بازانتشار گفتگوی محمد علی عموئی با روزنامه شرق
سرگذشت غلبه پرفراز و نشیب
نیروهای راست بر حاکمیت ج. اسلامی

آنچه می خوانید مصاحبه محمد علی عموئی با روزنامه شرق است که در سالهای دولت خاتمی انجام و منتشر شد. نکاتی در این مصاحبه وجود دارد که بازخوانی آن را توصیه می کنیم. طیف نیروهای مذهبی پیش و پس از انقلاب، نظرات و منش سیاسی آن ها که از حاکمیت جمهوری اسلامی حذف و حتی ترور شدند- مانند شادروان فروهر و یا زنده یاد دکتر سامی- برخی تند روی های رهبری حزب توده ایران در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب در کم بهاء دادن به مقوله آزادی های سیاسی و نقش جنبش "الهیات رهائیبخش" امریکای لاتین در سیاست حزب توده ایران در تلاش برای ایجاد تفاهم و زمینه همکاری با نیروهای مذهبی که بعد از انقلاب 57 در حاکمیت قرار گرفتند، حذف تدریجی نیروهای مذهبی مترقی و انقلابی از حاکمیت و مستحکم شدن موقعیت ارتجاع مذهبی در حاکمیت. این مصاحبه را می خوانید:

راه توده

شماره 265     دوشنبه 13 ادریبهشت ماه 1389

کیومرث زرشناس

دکتر احمد دانش

رفعت محمدزاده

رحمان هاتفی


یادمانده های علی خدائی
بسوی مهاجرت
و آغاز سرنوشتی
که  حتی گمانی هم
از آن در ذهن نداشتم

--------------------

نامه دریافتی
صداقت وشورحزبی
رفقای کمیته داخلی
نباید فراموش شود

--------------------

روز جهانی کارگر
اعتصاب فلج کننده
 کارگران
درسرزمین مهاراجه‌ها
یونگه ولت،28.04.10- ترجمه: رضا نافعی

--------------------

قیام سرخ پوشان
سلطنت واستبداد را
درتایلند  نشانه گرفته
آذرفریتاش

--------------------

روز جهانی کارگر
متفاوت تر از
سالهای گذشته!
جمع آوری و ترجمه عسگر داوودی

--------------------

سايت حزب کمونيست کارگر روسيه
اوکرائین
آغازی برای بازگشت
و تصفیه حکومت
از عوامل امریکائی
نویسنده پ.ساوتسف
 ترجمه کيوان خسروی

------------------
احمدی نژاد
 درجلد انورالسادات و موبوتو
طرح کلاسیک
براندازی‌نهائی‌ انقلاب
و قتل عام انقلابیون

زمان نگاه به گذشته
برای رفتن به استقبال آینده رسیده

همچنان براین باور هستیم که احزاب و شخصیت های سیاسی ایران، برای پرهیز از اشتباهات و کج اندیشی های دو دهه گذشته، باید مواضع خود در این دو دهه را بازبینی کنند و از آن مهم تر، با دقت و حسن نیت، نظرات مخالف و متفاوت "راه توده" را نیز بخوانند. ما نمی گوئیم هرآنچه نوشتیم طلای ناب بود و باید همه آنها را بپذیرید. بلکه می گوئیم به اسلوب ناشی از مشی توده ای راه توده برای بررسی حوادث این دو دهه و عقب و جلو شدن حکومت همزمان با عقب و جلو شدن جنبش مردم توجه کنید و اگر حقانیت نظرات راه توده را می پذیرید، این مشی و اسلوب قبول کنید.

انقلاب سبز مردم ما امروز یک سلسله مسایل سیاسی و نظری را مطرح کرده است. مانند نحوه دفاع یا عدم دفاع از قانون اساسی، ممکن یا ناممکن بودن دست یابی به آزادی‌ها با توجه به اختیارات ولایت فقیه؛ و یا حد و حدود امکان اصلاحات در چارچوب رژیم و ساختار حقوقی موجود. این مسایل با وجود آنکه در جنبش سبز به شکلی جدید و در سطحی جدید مطرح شده است اما در واقع مسایل نویی نیستند. نه تنها نو نیستند، بلکه از مسایلی اند که نزدیک 20 سال است اپوزیسیون ایران در داخل و خارج با آن درگیر است. اکنون که صفحات راه توده نیمه نخست دهه هفتاد را ورق می‌زنیم ردپای این بحث‌ها را با همه اهمیت و وزن خود در آنجا می‌یابیم. نه تنها می‌یابیم، بلکه به جرات ادعا می‌کنیم که راه توده نخستین جریان سیاسی بود که این مباحث را در زمان خود مطرح نمود و موضع اپوزیسیون خارج از کشور را نقد کرد.

 در سال‌های  دهه هفتاد، در اپوزیسیون خارج از کشور سه حکم و سه تز حاکم بود که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشتند. این سه حکم که به شکلی چپ نمایانه مطرح می‌شد راه را برای شرکت یا پشتیبانی از هر مبارزه جدی در داخل کشور بسته بود. این سه تز بدین شکل مطرح می‌شد:

1- آزادی و اصلاحات در چارچوب رژیم ولایت فقیه ممکن نیست.

2- قانون اساسی زیر نفوذ اصل ولایت فقیه است و بنابراین دفاع از قانون اساسی یعنی دفاع از حفظ  ولایت فقیه.

3- ایران- در دهه 70- در شرایط انقلابی و حتی فراتر از آن "در شرایطی مشابه اوجگیری انقلاب بهمن" قرار گرفته و در نتیجه رژیم می‌خواسته و می‌خواهد با دادن آزادی به مخالفان کم خطر، جلوی سقوط  خود را بگیرد.

اپوزیسیون خارج از کشور همه شرایط جامعه  ... ادامه

----------------------------------------------------

رزم 120 ساله کارگران جهان
روزنامه یونگه ولت - ترجمه: رضا نافعی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است