راه توده

شماره 221     دوشنبه 14 اردیبهشت ماه 1388

فرزاد جهاد

ناخدا بهرام افضلی

کیومرث زرشناس

پرویز حکمت جو

رحمان هاتفی

هنر جذب توده های مدافع
و توده های سرخورده از انقلاب

مسئله این نیست كه نیروهای انقلابی داخل كشور چه كنند كه ما به آنها اعتماد كنیم، بلكه مسئله این است، كه ما چه سیاستی را باید در پیش بگیریم كه آنها بتوانند برای تحولات مثبت روی ما حساب كنند. برای این منظور باید با تمام نیروی خود را بكشانیم به آنجایی كه مبارزه واقعی در آن جا جریان دارد. یعنی بر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی تعیین كننده حال و فردای كشورمان. در این صورت متحدین ما خود بخود مشخص خواهند شد. تمام سرنوشت انقلاب اكنون بستگی به آن یافته است كه ما بتوانیم دو جنبش – توده های مذهبی مدافع انقلاب و توده های سرخورده از انقلاب- كه در ماهیت خود یك "هدف" اما به ظاهرا در دو "راه" مقابل قرار گرفته است را به یكدیگر پیوند بزنیم.

نورالدین کیانوری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  49

نامه و هشدار
رفقای شوروی را
دستآویز کودتای سرخ کردند

--------------------

طراحان دولتی جنگ تبلیغاتی
وارد میدان شده اند

وحشت از باخت بزرگ
در مرحله اول انتخابات

--------------------

آیا جریان فکری احمدی نژاد
با جریان فکری اصلاحات تفاوت ندارد؟
تئوری را بخوانید
اما صحنه سیاسی را
دقیق تر ببینید!

--------------------

پیشنهاد کیانوری درپایان آخرین

مقاله تحلیلی او

جبهه ضد ارتجاع را
می توان به بحث گذاشت؟

--------------------

پیام محمد علی عموئی
درباره نقض حقوق بشر در ایران و جهان

شکنجه های دهه 60
و سپس
قتل عام سیاسی
67

--------------------

یاسوسیالیسم یا بربریت - 1
فصل نوین  سوسیالیسم
چگونه آغاز می شود
 هاینتس هولتس
ترجمه:  ش. م. بهرنگ

--------------------

اقتصاد سیاسی - 51
جدال تاریخی
بر سر نفت ایران
و خلیج فارس
ف. م. جوانشیر

بررسی اجمالی انتخابات نمادین ریاست جمهوری در دانشگاه تهران
جنبش دانشجوئی
ادوار تحکیم و دو شاخه تحکیم را
پشت سر گذاشته!

هفته گذشته انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخابات نمادینی را میان سه تن از نامزدهای انتخاباتی برگزار کرد. در این انتخابات که بیش از 5000 تن از دانشجویان شرکت کردند میرحسین موسوی 72 درصد آرا، احمدی نژاد 17 درصد، مهدی کروبی 6 درصد بدست آوردند و 3 درصد نیز آرای باطله اعلام شده است.
نتایج این انتخابات از جهات مختلف قابل توجه است. نخست شرکت 5000 تن در انتخابات نشان دهنده حساس شدن دانشجویان و فضای کلی کشور نسبت به انتخابات است. هر چند که هنوز این نسبت برای پیروزی کافی نیست ولی می تواند در صورت تداوم نشان از شروع یک موج داشته باشد.
دوم. میزان آرای احمدی نژاد و خبرهای رسیده نشان می دهد که این انتخابات برای طرفداران احمدی نژاد اهمیت بسیار داشته و بسیج دانشجویی و گروه های حکومتی بطور کاملا سازمان یافته و با تمام نیرو در آن شرکت کرده اند. در این شرایط 17 درصد آرا یعنی حدود 800 تن و تا حداکثر 1000 تن کل نیرویی است که طرفداران احمدی نژاد توانسته اند در دانشگاه تهران بسیج کنند. بنابراین، اگر شمار شرکت کنندگان در انتخابات افزایش پیدا کرده و مثلا به دوبرابر افزایش یابد، با ثابت ماندن این عده، درصد آرای احمدی نژاد نصف خواهد شد و به کمتر از 10 درصد سقوط خواهد کرد. وضع در کل کشور نیز به همین شکل است. یعنی احمدی نژاد رای ثابتی دارد که با افزایش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات درصد آن سقوط می کند. تلاش جدی حکومت برای سرد نگه داشتن تنور انتخاباتی از همینجا بر می خیزد. چنانکه اخیرا یکی از سایت های حامی احمدی نژاد از سخنان هاشمی رفسنجانی درمورد ضروت حضور بالای هفتاد درصدی مردم در انتخابات انتقاد کرده و اعلام داشته در شرایطی که درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری هاشمی حدود 55 درصد بوده چرا برای احمدی نژاد باید 70 درصد باشد. اعلام خطر طرفداران احمدی نژاد نسبت به دو قطبی شدن انتخابات نیز همین معنا را دارد و در عین حال به معنای ضرورت پیروزی احمدی نژاد در همان دور اول است و نشان می دهد که خود طرفداران احمدی نژاد نیز فهمیده اند که وی در فضای دو قطبی بختی برای پیروزی ندارد.  
ادامه

------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران 26 اسفند ماه 1361
26 سال پیش حزب توده ایران بانگ برداشت:

اگر در نبرد سنگینی که در پیش است، نیروهای مردمی بر تزلزل و دودلی خود چیره نشوند و هم چنان به نیمه کاره ماندن و استخوان لای زخم گذاشتن ادامه دهند، مسئول خواهند بود. متاسفانه در این زمینه نیروهای خط امامی به نوعی ترس فلج کننده دچار شده و از این که آگاهی مردم به طور پیگیر پیش رود و آن ها مسائل را با آگاهی درک کنند و از این که توده ها در سازمان های خود مستقل شوند می ترسند.

------------------------------------------

بمناسبت 5 ماه مه زادروز مارکس
مارکس
در زندگی خصوصی
نوشته : پـُل لا فـا رگ
برگردان فارسی: رضا نافعی

 (وبلاگ "آینده ما")

------------------------------------------

 

اول ماه مه در آلمان
فرانسه، ترکیه و روسیه
عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است