یادمانده های علی خدائی- 86
جدال بی نتیجه بر سر
ضرورت خروج کیانوری از ایران

خوشبختانه، بتدریج رفقائی که اسناد و یا اطلاعاتی دراختیار دارند، برای طرح در این گفتگو می فرستند که این خودش یک پیشآمد بسیار خوب است زیرا مستندات این گفتگو را بیشتر می کند. حتی نقل قول هائی که افراد مشخص و حاضر در صحنه برای من نوشته اند.
مثلا دراین هفته رفیقی که در جریان ملاقات رفیق فروغیان و رفقا کیانوری و مریم بوده و خودش راننده اتومبیلی بوده که من در گفتگوی قبلی به آن اشاره کردم، تلفنی با من تماس گرفت و ضمن تائید همه آنچه که در باره این ملاقات نوشته بودم اضافه کرد: آن روز، بعد از آن گفتگوی نسبتا تندی که بین فروغیان و کیا شد، ما رفتیم به یک خانه ای که کیانوری در آنجا قرار بود چند رفیق دیگر را هم ملاقات کند.

راه توده

شماره 372     دوشنبه 9 مرداد ماه 1391

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


راستش را بگوئید
طرفداران بمباران
ایران هستید؟

-----------------------------------

پرَ زدن مرغ
گوشه ای از
بحران حکومت
نالایق است!

------------------------------------

لوله های نفت
زیر آتشی
که در سوریه
زبانه می کشد!
سایت سویتستکایا راسیا- آرتم لیونف
ترجمه آزاده اسفندیاری

------------------------------------

مصاحبه دبیراول حزب کمونیست روسیه
جنگ در سوریه
به ایران و روسیه
خواهد رسید!

------------------------------------

بنیانگذاری
"بانک عمومی"
راه حل بحران
در یونان است
آذر فریتاش

-----------------------------------

جهره های درخشان- مریم فیروز
فرار تاریخی
خسرو روزبه
از زندان شاه

--------------------------------------

چین و ونزوئلا
دو متحد اقتصادی کوبا

--------------------------------------

دولت مصدق
وقتی رادیکال شد
دشمنی مشترک
امریکا و انگلیس
با آن شدید تر شد
تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران
عبدالصمد کامبخش

هوشیاری و عقلانیت مردم
در برابر حکومتی بی درایت!

بیش از یک سال از آغاز تحولات و "انقلاب"‌های منطقه می‌گذرد. جنبش‌هایی که از تونس آغاز شد و به مصر و یمن و بحرین و لیبی و سوریه کشید. پس از "انقلاب یاسمن" در تونس که به خلع بن علی از قدرت منجر شد مردم مصر نیز موفق شدند در یک روند نسبتا مسالمت آمیز حسنی مبارک را از قدرت برکنار سازند. در آن زمان گفته می‌شد که این قیام‌ها بشارت نمونه‌ای از انقلاب مسالمت آمیز، بدون ایدئولوژی و بدون رهبری را همچون یک الگوی نوین به بشریت ارائه می‌دهد. برخی‌ها حتی قیام‌ها و انقلاب‌های مردم منطقه را، همچون یک الگوی نوین، دربرابر انقلاب 57 ایران قرار می‌دادند که توانسته از خشونت و خونریزی اجتناب کند.
اکنون پس از گذشت یک سال بنظر می‌رسد درس قیام‌های مردم منطقه دگرگون شده است. مصر یک سال بی ثباتی و خشونت را پشت سر گذاشت. دیوان عالی مصر که بازمانده دوران مبارک است انتخابات مجلس را باطل اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری زیر سایه نظامیان و رقابت با اخوان المسلمین قرار گرفت. از زمان سقوط مبارک صدها تن در تظاهرات و درگیری‌های مختلف با پلیس کشته شده اند و متاسفانه بنظر نمی رسد که این پایان ماجرا باشد.
اوضاع در دیگر کشورها بدتر از مصر شد. کار در یمن به درگیری‌های خشونت آمیز کشیده شد. دخالت عربستان در بحرین به سرکوب قیام مردم و کشتار صدها تن انجامید. سقوط قذافی در لیبی با دخالت نیروهای خارجی و با تلفاتی به مراتب وحشتناک تر انجام شد. پیامد این دخالت بصورت استقرار یک سلسله گروه‌های مسلح افراطی و سلفی در مرزهای لیبی و همسایگان آن از جمله مالی درامده که اکنون مشغول ویرانی بناهای تاریخی غیرمسلمانان مالی هستند. در سوریه جای انقلاب مردمی و تظاهرات مسالمت آمیز را درگیری‌های مسلحانه گروه‌های خارجی و استفاده از نارنجک و مسلسل و توپ و تانک و کشتار گرفته است. ... ادامه


پشت شعار ایران 200 میلیونی، فاجعه انسانی خوابیده
رهبر می خواهد زمانی برود
که چند میلیون را به کشتن داده باشد


جنبش
"مالیات از ثروت"
جانشین
"مالیات از مصرف"
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است