احسان طبری

احمدی نژاد با راستگراترین
دولتی که ایران به خود دیده
فریبرز رئیس دانا

آنچه را می خوانید نظرات فریبرز رئیس داناست که در مصاحبه با سایت "کانون کارگران" بیان شده است. او دراین گفتگو، می گوید که سرمایه داری میلیتاریستی در ایران شکل گرفته است. احمدی نژاد سعی می‌کند، خود را پشت چهره چپ و مردم‌گرا پنهان کند، در حالیکه کشور را با یک بحران اقتصادی بزرگ روبرو کرده. هزینه‌های دولتی بسیار بالا رفته است. مقدار زیادی از این هزینه ‌ها، هزینه‌ نظامی و خریدهای نظامی است، مقدار زیادی هم هزینه پخش و پلا کردن پول میان دو سه میلیون نفری است، که حاضر به یراق و پا در مرکب موتور کنار دولت است. تعجب نباید کرد اگر نهادهای نظامی وابسته به دولت با "دیگ چینی" در عراق، مثلا برای ساختن فرودگاه نجف وارد سرمایه گذرای شود!

انوشیروان ابراهیمی

راه توده

شماره 256     دوشنبه 26 بهمن ماه 1388

رضا شلتوکی

دکتر حسین جودت

عباس حجری

حسن قزلچی


راه توده
چرا و چگونه
بار دیگر منتشر شد!

--------------------

سیاست دولت برای ایجاد شغل
کار می خواهید؟
عضو بسیج شوید
یا استخدام سپاه!

--------------------

معاون اول احمدی نژاد
در گرگان معلق زد
در تهران پشتک!
هدایت احمدی

--------------------

با یک بیلیون دلار بودجه نظامی
امریکا برای کدام جنگ
ارتش خودراآماده می کند؟
روزنامه یونگه ولت آلمان
یرگردان: رضا نافعی

--------------------

بیانیه حزب کمونیست روسیه فدراتیو
بسوی جبهه وسیع میهنی
برای نجات روسیه
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

گفتگوی "آرنولد شولتزه" با "هانس مُدرو"
نخست وزیر جمهوری دمکراتیک آلمان
خنجر خیانت را
گرُباچف، در پهلوی
آلمان دمکراتیک فرو کرد
برگرفته از:یونگه ولت
ترجمه رضا نافعی

--------------------

نگاهی به اجلاس داووس
نام بهشت سرمایه داری
سوسیالیسم آرزوئی
مردم جهان نیست!
آذر فریتاش

--------------------

پس از سقوط دولت کارمل- نجیب الله
مردم افغانستان
نه صلح را دیدند
و نه رفاه عمومی را

برای عبور جنبش از این مرحله
نیروی نظامی- سپاهی رژیم را
باید جذب جنبش کرد و نه دفع!

هر اندازه که جنبش اجتماعی گسترده تر و عام تر باشد، شعارهای آن عام تر و در برگیرنده اقشار و طبقات وسیع تر است. ما در انقلاب 1357 نیز شاهد همین واقعیت ها بودیم. یعنی جنبش انقلابی برحسب درنده خوئی رژیم شاه تاکتیک عوض کرد و رژیم نیز بر حسب توان خود توانست مانور کند. در سرانجام رویاروئی جنبشی که در سراسر ایران شکل گرفته بود و حکومتی که پایگاه طبقاتی اش گام به گام محدود تر شد، سقوط آغاز شد. ای بسا، اگر رژیم شاه بموقع تن به عقب نشینی های واقعی داده و در برابر منافع و خواست های اقشار و طبقات به خیابان آمده خود را عقب کشیده بود، کار به سقوط نمی انجامید. ناتوانی در عقب نشینی و حادتر شدن تضادهای موجود میان مردم و رژیم، سرانجام به سقوط شاه در پادگان های نظامی اش انجامید و این یعنی پایان کار.     ادامه

-------------------------------------------------

انتخابات ریاست جمهوری
ورق در اوکرائین
به سود روسیه برگشت!

ترجمه وتدوین عسگر داوودی

«یولیا تیموشنکو» پس از فروپاشی شوروی و جدا شدن اوکراین از روسیه بلافاصله با سوء استفاده از خلاء فرهنگی ایجاد شده به کار تاسیس مغازه های زنجیره ای کرایه دهنده فیلم های هالیودی روی آورد و با پخش و کرایه فیلم های پورنوگرافی به همراه فیلم های هالیودی علاوه بر ترویج فرهنگ هالیودی به ثروت سرشاری دست یافت. او علاوه بر این در بخش مد و لباس نیز فعال است و خود نیز اغلب بصورت یک مدل لباس در صحنه ظاهر می شود تا عکس هایش زینت بخش مجلات اروپائی باشد.اوکرائین با نزدیک به 38 میلیون جمعیت و بنادر استراتژیک نظامی، بزرگترین جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.

-------------------------------------------------

یونان
مارش خیابانی
زحمتکشان و مزد بگیران

بنا به دعوت 300 سندیکا و اتحادیه کارگری یونان، در66 شهر این کشور، روز دهم فوریه، دهها هزار نفر به اعتصاب و راه پیمایی دست زدند. اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری این کشور از همه کارگران و کارکنان بخش خدمات دولتی و خصوصی خواسته بودند تا در یک صف آرایی پرقدرت، دولت را وادار به توجه به زندگی فلاکت بار خود کند.

روزی 7 ساعت کار، 5 روز کار در هفته، 1400 یورو حقوق پایه، بازنشستگی 55 سال برای زنان، 60 سال برای مردان و 5 سال زود ترباز نشسته شدن برای افرادی که اشتغال به کارهای سخت دارند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است