ابوتراب باقرزاده

جنبش سبز علیه امریکا
کودتای 22 خرداد در خط امریکا

سیمای بین المللی کودتای 22 خرداد را در آینه استراتژیک امریکا ببینیم. آمریکا برای شکست انقلاب 57 یک جنگ خانمانسوز به کشور ما تحمیل کرد. انجمن حجتیه را به جان انقلاب انداخت، حجتیه افراد وفادار به انقلاب را با ترور فیزیکی و شخصیتی از عرصه تاثیر گذاری دور کرد. با این نگاه به رویدادهای داخلی سالهای اخیر و بویژه پس از کودتای 22 خرداد، ما می توانیم به این نتیجه نیز برسیم که جنبش اعتراضی مردم ایران "جنبش سبز"، در ماهیت خود جنبشی است علیه استراتژی سرمایه داری جهانی که دولت کودتا خود در نهایت امر به سوی آن گام بر می دارد. این که مردم در راهپیمائی های خود شعار علیه امریکا نمی دهند، آنقدر اهمیت ندارد که سمت گیری آن علیه دولتی که شعار علیه امریکا می دهد اما در خدمت استراتژی امریکا و سرمایه داری جهانی عمل می کند، اهمیت دارد.

خسروروزبه

راه توده

شماره 252     دوشنبه 28 دی ماه 1388

انوشیروان ابراهیمی

ایراندخت ابراهیمی

مهرداد فرجاد

گیتی مقدم


مرزهای بنیادین
میان تغییر حاکمیت
وسرنگونی ج. اسلامی

همه تلاش سالهای گذشته بر محور این ضرورت قرار داشت که مردم به آگاهی ملی نسبت به ماهیت حکومت برسند و اکنون این آگاهی تبدیل به یک شعور گسترده اجتماعی شده و نوبت یادگیری از این شعور اجتماعی فرا رسیده است. حکومت بنا بر ماهیت خود نمی تواند از این شعور اجتماعی چیزی یاد بگیرد و هنوز در رویاهای گذشته غرق است، اما سیاسیون و مبارزانی که در رسیدن مردم به این شعور اجتماعی نقش داشته اند، امروز موظف اند این شعور اجتماعی را قبول کرده و با آن همراه شوند.

--------------------

مصاحبه
سردبیر راه توده
با رادیو فردا

--------------------

ملت همان را می خواهد
که فرمانده سپاه نگران آنست
حق با فرمانده کل
سپاه پاسداران است!

--------------------

زمین در هائیتی لرزید
تا فقر و غارت
یک کشور را جهان ببیند
روزنامه یونگه ولت آلمان
ترجمه رضانافعی(وبلاگ آینده ما)

----------------------

یک مقایسه ساده

در کوبای سوسیالیستی در سال 2009 از هر هزار کودک بد نیا آمده 4.8 قبل از یکسالگی مرده اند. این پاین ترین آمار مرگ و میر در کشور کوبا بعد ازانقلاب میباشد. این زمان اعتبار مضاعف می یابد که در نظر بگیریم در آمریکا از هر هزار کودک بدنیا آمده تا یکسالگی  7 کودک می میرند. آمار های دولتی در کوبا نشان میدهد که در سال 1960 از هر هزار تا یکسالگی 38.7 در صد می میرند. در سیستم سوسیالیستسی کوبا خدمات پزشگی و درمانی رایگان است و از مادران و کودکان توجه و پرستاریویژه میشود.

سایت حزب کمونیست روسیه

--------------------

گزارش فرمانده نیروی دریائی امریکا
لشگرکشی به یمن
برای دور زدن
خلیج فارس
آذرفریتاش

--------------------

خاطرات زندان به آذین
خواستم خود را بکشم
اما بخت یاری نکرد

 

دو توطئه همزاد یکدیگر
جنگ با عراق – سیاست نظامی- اتمی

انقلاب 57 ایران، توطئه های بزرگ و انقلاب برافکنی را به خود دیده است. حزب توده ایران در همان سالهای نخست پیروزی انقلاب، پس از یورش ارتش عراق به ایران، آغاز این جنگ را بزرگترین ضربه به انقلاب ارزیابی کرد. با آغاز مرحله دوم جنگ، یعنی ورود ایران به خاک عراق، حزب ما این مرحله از جنگ را، تکامل توطئه آغاز جنگ اعلام داشت و بارها بصورت علنی و گاه در چند نامه غیرعلنی به آیت الله خمینی نظر خود را درباره توطئه امپریالیسم برای تحمیل یک جنگ فرسایشی به انقلاب ایران، برای شکستن کمر آن ابراز داشت.    ادامه

-------------------------------------------------

مارش چپ در برلین
سالگرد ترور
دو رهبر بزرگ
حزب کمونیست آلمان
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-------------------------------------------------

در آستانه دیدار سران روسیه و امریکا
دیدار و مذاکرات
رهبر حزب کمونیست روسیه
با رئیس جمهور این کشور

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است