شاهپور بختیار

شاپور بختیار- مهدی بازرگان
شناخت واقعیت در باره
دو شخصیت در انقلاب 57

اندیشه ها و گفته های دو شخصیت سیاسی و سیاسی مذهبی ایران، در دهه دوم و سوم جمهوری اسلامی موجب رویش تصورات سیاسی شده اند. این تصورات، زمانی که در ظرف زمانی خود قرار می گیرند پیش از آن که واقعیت باشند، به رویاهای سیاسی گمراه کننده تبدیل می شوند.
نخست شاپور بختیار و سپس مهندی مهدی بازرگان. اولی عضو حزب ایران و دومی بنیانگذار نهضت آزادی ایران بودند.

مهدی بازرگان

راه توده

شماره 302     دوشنبه 4 بهمن ماه 1389

فریبرز صالحی

ابوالفضل بهرامی نژاد

حسین قلمبر

سرهنگ آذرفر


ماهیت دولت احمدی نژاد

رسوائی خوش باوران
آینده ج. اسلامی
در آینه تونس امروز

--------------------

نامه احمد پورمندی به راه توده
مخالف همکاری
با سلطنت طلب ها
و حمله به ایران هستم

آقای پورمندی، که به همراه آقای تابان، برائت نامه ای را در خطاب به نامه اخیر آقای فرخ نگهدار خطاب به علی خامنه ای امضاء و منتشر کرده بود، توضیحی را جهت انتشار در اختیار راه توده قرار داده است. این توضیح در ارتباط به نقدی است که راه توده هم درباره نامه آقای نگهدار و هم نقد نویسندگان برائت نامه، در شماره گذشته منتشر کرده بود.

--------------------

نگاهی به توضیح آقای پورمندی
واقعا آقای نگهدار
همان است که

 در برائت نامه نوشته شده؟

ما، خود نیز منتقد نامه ای هستیم که آقای نگهدار خطاب به آقای خامنه ای نوشته است و دلائل خود را نیز در مطلبی که در شماره راه توده منتشر کردیم نوشتیم. بنابراین، بحث نه بر سر دفاع از مواضع آقای نگهدار، بلکه بر سر شفاف نبودن نظرات منتقدان ایشان از یک طرف و ادبیاتی است که در آن برائت نامه به خدمت گرفته شده بود. ادبیاتی که مایه ای از دوستی و رفقات سالیان دراز نداشت.

--------------------

رسیدگی به تروررفیق حریری بهانه است
دعوای اصلی
بر سر کشف
3500 میلیارد متر
مکعب گاز در نوار
غزه و لبنان است
یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

--------------------
اسلام در تونس
چه موقعیتی دارد
با کدام سمت گیری
آذر فریتاش
--------------------
افشای اسناد
کودتای ناکام
در جمهوری بلاروس

ترجمه و تدوین کیوان خسروی
--------------------

گزارش روزنامه یونگه ولت
باد تحولات

 در خاورمیانه
و امریکای لاتین
از چپ می وزد!

--------------------

تاریخ تحلیلی ایران در دو صده
اوضاع جهان
تا دوران قاجاریه

دکتر سروش سهرابی

دفن روحانیت ایران
در چاه های دو قلوی جمکران

آنگونه که رویدادها نشان میدهد، ضد انقلابی که طی دو دهه گذشته گام به گام در حاکمیت جمهوری اسلامی مواضع قدرت را تسخیر کرده، برای حفظ این مواضع، درعین حال که مانند حاکمیت بیرون آمده از یک کودتای کلاسیک، علیه مردم، احزاب، شخصیت ها، نهادها و آزادی ها عمل می کند و منتظر فرصت برای زدوبند پایانی با قدرت های جهانی است، به آینده نیز اندیشیده و برای آن طرح و برنامه دارد. آنها بخوبی می دانند که هنوز در ایران، زنجیر انتخابات بر پایشان بسته است، همانگونه که میدانند انتخاباتی که درآن مردم حضور نداشته باشند مشروعیت ندارد. حتی اگر این شرکت نسبی باشد. آنها همچنین می دانند که دیگر شعار علیه مفاسد اقتصادی و هاشمی رفسنجانی و این نوع ترفندها خریدار ندارد. به همان اندازه که ملی گرائی، دفاع سالوسانه از هویت ایرانی و تبدیل روحانیت به سپری برای تمام حملات انتقادی مردم خریدار دارد.
بدین ترتیب، ما تا آستانه انتخابات مجلس که سال آینده برگزار می شود، شاهد تکامل این توطئه تازه خواهیم بود و در صورت موفق از آب درآمدن این توطئه، آن را به اشکالی متعالی تر برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به خدمت خواهند گرفت.
.
... ادامه

-------------------------------------------------------------------

مصاحبه با دبیراول حزب کمونیست تونس
مرحله دوم
در انقلاب تونس
آغاز شده است!

ترجمه عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------

راه توده در فیس بوک

سایت «راه توده» در فیس بوک به ثبت رسیده و کار آن آغاز شد. برای ورود به فیس بوک راه توده کلمه راه توده را به فارسی و یا به لاتین نوشته و پس از باز شدن صفحه اول Rahe Tude
روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.facebook.com/profile.../../../../php?id=1

-------------------------------------------------------------------

یادداشت های روزانه کاسترو-2
نمایش های تلویزیونی
بیل کلینتون
درکنار واقعیت های تلخ هائیتی

ترجمه ابراهیم بیگی

بخش دوم از یادداشت های روزانه فیدل کاسترو را می خوانید که این بار اختصاص به حوادث مرگبار هائیتی و نمایش ها خبری و تلویزیونی بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا دارد.

صحنه ای از نمایش هائی که در تلویزیون ها نشان داده می شود و به نوشته کاسترو، نشانه ای از واقعیت در آنها نیست. مجموعه ای از تصاویر این نمایش ها را می توانید از اینجا ببینید.

-------------------------------------------------------------------

رایزنی برای مشکل آموزش و پرورش

دیدار دبیراول حزب کمونیست روسیه

با رئیس جمهور این کشور

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است