اسماعیل ذوالقدر

فرار از نقد امروز
با پنهان شدن پشت نقد دیروز

از ما سئوال شده است که چرا و به چه دلیل، نامه ای که اخیرا فدائیان اکثریت در داخل کشور و در نقد کنگره فدائیان خلق اکثریت نوشته اند منتشر نکرده ایم. همین سئوال کنندگان، افزوده اند که اتفاقا در نامه فدائیان داخل کشور، دیدگاه هائی مطرح شده که با نقد راه توده از کنگره فدائیان اکثریت چندان فاصله ندارد.

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 327     دوشنبه 17 مرداد ماه 1390

تقی کی منش

بهرام دانش

احمدعلی رصدی

عباس حجری


مرور راه توده
داریوش فروهر
به چه جرمی
تکه تکه اش کردند؟

--------------------

سالگرد فرمان مشروطه
دیگ فاجعه
در بیت رهبری
بار گذاشته شده!

--------------------

اسناد حزب توده ایران را بخوانید
اصولگرایان
کیستند و چه نقشی
در ج. اسلامی
داشتند و دارند!

--------------------

شعارهای مردم
توده ای ترین
تحلیل رویدادهاست

--------------------

نگاهی تحلیلی به تاریخ 200 ساله ایران
عبور آگاهی
از میان دو صف
روشنفکران و روحانیون

دکتر سروش سهرابی

--------------------

10میلیون سنی
در چهارگوشه ایران
زندگی می کنند!

--------------------

حزب کمونیست شیلی
خطاب به رئیس جمهور
شیلی را نمی توان
به دوران حکومت
ژنرال ها بازگرداند

--------------------

تایلند
پس از انتخابات
آذرفریتاش
با استفاده از تفسیرهای اومانیته،
ارگان مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه

در انتظار فاجعه ای بزرگتر
از نتیجه انقلاب مشروطه!

در سالگرد صدور فرمان مشروطه، چه باید گفت که مردم ایران با خواندن و مقایسه آن با آنچه که 33 سال پس از انقلاب سال 57 بر میهن ما حاکم شده، خود به نتایجی برسند که پاسخی باشد برای شرایط کنونی و آینده ایران ؟
بزرگترین سئوال امروز مردم ایران آنست که به چه دلیل و انگیزه ای حاکمیت ایران نظامی شده و سر انجام این نظامی شدن حاکمیت به کجا ختم خواهد شد؟ آیا نظامیانی که دست خود را در جریان کودتای 22 خرداد در خون مردم شستند، دیگر می توانند به حمایت و پشتیبانی مردم متکی باشند. بویژه اکنون که همه میدانند فرماندهان سپاه علاوه بر جان، بر مال ملت نیز چنگ انداخته اند. مردم ایران برای این پرسش روز خود، اگر تاکنون هم به جمع بندی واحدی نرسیده باشند، در اینده نزدیک به این جمع بندی خواهند رسید که سرانجام این حاکمیت یا استبداد و دیکتاتوری خوفناک رضاخانی، پس از یک سلسله قتل و ترور و اعدام است و یا جنگ ویرانگر دیگری. حاصل هر دو حالت، بموجب همه شواهد و نشانه هائی که در برابر همگان قرار دارد، تجزیه خاک ایران و تبدیل کشور واحد ایران، به 3 یا 5 کشور جدید است! بویژه که مردم ایران دیگر سپاه پاسداران را نیروئی از خود و در کنار خویش نمی دانند، بلکه آن را نیروئی سرکوبگر و غارتگر در برابر خود می شناسند.
آیا حکومت نظامی ها، زمینه ساز پیشرفت و ترقی ایران خواهد شد؟  

- دیکتاتوری رضاشاهی ضرورت ایجاد یک دولت نیرومند وحدت ملی را به یک دولت نظامی تبدیل کرد و بدینسان به نیاز توسعه ملی ایران پشت کرد. کافیست دستاوردهای دیکتاتوری بیست ساله رضاشاهی را با دستاوردهای ژاپن در همان دوران مقایسه کرد تا فهمید که این دیکتاتوری نظامی تا چه اندازه در تضاد با نیاز به توسعه ملی کشور قرار داشت.
- پس از پایان جنگ با عراق و برکناری دولت موسوی و همزمان با بریده شدن پیوندهای مردم با حکومت٬ سیاست تضعیف وحدت ملی و سوار شدن مجدد بر روی شکاف سنت و تجدد بتدریج به سیاست حاکم تبدیل شد. اگر رژیم پهلوی خود را ضامن حفظ تجدد و عدم غلبه سنت یا بقول خود "ارتجاع" معرفی می‌کرد٬ علی خامنه‌‌ای برعکس خود را ضامن برقراری سنت و جلوگیری از غلبه تجدد یا بقول خود "غربزدگان" نشان ‌داد. محتوای هر دو سیاست یکی بود: تقسیم جامعه٬ جلوگیری از وحدت ملی٬ تکه تکه کردن مردم برای ادامه حکومت. 
     ادامه

-----------------------------------------------------------------

اطلاعیه حزب کمونیست سوریه
اخوان المسلمین
درکناراسرائیل و امریکا مانع آرامش

و ادامه اصلاحات در سوریه است!
پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------------------

ششمین اجلاس «احزاب چپ اروپا» در ایتالیا
ملی کردن بانک ها
گام اول برای حل بحران اقتصادی است
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان- ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است