رحمان هاتفی

یادمانده های علی خدائی- 67
این افتخار حزب است که توده ای ها
در کنار انقلاب افغانستان قرار گرفتند

چرا وقتی درباره حضور انقلابیون کوبا در آنگولا و یا دیگر کشورهای امریکای لاتین می گوئیم و به آن می بالیم، نباید از حضور توده ایها در افغانستان بگوئیم و به آن ببالیم؟ من همیشه افسوس خورده ام که چرا زودتر از این، یعنی همان زمان که دولت ببرک کارمل و حزب دمکراتیک افغانستان تشکیل شد حزب به این فکر نیفتاد که کادرهای توده ای داوطلب را به افغانستان اعزام کند. هم برای کمک به رفقای افغان و هم برای فراهم کردن امکاناتی برای استقرار و یا عقب نشینی سازمان یافته رهبری حزب به این کشور همسایه.    

منوچهر بهزادی

راه توده

شماره 347     دوشنبه 19 دی ماه 1390

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


نامه مردم هنوز متوجه نشده
ولنگاری سیاسی
مشی و سیاست
توده ای نیست!

--------------------

نامه یک زندانی دهه ۶۰ به محمدنوری زاد
نوزاد زشت
دهه 1360
حالا غولی شده
حاکم در ج. اسلامی

لیلا خالدی

--------------------

جهش بزرگ
از سال 2011
در سراسر جهان
آغاز شد
فرقه دمکرات آذربایجان ایران

--------------------

جبهه واحد علیه
سیاست جنگی
گریز ناپذیر است!

--------------------

سخنرانی بحث انگیز در دانشگاه "برکلی" امریکا
لحظات هول انگیز
تصمیم برای
بمباران اتمی ژاپن
بهرام گرگین

--------------------

گورباچف
محاکمه او را
مردم کشور شوراها
شاهد خواهند شد!
ترجمه و تدوین- آزاده اسفندیاری

--------------------

امپراطوری جهانی
"گلدمن ساکس"
آذرفریتاش

--------------------

جنبش کارگری و کمونیستی در ایران- 12
نخستین مرامنامه
حزب توده ایران

عبدالصمد کامبخش

زنده باد آزادی- زنده باد عدالت اجتماعی
به آستانه تحولات بزرگ
در ایران نزدیک می شویم

تمام نشانه ها و پدیده هائی که بی وقفه در ایران درحال وقوع اند، نه تنها بیانگر رکود جنبش مردم نیست، بلکه حکایت از تعمیق این جنبش و رفتن به سوی تحولات بزرگ دارند. جنبش آزادیخواهی مردم ایران که با هر محدودیت و فشار جدید حکومتی بر عمق، آگاهی و وسعت آن افزوده می شود، اکنون یاور قدرتمندی یافته بنام جنبش عدالتخواهی اقتصادی. حکومت دروغ و فساد و اختلاس و سرکوب، اکنون از دو جبهه درمحاصره قرار گرفته است. آزادیخواهی و عدالتجوئی!
کافی است اخبار مربوط به اعتراض های کارگری نسبت به تغییر قانون کار مرور شود. کافی است اخبار مربوط به بیکاری رو به گسترش و غیر قابل کنترل، اخراج های ناشی از خصوصی سازی، تورم لجام گسیخته و گرانی متعاقب آن، فلج اقتصادی حکومت و جدائی کتمان ناپذیر مردم از حکومت را فراموش نکنیم. همچنین از یاد نبریم وحشت فرمانده کل سپاه و دیگر مقامات ارشد حکومت از یک خیزش ناگهانی دوباره را که در هفته گذشته و به بهانه انتخابات مجلس به آن اعتراف کردند. این مجموعه در کنار آگاهی مردم از سیاست جنگی حاکم و نفرت آنها از جنگی تازه، که در میان دولتمردان گذشته و پیرامونیان حکومت نیز رسوخ کرده، به ما می گوید که باید در انتظار رویدادها و تحولات بزرگ بود. مشروعیت سقوط کرده حکومتی کودتائی که خود از درون نیز متلاشی و چند پاره شده و به جان هم افتاده اند نیز بر این مجموعه افزوده شده است. همچنان که ادامه و گسترش نا امنی در سراسر کشور بر عزم مردم برای یک دگرگونی ساختاری افزوده و باز هم خواهد افزود.
 ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

حق رای زنان ایران
آسان بدست نیآمده
که آسان از دست برود

---------------------------------------------------------------------------------------

مصاحبه با نخست وزیر آلمان دمکراتیک
بازگشت به مارکس
یگانه راه نجات است!

یونگه ولت ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی
 

---------------------------------------------------------------------------------------

ژنرال های ترک
دستشان از دولت
کوتاه می شود!

روزنامه «تاگس سایتونگ» آلمان
ترجمه عسگر داوودی

 

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است