محمد قاضی

نگاهی به سرگذشت تلخ
مطبوعات پس از انقلاب 57

از همان آغاز پیروزی انقلاب 57، روحانیونی که در شورای انقلاب قرار گرفته بودند و دولتمردانی که در دولت موقت مهندس بازرگان جای گرفته بودند، کیهان، این پر خواننده ترین روزنامه عصر ایران در دوران انقلاب را بلندگوی خود می خواستند. هیچ کدام از آنها نمی دانستند، که این پر خواننده ترین روزنامه، وقتی از محتوای خود تهی شود، دیگر نه خواننده خواهد داشت و نه بلندگوی پر ارزش و اعتباری خواهد بود!

امیرحسین آریانپور

راه توده

شماره 335     دوشنبه 11 مهر ماه 1390

هانیبال الخاص

اسماعیل شاهرودی

محمد علی مهمید

محمد زهری


اشتباه غیر قانونی کردن حزب توده
آقا!
نکند شما هم
توده‌ای شده اید؟

-------------------------------------

اعلامیه فرقه دمکرات آذربایجان
درود بر
70 سال پایداری
توده ای ها
درراه آرمان‌های مترقی
حزب توده ایران

-------------------------------

اعتماد به آینده
در خود حکومت
فرو پاشیده است!

----------------------------

نگاهی به سخنرانی او در سازمان ملل
احمدی نژاد
دروغ نگفت
دروغ عمل می کند
بهرام نگاه

--------------------

سخنرانی لافونتن در کنگره حزب چپ
اقتصاد قمارخانه‌ای
بشریت را
به خاک سیاه نشانده!
بر گرفته از: لینکس لتر
گزینش و ترجمه رضا نافعی

----------------------------

دزد و امام جمعه
دست در دست هم
در نمازجمعه تهران

----------------------------

مارش جوانان
در وال استریت
اومانیته- آذرفریتاش

----------------------------

جمهوری بلاروس
زیر فشار سنگین
محاصره اقتصادی
اروپا و امریکا
بهروز بکتاشی

----------------------------

دیدارکمونیست‌‌های روسیه و چین
نجات اتحاد شوروی
امکان پذیر بود!

----------------------------

در انتظار
یک رویداد تاریخ
مردم روسیه
آهسته پیش می‌روند
سایت فرقه دمکرات آذربایجان

بمناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس حزب توده ایران
فرهنگ و اصطلاح "انحلال"
باید از دامن ایران پاک شود

مهر ماه امسال 70 سال از تاسیس حزب توده ايران، از هفت دهه مبارزه و تجربه و پیکار، خم شدن و زمین خوردن و برخاستن کهن‌ترین حزب سیاسی ایران گذشت.
حزب توده ایران از یکسو وارث حزب کمونیست ایران و از سوی دیگر ادامه گروه پنجاه و سه تن یاران دکتر تقی ارانی بود. حزبی که توانست در طی هفت سال نخست فعالیت علنی خود شمار بزرگی از سازمان‌های زنان، جوانان، کارگران و دهقانان، هواداران صلح را گرد آورد. در همین دوران شورای متحده مرکزی کارگران ایران که به ابتکار حزب توده ايران پای گرفته بود به بزرگترین تشکل کارگری تاریخ ایران تبدیل شد. فعالیت‌های فرهنگی حزب و ماهنامه مردم به محل شکوفایی خلاقیت و ابتکار نسلی از روشنفکران تبدیل شد که بعدها پایه فرهنگ و زبان و ادبیات و هنر ایران شدند.
حزب در طی همین دوران توانست "جبهه آزادی" را با چند حزب سیاسی و "جبهه مطبوعات ضددیکتاتوری" را با مشارکت شماری نشریات دهه بیست بوجود آورد که خود نخستین پایه‌های همکاری، احترام و فعالیت مشترک احزاب در ایران را گذاشت.
این روند با حادثه 15 بهمن 1327 یعنی تیراندازی به شاه متوقف گشت. حزب توده ايران به این بهانه غیرقانونی اعلام شد. برخی با خوشنودی از این فاجعه استقبال کردند. برخی دیگر دربرابر آن سکوت کردند. با همه اینها واقعیت آنست که حادثه غیرقانونی شدن حزب توده ايران آغازگر چنان ویرانی در تاریخ ایران شد که میهن ما تا به امروز نیز از زیر آوار آن بیرون نیامده است.
با غیرقانونی شدن حزب توده ايران یک ادبیات تازه، مناسبات تازه فکری در جامعه ایران برقرار شد. برای توجیه غیرقانونی شدن حزب اصطلاحاتی اختراع شد که پیش از آن در فرهنگ سیاسی ما وجود نداشت: "منحله"، "بیگانه پرست"، "خائن"، "وابسته" و ... اصطلاحاتی که هر کدام از آنها برای ویرانی فرهنگ سیاسی یک ملت کافی است، به نقل و نبات دستگاه تبلیغاتی رژیم شاه تبدیل شد و حتی به مخالفان آن نیز سرایت کرد. ادامه همین فرهنگ بود که بعدها آیت‌الله خمینی را هم خیلی ساده "هندی" (یعنی وابسته به انگلیس) و "ارتجاع سیاه" لقب داد و بعدها گریبان مجاهدین و چریک‌های فدایی و ملیون و همه سیاسیون ایران را گرفت. پس از انقلاب همین فرهنگ، همین اصطلاحات راه همکاری میان نیروهای انقلاب را سد کرد. ... ادامه


انتشار سر مقاله راه توده در کیهان لندن
عبور از مرزهای ممنوعه است؟

دکتر صدرالدین الهی نه تنها روزنامه نگار، بلکه استاد این حرفه است و بسیاری از روزنامه نگاران تحصیل کرده این رشته در ایران، یا مستقیما شاگرد او بوده اند و یا غیرمستقیم و دانش آموخته کسانی اند که زمانی شاگرد وی بوده اند. در سالهای طولانی اقامت در خارج از ایران نیز به این حرفه، که به آن عشق می‌ورزد ادامه داده و در مجلات مختلف گزارش و مقاله و یادنامه نوشته و سالهاست که صفحه‌ای در هفته نامه کیهان چاپ لندن دارد بنام "یادداشت‌های بی‌تاریخ". صفحه‌ای که ظاهرا حساب آن از بقیه مطالب و صفحات این هفته نامه جداست. صدرالدین الهی بنیانگذار کیهان ورزشی است و گزارشگر معروف جنگ استقلال الجزایر.
این مقدمه بسیار کوتاه را نوشتیم تا به چند نکته اشاره کنیم. ... ادامه


آغاز انتشار کتاب "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران"
عبدالصمد کامبخش
از رهبران برجسته
حزب توده ایران

راه توده از این شماره، انتشار کتاب "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران" عبدالصمد کامبخش از برجسته ترین رهبران جنبش انقلابی ایران و حزب توده ایران را آغاز می کند. آغاز انتشار این کتاب همزمان شده است با 70 سالگی حزب توده ایران و ما این اقدام خود را هدیه به همه توده ای ها و همه مردم شریف و همه انقلابیون ایران تلقی می کنیم.


فاشیسم در شیلی
دوباره جان گرفته!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است