احسان طبری

آقای خامنه‌ای را سال 76
زیر بغل زدند و بردند!

آن طرح کودتائی که پس از سرکوب خونین مردم معترض به کودتای 22 خرداد، سردار مشفق درمشهد درباره آن برای بسیجی‌ها سخنرانی کرد و سند شکایت رسمی چهره های سرشناس زندانی کودتای 22 خرداد، علیه کودتاگران شد، کارپایه ای بود که در اردیبهشت 76 در نشریات غیر رسمی وابسته به حزب پادگانی که در موسسه کیهان منتشر می شد، انتشار یافت، اما در آن زمان، آنگونه که ضرورت داشت به اهمیت افشاء و مقابله با آن پی برده نشد. اقای خامنه‌ای را با همان طرح‌های سال 1376 زیر بغل زدند و بردند به گرداب متعفن سرکوب خونین مردم و حاکمیت ارتجاع مذهبی و تبدیل سپاه پاسداران، به منفور ترین نیروی نظامی در کشور.

هوشنگ ناظمی

راه توده

شماره 303    دوشنبه 11 بهمن ماه 1389

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


قیام اعراب به اسرائیل سرایت خواهد کرد؟
دولت اسرائیل
بازی را می بازد
اگرج.اسلامی بگذارد!

-----------------------

نکاتی از سخنرانی علم الهدا در مشهد
آینده روحانیت
6 پاره شده ایران
در ج. اسلامی

--------------------

مصاحبه با یک نویسنده تونسی
 که از زندان آزاد شد

اعتراف گیری
در زندان های
رژیم بن علی در تونس
آذر فریتاش

------------------------

برای امریکا و غرب
بیداری جوان ها
در کشورها
زنگ خطر است!

زیبیگنیو برژینسکی
- ترجمه بهروز دادور

--------------------

سر و دُم صفویه
کارپایه کنونی
جمهوری اسلامی است
دکتر سروش سهرابی

--------------------

کاهش
ارزش پول ملی
به چه معناست؟

بهرام نگاه

--------------------

نکاتی ‌درباره مقاله 7 ژانویه 2011
فیدل کاسترو

گروه 30 نفره

Kidon
با کدام مقامات
ایران رابطه دارند؟

ترجمه ابراهیم بیگی

------------------------

آرایش سیاسی
در قیام خیابانی
مردم شهرهای مصر
یونگه ولت- ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------

ترمز دستی را
می خواهند
در تونس بکشند

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

-----------------------------

تظاهرات سراسری
علیه گرانی در روسیه
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

وعاظ الولایت، در محاصره
روحانیون مخالف دیکتاتوری ولایت

در یک هفته گذشته و در ارتباط با سرمقاله شماره گذشته راه توده، سئوالاتی و پیام هائی دریافت داشتیم که تقریبا تمامی آنها برخاسته از این نگرانی ها بود:
1- شما چرا باید نگران بیرون رفتن روحانیت از صحنه سیاسی کشور باشید؟
2- روحانیت کارنامه مردودی در جمهوری اسلامی دارد و شما نباید این کارنامه را فراموش کنید.
3- چه بهتر که روحانیت با دست خود، یکدیگر را حذف کنند.
4- روحانیت، بصورت یکپارچه مذهب را تبدیل به ایدئولوژی حکومتی کرد و مشکلاتی برای ایران بوجود آورد که تا سالها گرفتار آن خواهیم بود.
5- حذف روحانیت، به معنای پایان نقش آنها در ایران است.
این فشرده آن نکاتی است که در هفته گذشته دریافت داشتیم. در این پیام ها و اظهار نظرها، واقعیاتی توام با خشم ناشی از آنچه طی سه دهه در ایران گذشته وجود دارد و به همین دلیل، هیچ تفکیکی برای روحانیت قائل نشده و بقول معروف، دوغ و دوشاب با هم مخلوط شده است. یعنی روحانیت مرتجع و ثروت اندوزی که از زمان صفویه "وعاظ السلاطین" بودند و اکنون به "وعاظ الولایت" شده‌اند، با روحانیونی که با آنها تفاوت بسیار دارند، با یک چوب زده شده است. درحالیکه اینگونه نیست و ما نه تنها از ابتدای جمهوری اسلامی، بلکه در جنبش اصلاحات که اکنون عمر آن فراتر از 12 و 14 سال شده و بخشی از آنها زیر ضربه کودتای 22 خرداد رفته اند، شاهد تفاوت ها و تفکیک ها در میان اقشار روحانیت هستیم. این تفاوت و این نقش، پیش از آنکه مربوط به خواست و اراده ما باشد، برخاسته از تحولات اجتماعی است. یعنی روحانیت نیز نمی تواند و دیدیم که در 30 سال گذشته نتوانست یکپارچه باقی بماند و درکنار اقشار و طبقات حاکمه و یا مخالفان ومنتقدان حاکمیت قرار نگیرد.
ما در سرمقاله شماره گذشته راه توده با دقت و موشکافانه نوشتیم که اکنون توطئه حذف روحانیت مخالف حکومت که روز به روز بر دامنه و شمار آن افزوده می شود در دستور کار سرمایه داری نظامی است و برای رسیدن به این هدف، ارتجاعی ترین روحانیون را تبدیل به حامی و تریبون خود کرده اند. وقتی امثال جنتی، علم الهدا، مصباح یزدی و خامنه‌ای سخن می گویند و سنگر دولت کودتائی احمدی نژاد می شوند، و از سوی دیگر اجازه انتشار نظرات انتقادی بقیه روحانیون داده نمی‌شود، عملا مردم روحانیت را یکپارچه دیده و حذف آن را یک پیروزی می دانند. آنها که این توطئه را پیش می برند، مشکلشان با روحانیت ارتجاعی و متحد خود نیست، بلکه مشکل آن گروه از روحانیت است که می خواهند آنها را از صحنه حذف کنند. در مرحله دوم، حذف این روحانیت ارتجاعی و حکومتی توسط نظامی ها با استقبال روبرو می شود و به این ترتیب توطئه با تائید مردم روبرو شده و از آن خطرناک تر آن که مردم آن را یک قدم به جلو تلقی می کنند. درحالیکه عملا بخشی مهمی از حامیان خود را، که همان روحانیون طرفدار اصلاحات باشند از دست داده اند.
این نکات برای آنها که برای مذهب نمی خواهند در تحولات ایران اعتبار قائل شوند قابل درک نیست و ما نیز قصد قانع کردن آنها را نداریم. ما نظر تاریخی حزب توده ایران در باره مذهب را، براساس تحولات جاری در کشور بازگوئی می کنیم. ما همچنان براین عقیده هستیم که مذهب هنوز و تا دورانی طولانی در ایران نقش آفرین است و مذهب اسلامی جدا از روحانیت نیست. بنابراین، مخالف از صحنه حذف شدن آن روحانیونی هستیم که امروز درکنار مردم و در کنار اصلاحات و در کنار جنبش سبز- در سخت ترین شرایط امنیتی و نظامی- قرار گرفته اند. بحث اینجاست!
در همین ارتباط، ما توصیه می کنیم سخنرانی اخیر حجت الاسلام علم الهدا امام جمعه مشهد را با دقت بخوانید. شاید، وی اگر میدانست به چه واقعیتی اعتراف کرده و چگونه طشت حکومت را از بام به زیر انداخته، آن سخنرانی را نمی کرد، اما حالا که کرده و آب از جوی روان شده، جلو آن سد ببندیم و آب جمع شده را ذخیره شناخت بیشتر خود از اوضاع کشور و روحانیت کنیم.
فشرده نکات مهم این سخنرانی را در همین شماره راه توده بصورت مستقل می خوانید.

---------------------------------------------------------------

شایانفر درکنار یارانی که برخی از آنها، مانند "پیام فضلی نژاد" (با عینک و در کنار شایانفر)وبلاگ نویس سالهای اصلاحات بودند، اما در زندان مرتضوی، طعمه شایانفر شده و پس از رهائی از زندان، به ستاد او در کیهان پیوستند

حسن شایانفر
آن که اعتراف می گرفت
در بستر مرگ "لال" شد!

------------------------------------------------------------------------------

بخش هائی از مقاله شوسودفسکی
درباره ریشه های انقلاب  تونس

یارانه هدفمند
نام مستعار
دستور بانک جهانی و صندوق بین الملل
میشل شوسودوفسکی- گلوبال ریسرچ

------------------------------------------------------------------------------

یازدهمین کنگره حزب کمونیست ویتنام
ویتنام به جمع10 کشور
درحال رشد سریع پیوست
ترجمه بهروز بکتاشی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است