نورالدین کیانوری

دهه 1370
سال های دگرگونی شرایط سیاسی
و پیشداوری های مهاجرین ایرانی

باقرمومنی، بابک امیرخسروی، علی راسخ، مصطفی مدنی، نشریه آرش و سرانجام "نامه مردم" فضای این دهه را که در آن کتاب خاطرات کیانوری منتشر شد، چگونه ارزیابی کردند و امروز وقتی دولت و حکومت اوباش را در برابر خود دارند چه ارزیابی از آن دهه و تصورات باطل و خواب و خیال های آن دوران خود درباره قدرت چپ و تضادهای درونی ارگان های حکومتی که سپاه و وزارت اطلاعات را نیز شامل می شد دارند.

فاطمه مدزس

راه توده

شماره 259     دوشنبه 17 اسفند ماه 1388

گیتی مقدم

هما نصرزنجانی

ایراندخت ابراهیمی

جمیله صدیقی


یادمانده های علی خدائی
روزهای دشواری
که فدائی ها

در انتظار یورش بودند
----------------
یک مناظره خواندنی و تاریخی
حق و حساب
"راه توده" را
چه کسی بالا کشیده؟
--------------
سپاه پاسداران
کلید دار تفنگ بدست
صندوق ذخیره ارزی
هدایت احمدی
--------------
اعتراف وزیر اطلاعات
شکاف در صفوف
نظامی و اطلاعاتی
روزعاشورا آشکار شد

--------------------

صدها واحد
تولیدی- صنعتی
در بحران
دست و پا می زنند

--------------------

نگاهی به سابقه "ناتو"
اگر جنگی در پیش نیست
چرا ناتو را گسترش می دهند؟

ترجمه و تدوین- آذرفریتاش

--------------------

اشتغال و بیکاری
رنجی که زنان جهان
درهر دو موقعیت می برند
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

پایان خاطرات زندان و شکنجه به آذین
آخرین فصل
یک تراژدی
در ج. اسلامی

--------------------

آزادی و دمکراسی
گروگان های
قدرت های حاکم
احسان طبری

نویسنده سرمقاله این شماره راه توده "به آذین" است!
 حاکمیتی غرق در گمراهی
که سرانجام، کارش به کودتا کشید!

با آزمون های مکرر تاریخ می دانم شعله ور داشتن آتش کین توزی «انقلابی» به ناچار واکنش هایی گاه بس دردناک در پی دارد. مداومت در این شیوه سرانجام توده ها را به ستوه می آورد و کارشان به ناباوری و بی تفاوتی می کشد. و این برای انقلاب بزرگ ما خطری واقعی است. نظام حکومتی کشور یک واقعیت جا افتاده است. اما چیزهایی هست که نادرست و بسیار زیانبخش می دانم. از آن میان، پافشاری عجیب و دیرپای نظام بر سیاست تبعیض و انحصارگرایی که امتیازهای گزاف و ناموجهی در زمینه های مدیریت، اقتصاد، دسترسی به آموزش عالی و تسهیلات مالی و بازرگانی به گروه های مشخصی می دهد و آنها را، بی چندان شایستگی و به بهای کنار گذاشتن مردان کار آزموده ی اهل دانش و تخصص، در پست های کلیدی می نشاند. پایگاه برتری که این سیاست به گروه های ممتاز می بخشد آنان را از همگان جدا می سازد، جامعه به تدریج از آن شکاف بر می دارد، بخش بزرگی از مردم، بر اثر رشک و دلسردی، به موضع خودداری از همبستگی و همکاری رانده می شوند.      ادامه

-------------------------------------------------

روزجهانی زن
دستآوردهای بزرگ
جنبش زنان ایران

ما در حوادث 8- 9 ماه گذشته در ایران شاهد هم جوشی زنان با حجاب و بی حجاب در مقاومت در برابر تقلب در انتخابات بودیم و این خود یکی از دستآوردهای بزرگ جامعه ماست. شما نه تنها به صف تظاهرات و راهپیمائی مشترک زنان و مردان در روزهای 23 و 24 و 25 خرداد، بلکه در تظاهرات به خشونت کشیده شده روزها و هفته های بعد از آن هم اگر با دقت نگاه کنید شاهد همین هم جوشی هستید. یعنی زنان و مردان در یک صف در مقابل حکومتی که دست به کودتا علیه رای مردم زده است. حتی شمار کشته شدگان زن در این تظاهرات نیز صحت این نظر را تائید می کند. ترانه موسوی محجبه، نداآقا سلطان نیمه محجبه درکنار هم کشته شدند. اینها درس های بزرگی است که به روز زن در ایران معنای تازه ای بخشیده است. شاید یکی از گویاترین عکس های تظاهرات خیابانی در ماه های گذشته که این نظر را تائید می کند، عکس معرفی است که یک مرد مسن بر زمین افتاده و نیروهای نظامی و شبه نظامی کتکش می زنند و زن محجبه ای چادر به کمر بسته و به همراه زنان نیمه محجبه دیگر به این نیروها حمله می کند تا مرد را نجات دهد. ما از این صحنه در 9 ماه گذشته بسیار دیده ام و باید از آن درس بگیریم. این عکس و این صحنه فقط یک نمونه است.

-------------------------------------------------

گزارش به پارلمان اروپا
شوروی در افغانستان
جاده، مدرسه و دانشگاه ساخت!
بهروز بکتاشی

بخش هائی از گزارش «والری راشکین» عضو کمیته مرکزی ح ک ف روسیه در جلسه نوبتی مجمع پارلمان اروپا در وین. «پراودا»10. 03. 01
«در مجموع، موضع ما در رابطه با افغانستان چنین است: مشکلات افغانستان بایستی توسط خود افغان ها حل شود. اما برای این امر کمک جامعه جهانی برای تربیت کادرها، استقرار زیربنای جامعه، عادی سازی زندگی روزمره و دموکرایزه کردن افغانستان ضروری است. اتحاد شوروی بطور عملی در زمان خود به این مسائل می پرداخت. ما جاده ها، مدارس و کودکستان ها را ساختیم. در موسسات آموزش عالی اتحادشوروی هزاران دانشجوی افغانی تحصیل کردند. اکنون نیز این کشور همچنان به حجم قابل توجهی از امکانات مادی و مالی نیازمند است.
راشکین در همین گزارش به اوضاع آبخازیا، آستیای جنوبی و گرجستان پرداخت وگفت:
متاسفانه هیئت های نمایندگی در مجموع اطلاعات کمی در باره آنچه که در این مناطق میگذرد دارند. آنها تا بحال درک نکرده اند که آبخازیا و آستیای جنوبی دارای دولت های مستقل هستند. با جریان دست درازی های دولت گرجستان، کشورهای اروپا و ایالات متحده بازی خطرناکی را پیش می برند. البته دولت گرجستان دست از تجاوز دست نکشیده و همچنان به افزایش دستجات مسلح در مرزها با آبخازیا و آستیای جنوبی را ادامه میدهد. این تحرکات اوضاع را وخیم تر خواهد کرد. هیئت نمایندگی ما در مجمع پارلمان، بر تحریم ارسال تکنیک نظامی بویژه سلاح های تهاجمی به گرجستان پافشاری کرد. چنین تصمیمی مطابق با قراردادهای بین المللی است. ما معتقدیم که بین آبخازیا، آستیای جنوبی و گرجستان بایستی قراردادی در رابطه با عدم استفاده از زور امضاء شود. متاسفانه دولت کنونی گرجستان زیر بار نمی رود. اما فراموش نکنید که بدون چنین قراردادی ثبات منطقه شکننده خواهد شد.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است