53 سال پس از
تیرباران شرافت و انسانیت درایران

21 اردیبهشت، از تیرباران خسرو روزبه 53 سال گذشت. یکی از برجسته ترین افسران ارتش ایران که به جرم میهن دوستی و آن اندیشه های انسانی که وی را بسوی حزب توده ایران کشاند و به آن پیوند داد، از ارتش اخراج و سرانجام نیز پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و در یک دادگاه کودتائی به اعدام محکوم شد. این حکم سحرگاه 21 اردیبهشت به اجرا در آمد. آخرین دفاع او در دادگاه تبدیل به مانیفست ماندگار مبارزه با استبداد، دفاع از استقلال کشور و آرمان های توده ای، سوسیالیستی و انسانی شد. روزبه، بدستور شخص شاه تیرباران شد. شاه سرانجام سقوط کرد، اما آن که ماند و قهرمان ملی ایران شد، روزبه بود. تا وقتی درایران استبداد، خودکامگی، شکنجه، زندان و غارت مردم برقرار است، روزبه سمبل مقابله با چنین شرایطی است و آنگاه که این شرایط دگرگون شود نیز او قهرمان مبارزه با چنین شرایطی است. همین که او برای همیشه قهرمان ملی ایران باقی می ماند. به همین مناسبت، از آرشیو راه توده آلبوم عکس های وی را در صفحه اول این شماره به روز کرده ایم که آن ها را میتوانید از اینجا ببینید!

شماره 315
     دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1390

راه  توده

 

توصیه مصباح یزدی
به علی خامنه ای
و احمدی نژاد
---------------------------
زیر فشار مافیای سپاه و بازار
در سال 1377

طرح مترقی

ساماندهی اقتصاد ایران

در نطفه خفه شد
---------------------------

نگاهی تحلیلی به تاریخ 300 ساله ایران
فراز و فرود
قدرت حکومتی
روحانیون در ایران
دکتر سروش سهرابی

---------------------------

فراموشتان شده
 قلم در دست
دشمن است؟

رضانافعی

-------------------------------------

پلنوم وسیع
احزاب کمونیست
اتحاد شوروی سابق
بهروز بکتاشی

------------------------------------

اروپا و امریکا
در انتظار
کودتا در سوریه

اردشیر کوچک پور

--------------------------------

سخنرانی رهبر حزب کمونیست فرانسه
در همایش اتحاد چپ در پاریس
اروپای بیشتر
فقر گسترده تر
آذر فریتاش

سوم ماه مه در پاریس، پایتخت فرانسه همایش اتحاد چپ فرانسه و اتحاد چپ اروپا برپا شد. در این همایش، رهبر حزب کمونیست فرانسه "پیر لوران"، سخنان مهمی در تشریح اوضاع اقتصادی جهان سرمایه داری و محدودیت های تازه علیه خدمات اجتماعی و گسترش بیکاری ایراد کرد. این سخنرانی را به دو بخش تقسیم کرده و در دو شماره راه توده ترجمه آن را منتشر می کنیم. آنچه می خوانید بخش اول این سخنرانی است.

--------------------

چگونه "چاه"
زیر پای لیبی
دهان باز کرد؟

شکست بزرگ را نمی توان
پشت جنجال "باند نفوذی" پنهان کرد

زمینه ها و نشانه های رشد رویاروئی در درون حاکمیت یکدست کودتائی جمهوری اسلامی، از یکسو و حاکمیت و جنبش مردم- "جنبش سبز"- از سوی دیگر، آشکارتر از آنست که نتوان آن را دید و در هر نوع محاسبه ای پیرامون رویدادهای آینده ایران آن را در نظر نگرفت. بدین ترتیب، اخبار حاشیه ای مربوط به درگیری های درون گروهی کودتاچی ها نیز نباید و نمی تواند ما را از آنچه در عمق جامعه و در عمق حاکمیت می گذرد منفک کند. در عین حال که همین اخبار حاشیه ای را نیز باید پی گرفت و به اعماق این اخبار راه یافت.
بحث اصلی، جن و پری، گروه منحرف نفوذی در دولت احمدی نژاد و یا جادوگری و رمالی و ... نیست. بحث بر سر شکست یک سیاست کامل نظامی، اقتصادی و اجتماعی است که بدون استبداد سیاسی و کودتای نظامی علیه رای و انتخاب مردم نمی توانست به اجرا گذاشته شده و دنبال شود؛ و اکنون این مجموعه با بن‌ بست روبرو شده و تمام شواهد نشان دهنده شکست آنست. این شکست به پای همه نظریه پردازان و فرماندهان و مجریان نظامی و غیرنظامی، روحانی و غیر روحانی این مجموعه بهم تنیده نوشته می‌شود، نه به حساب احمدی نژاد و یا مشائی و یا بقائی و یا فلان گروه اوباش و چماقدار و یا فلان بازجو و رئیس دادگاه و یا شخص علی خامنه‌ای و فرزندان و پیشکارانش در بیت رهبری. همه آنها دست در دست هم، اگر نگوئیم مرتکب خیانت، حداقل مرتکب اشتباهات بزرگ شده‌اند. البته دراین میان حساب افرادی که بصورت نفوذی در نهادهای قدرت فاجعه را شکل بخشیده و رقم زده اند از دیگران جداست. افرادی که همه شواهد نشان دهنده عمق نفوذ و تاثیر آنها درحاکمیت جمهوری اسلامی است و اگر شناسائی نشده و دستشان از نهادهای تصمیم گیرنده بریده نشود و تسلیم دادگاه نشوند، ایران را درفاجعه غرق خواهند کرد. آنها چنین وظیفه‌ای را دارند. وظیفه نابودی ایران! ... ادامه

--------------------------------------------------------------------------------

تا کودتای 22 خرداد
چند بار ناکام مانده بودند!

آنچه می خوانید بخش سوم از مصاحبه ایست که سردبیر راه توده در آبان ماه سال 1376 با مانوک خدابخشیان برنامه ساز رادیو صدای ایران در امریکا انجام داده است. مرور این مصاحبه را در چند بخش با این انگیزه آغاز کرده ایم که بسیاری از نکات مطرح شده دراین مصاحبه که مربوط به دوران اولیه ریاست جمهوری محمد خاتمی است، حکایت از همان توطئه هائی دارد که سرانجام و در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به ریاست جمهوری احمدی نژاد انجامید. یعنی در شرایط کم اطلاعی مردم و بی خبری اپوزیسیونی که بی وقفه خطاب انتقادی اش متوجه محمد خاتمی بود و نه کانون اصلی قدرت – بیت رهبری- با چراغ خاموش توانست از مردم رای گرفته و رئیس جمهور شود. در گام دوم که چهار سال بعد برداشته شد، او دیگر دستش برای مردم رو شده و بازنده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شد، اما بیت رهبری و فرماندهان سپاه به نفع او علیه میرحسین موسوی کودتا کردند و فاجعه احمدی نژاد ادامه یافت. درهمین مصاحبه به توطئه کودتائی می شود که علیه انتخاباتی که یقین حاصل کرده بودند بازنده آن هستند، در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی محمد خاتمی اجرای آن را شروع کردند، اما ناکام ماندند و آنچه را که نتوانستند در آن زمان انجام دهند در پایان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و علیه موسوی انجام دادند.

در آن دوران، راه توده بی وقفه بر ضرورت درک شرایط، پرهیز از چپ روی- بویژه خطاب به دانشجویان- و حمایت از محمد خاتمی تاکید کرده بود. بخش مهمی از این مصاحبه در برگیرنده همین مسئله است که به نقل از راه توده چاپی شماره 65 (آبان ماه 1376) می خوانید:

---------------------------------------------------------------------

تفاوت میان ایران و کوبا
از زمین تا آسمان است

آغاز حذف
یارانه ها در کوبا

ترجمه ابراهیم بیگی

ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا، کنگره ای برای تحولات مهم در عرصه اقتصادی و سیاسی بود. به همین دلیل گزارش هیات رهبری حزب به کنگره، شامل شرح جزئیات آن تحول بزرگی بود که در کوبا آغاز شده است. جوان سازی حزب، آزاد سازی محدود بخش خصوصی، تجدید نطر در توزیع مایحتاج عمومی بر اساس "کوپن" و آغاز تجدید نظر در "یارانه" ها و سوبسیدها!

این مجموعه، بویژه بخش مهم تجدید نظر در سوبسیدها – یارانه ها- برای ما ایرانی ها که شاهد برنامه حذف یارانه ها در کشور هستیم بسیار جالب و درس آموز است. آنچه در دولت احمدی نژاد پیاده می شود، با نیرنگ "نقدی کردن یارانه ها" و در پیروی از دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام می شود و افزایش قیمت ها، تورم، فقیرتر شدن توده مردم و چاق و چله تر شدن سرمایه داری تجاری- سپاهی است. درحالیکه، آنچه در کوبا به اجرا گذاشته شده، بر خلاف جمهوری اسلامی که از روی سر مردم و بی اطلاع و آگاهی آنها تصمیم در پشت پرده گرفته شد، تجدید نظر در سوبسیدها نخست به بحث و آگاهی مردم کوبا گذاشته شد و حاصل نظرات مردم و کارشناسان بصورت یک طرح منسجم به کنگره حزبی برده شد و تصویب شد. نکته بسیار مهم دیگر نظارت دولت کوبا بر قیمت مایحتاج عمومی و از آن مهم تر، تنظیم یک برنامه دقیق مالیات هاست. امری که در جمهوری اسلامی ناممکن است، زیرا وقتی حکومت خود تن به هیچ قانونی نمی دهد و ضوابط قانونی قربانی روابط فامیلی و الیگارشی قدرت نظامی است و یک تن "رهبر" یعنی قانون، چگونه می توان از قانون مالیات سخن گفت. وقتی با رشوه و زد و بند همه کار می توان کرد و قوه قضائیه آلت دست نهادهای امنیتی و روحانی و ... است و تجار بزرگ بر مملکت حاکم است و تفنگداران وارد کننده نیز به آن اضافه شده اند، چگونه می توان از کسانی که باید مالیات بدهند؛ مالیات گرفت؟ کدام شرکت و واحد وابسته به سپاه پاسداران مالیات میدهد و اساسا این واحدها و شرکت ها به کجا و چه نهادی پاسخگو هستند؟

در چنین بلبشو و چاپیدن مردم، حذف یارانه ها، یعنی نان خالی را از سفره توده مردم ربودن، درحالیکه آنچه در کوبا به اجرا گذاشته شده و نظارت خود مردم و حزب بر آن حاکم است، وضع بکلی متفاوت است.

ترجمه این بخش از گزارش کنگره حزب کمونیست کوبا را که توسط "رائول کاسترو" برادر فیدل کاسترو و رهبر کنونی حزب قرائت شد را می خوانید. بخش اول این گزارش در شماره گذشته راه توده منتشر شد و بخش های دیگر آن در شماره های آینده راه توده منتشر خواهد شد.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است