‌های رای برای اجرای این نقشه اند. به خیابان آمدن حزب پادگانی، در پناه نیروی انتظامی در شب‌های مناظره تلویزیونی که تاکنون چند کشته در قم و مشهد از خود بر جای گذاشته و باید دید در روزهای آینده در تهران چه نتایجی به بار خواهد آورد، تنها دُم مار است. اگر نتوان در همین انتخابات سر این مار را با سنگ رای قاطع مردم کوبید، ما نه در سالهای آینده، بلکه در همین ماه‌های آینده با حوادثی تکاندهنده و خونین روبرو خواهیم بود.    ادامه

-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

 

فاشیسم حجتیه
سازمان یافته، به خیابان ها آمده
16 آبان ماه 1361

-------------------------------------------------

فرانسه
گردش به راست در داخل
سمت گیری جنگی در خلیج فارس
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-------------------------------------------------

انتشار مقاله دبیردوم حزب کمونیست اتحاد شوروی
مقایسه ای میان دیروز و امروز
بهروز بکتاشی

ایگور لیگاچف آخرین دبیردوم حزب کمونیست اتحاد شوروی طی مقاله ای در باره «الکلیسم» به نکات مهمی اشاره کرده که برخی از آن را می خوانید:
"در دهه 80 در اتحاد شوروی بیش از 80 درصد جمعیت صاحب آپارتمان و خانه بودند.
در سال 1985 برنامه احداث خانه های مسکونی برای 15 سال تدوین و عملی می گردید. در سال های 1990- 1985 خانه های مسکونی به اندازه 20 درصد بیشتر نسبت به برنامه پنج ساله قبلی ساخته شده بود. بطور متوسط در سال در سراسر روسیه اجرای 70 هزار متر مربع مساحت مسکونی عملی می گردید. ضمنا مردم شوروی آپارتمان ها را بطور رایگان دریافت می کردند. چه چیزی در پشت بیانیه های دروغین در رابطه با غیر واقعی بودن برنامه خانه های مسکونی شوروی ایستاده است؟ در روسیه بورژوازی کنونی احداث متوسط سالانه خانه مسکونی طی 5 سال اخیر از 50 هزار متر مربع تجاوز نکرده است. یعنی در سطح اواخر دهه 70 قرن گذشته . در سالهای 1990- 1986 احداث مدارس، بیمارستانها، درمانگاه ها، کلوبها، تالارهای فرهنگ، سینماها، عمارات ورزشی به اندازه 30- 15 درصد نسبت به برنامه پنجساله قبلی بوده است. حکومت کنونی تا حد زیادی ساختن را کاهش داده و هزاران موسسه فرهنگی، بهداشت را تعطیل کرده و دهها هزار مراکز جمعیت را از بین برده است. در سالهای 1987-1986 زاد و ولد به اندازه 500 هزار کودک بیش از رشد (آهنگ) عادی بوده است. طول عمر به 70 سال می رسید. اما هم اکنون در روسیه این رقم برای مردان به 60 می رسد.

-------------------------------------------------

آمادگی حزب کمونیست
برای شرکت در انتخابات لبنان
سایت ح ک ف روسیه

در روزهای بسیار نزدیک انتخابات ملی در لبنان برگزار خواهد شد. حزب کمونیست لبنان پس از ارزیابی اوضاع در منطقه و تاثیر خارجی، وضعیت در داخل کشور و شرایط اجتماعی- اقتصادی موضع خود را نسبت به انتخابات در پیش روی در طی سندی چنین مطرح کرد:
حزب کمونیست لبنان مدافع واقعی و یگانه مدافع منافع کارگران، دهقانان، تهی دستان است.
علیرغم قانون غیر عادلانه،غیر مشروطه و تحمیلی انتخابات، حزب ما تصمیم به شرکت در انتخابات دارد و این انتخابات را بمثابه ادامه مبارزه برای رفورم های سیاسی، از جمله برای قانون جدید انتخاباتی می داند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است